قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۰ از ۱۱۹
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۸ هزار و ۴۲ تومان ا ست.

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۷:۲۸:۲۶ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۱۱۷ هزار و ۷۵۳ تومان

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۱:۲۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۰ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۰

  قیمت هر نیم سکه با سه هزار تومان کاهش ۶۹۷ هزار تومان

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۹:۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۵ دلار و ۴۰ سنت

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۷:۳۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱:۵۷:۴۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۷

  سکه امامی طرح جدید با ۴۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵:۶ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶

  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲:۲۴ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۴قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۴

  قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۱۵۰ تومانی به یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۸:۲۵ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۳

  ربع سکه با ۱۵۰۰ تومان افزایش به ۳۸۹ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۲۴۹ هزار تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶:۵۳ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۱قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۱

  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲ هزار تومان کاهش و طرح جدید با ۱۴۵۰ تومانم کاهش به ترتیب به نرخ یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۲:۴۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۰قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۰

  هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۶ هزار و ۸۴۱ تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۹:۵۳ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۹قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۴۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۰۰ تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۸:۵ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۰ از ۱۱۹