قیمت سکه

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۶ از ۱۲۸
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹

  قیمت هر نیم سکه ۷۰۲ هزار و ۱۹۶ تومان

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳:۱۸ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید حدود هزار تومان گران شد و نرخ آن به یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۸ تومان

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲:۲۱ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۳

  قیمت سکه یک گرمی ۲۵۷ هزار و ۷۹ تومان

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰:۵۲ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۹ دلار و ۴۰ سنت

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰:۲ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۱

  هر نیم سکه ۶۸۲ هزار و ۲۳۸ تومان

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۷:۵۹:۱۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۲۱ تومان

  ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲:۵۳:۳۵ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۷

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۶۹۰ تومان

  ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳:۱ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با هشت هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۸۱۵ تومان

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۴:۲۹ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۵قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۵

  نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۸۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۳۶ هزارتومان

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۳:۲۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۴قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۴

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۱:۱ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳

  قیمت هر نیم سکه ۶۷۵ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۳۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲۷:۴ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۱

  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۱۵۹ توما

  ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲:۲۴:۳۱ بعد از ظهر
 • صفحه ۶ از ۱۲۸