مدیریت

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۷۸ از ۸۳
 • شش نکته برای مدیریت خود برای پیشرفتشش نکته برای مدیریت خود برای پیشرفت

  برای پیشرفت موفقیت آمیز باید بتوانید کارتان را به طور مؤثر و عالی سازماندهی کنید.

 • مدیریت زمان در فراغت تابستانیمدیریت زمان در فراغت تابستانی

  تابستان كه می آمد، كودكی ما در كوچه های گرما زده سپری می شد. برخی نیز همه تابستان را به كاری مشغول می شدند .

 • مدیریت در ارتباطات و خلاقیتمدیریت در ارتباطات و خلاقیت

  از خلاقیت تعاریف متعددی شده است اما خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است .

 • سیر تحول مدیریتسیر تحول مدیریت

  بعد از عصرصنعتی,عصر اطلاعات یا عصر فراصنعتیo فرارسید.یعنی عصری که در آن حاکمیت از آن فن آوری,رایانه,ارتباطات و افراد بسیار ماهری است که به جای تلاش فیزیکی از قدرت فکر استفاده می کنند.

 • بزرگترین مشکل سازمان های موفق چیست؟بزرگترین مشکل سازمان های موفق چیست؟

  بزرگترین مشکل سازمان های موفق این است که در زمان قرار گرفتن در اوج و به هنگام پیروزی به طور طبیعی، کرخ و ایستا می شوند.

 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در ایرانجایگاه مدیریت منابع انسانی در ایران

  یکی از مهمترین مسائلی مطرح در کشورها ی توسعه یافته بررسی جایگاه مدیریت در منابع انسانی است که در کشورهای پیشرفته برای کشف نیروهای کار خلاق مورد ارزیابی قرار می گیرد در نتیجه مهمترین علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته را همین موضوع می دانند .

 • تجربه ای از مدیریت موفقتجربه ای از مدیریت موفق

  شرکتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت کنند.

 • مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاریمدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری

  مدیریت ارتباط با مشتری CRM به عنوان یکی از رویکردهای جدید شرکت های تجاری، در سال های اخیر به واژه ای پرکاربرد تبدیل شده است.

 • راهکاراصل درمدیریت زمانراهکاراصل درمدیریت زمان

  مفهومى که در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را. زیرا در حقیقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و این ما هستیم که باید از زمان به درستى استفاده کرده و از آن بهره ببریم.

 • تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمانتلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

  این مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) می‌پردازد.

 • نگاهی دوباره به مهندسی مجددنگاهی دوباره به مهندسی مجدد

  مهندسی مجدد، بازاندیشی، طراحی مجدد و زیر سوال بردن مهندسی اولیه است.

 • مهندسی مجدد در سازمان‌های دولتیمهندسی مجدد در سازمان‌های دولتی

  دانش موجود ما در حوزه مهندسی مجدد فرایند کسب و کارمی باشد.

 • صفحه ۷۸ از ۸۳