قیمت سکه

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳۲ از ۱۳۹
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۲نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۲

  یک سکه بهار آزادی 3,591,000 ریال

  ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۱:۵۰ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۱نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

  یک سکه بهار آزادی 3,568,000 ریال

  ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۲:۱۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

  یک سکه بهار آزادی 3,570,000 ریال

  ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۹:۵۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲

  یک سکه بهار آزادی 3,568,000 ریال

  ۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۸:۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

  یک سکه بهار آزادی 3,528,000 ریال

  ۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۰:۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۳نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,560,000 ریال

 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۲

  یک سکه بهار آزادی 3,551,000 ریال

  ۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۹:۱۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰

  یک سکه بهار آزادی 3,585,000 ریال

  ۳۰ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۰:۲۱ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 3,618,000 ریال

  ۲۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۵:۳۸ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 3,623,000 ریال

  ۲۷ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۱۶:۳ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶

  یک سکه بهار آزادی 3,613,000 ریال

  ۲۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۶:۲۷ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۵نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

  یک سکه بهار آزادی 3,616,000 ریال

  ۲۵ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۹:۹ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۳۲ از ۱۳۹