قیمت سکه

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۷ از ۱۳۰
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۸قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۸

  کاهش قیمت سکه از طریق حراج آن در بازار روشی مقطعی و کوتاه مدت است و در بلندمدت قطعا بر افزایش قیمت آن می افزاید؛ همچنین بخشی از افزایش قیمت سکه و طلا به دلیل تبدیل نرخ ارز به ریال است.

  ۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲:۴۵:۴۰ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۷

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۰۲ تومان

  ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۲۸:۱۳ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۶

  قیمت ربع سکه با هزار تومان کاهش به ۳۹۸ هزار و ۲۳۰ تومان

  ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۵:۱۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۵قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۵

  قیمت سکه یک گرمی ۲۶۶ هزار و ۳۲۶ تومان

  ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۴:۱۵ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۳قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۳

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۶۲ تومان

  ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۳:۱۴ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۲قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۲

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۶۵۹ تومان

  ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۲:۱۴ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۲۱۳ تومان

  ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۰:۴۸ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۹قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۹

  قیمت هر سکه طرح قدیم یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۰۹ تومان

  ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۴۴:۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۸قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۸

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان

  ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۳:۵۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۶

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۲۹ هزار و ۴۱۲ هزار تومان

  ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۹:۳۹ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۴قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۴

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۸ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۲۵ تومان

  ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳:۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳

  قیمت هر نیم سکه ۶۹۹ هزار و ۱۲۵ تومان

  ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۸:۴۷ قبل از ظهر
 • صفحه ۷ از ۱۳۰