قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۰ از ۱۴۲
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۷ قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۷

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۷ دلار و ۷۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۹ هزار و ۲۸۰ تومان است.

  ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۷:۴۰:۴۷ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳ قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار و ۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱۴ هزار و ۵۹۰ تومان است.

  ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴:۲۱ بعد از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۲ قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۲

  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان است

  ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵:۴۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

  ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۴:۵۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۹قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۹

  قیمت هرربع سکه هر یک با ۱۰ هزار تومان افزایش به ترتیب به یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان و ۶۳۷ هزار تومان رسید

  ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۳:۳۱ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۷قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۷

  قیمت هر قطقه نیم سکه نیز در بازار امروز تهران یک میلیون ۱۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۶۲۵ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۳۷۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

  ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۲:۴۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۲ قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۲

  قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید با ۳۰ هزار تومان کاهش به دو میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسید؛ ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵ هزار تومان کاهش به دو میلیون و ۷۵ هزار تومان رسید.

  ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵:۱۹ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰ قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افت ۱۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورد.

  ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳:۲۲ قبل از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹ قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰1 دلار و 2 سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹6 هزار و 900 تومان است.

  ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۵:۱۹ بعد از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۸ قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۸

  بر این اساس قیمت هر قطعه نیم سکه یک میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۶۱۰ هزار تومان و قیمت هر سکه یک گرمی ۳۶۰ هزار تومان است.

  ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۲:۴۸ بعد از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷ قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۸ دلار و ۶۲ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹۱ هزار و ۸۵۰ تومان است.

  ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۲:۱۰ بعد از ظهر
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۶ قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۶

  در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید د با ۱۱ هزار تومان افزایش به ۲ میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت مواجه شد و نرخ...

  ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۱:۲۲ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۰ از ۱۴۲