قیمت سکه

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۴ از ۱۱۹
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۷۵۳ تومان است

  ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۲۶:۱۸ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۸ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۸

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۵۰ تومان

  ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۲۴:۱۸ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۷ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۷

  نیم سکه با افزایش ۵ هزار تومانی ۶۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با افزایش ۴۵۰۰ تومانی ۳۷۶ هزار تومان

  ۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۳:۲۱ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۴قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۴

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۵ دلار و ۸۰ سنت

  ۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۲:۱۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳

  قیمت نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۶۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰:۵۲ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲

  قیمت هر سکه یک گرمی هم ۲۴۴ هزار تومان است

  ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۲۲:۴۴ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱

  هر قطعه سکه یک گرمی نیز با کاهش ۲۵۰۰ تومانی به ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

  ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶:۵۵ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۳۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۳۱

  قیمت نیم سکه ۶۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱:۳۴:۱۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۸ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۸

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان

  ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷:۱۵ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۷

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۲ هزا رتومان

  ۲۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۴:۲ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۶ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۵۰ تومان

  ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳:۳۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۵ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۵

  قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان،

  ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰:۵۶ قبل از ظهر
 • صفحه ۴ از ۱۱۹