قیمت سکه

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۷ از ۱۲۴
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۵ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۵

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۸۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان

  ۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۷:۳۸:۳۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۴

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۴۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان

  ۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۴:۱۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱

  هر اونس طلا در بازار جهانی طلا با دو دلار کاهش حدود ۱۲۸۴ دلار

  ۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۸:۴۱:۴۸ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۱

  هر مثقال طلا با ۱۴۰۰ تومان کاهش ۵۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هر اونس طلا در بازار جهانی طلا با دو دلار کاهش حدود ۱۲۸۴ دلار

  ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۸:۵۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۰ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۰

  قیمت نیم سکه ۶۲۵ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۳۶۲ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲۴۷ هزار تومان

  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۵:۲۹ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۰۰ تومان افزایش قیمت به یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۳:۱۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۸ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۸

  قیمت انواع سکه نیز با افت مواجه بود که بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت هزار تومانی، یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۲۰ تومان،

  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۱:۵۸ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۵قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۵

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۰ دلار و ۹۰ سنت

  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۰:۴۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۴

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۶۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان

  ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۵:۴۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۳

  قیمت هر نیم سکه ۶۳۳ هزار تومان و قیمت ربع سکه ۳۷۳ هزار تومان

  ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲:۴۳ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۲

  قیمت انواع سکه با کاهش جزیی همراه بوده، به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ تومان

  ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۲:۲۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۱

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۷۰ سنت

  ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۰:۳۵ قبل از ظهر
 • صفحه ۷ از ۱۲۴