قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۰ از ۱۶۶
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ر۷۹۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان

  ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳:۲۳ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۹

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۷۳۰ هزارتومان

  ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۰:۲۰ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و پنجم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و پنجم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان

  ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴:۲۶ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و چهارم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و چهارم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ٧۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی دو میلیون  تومان

  ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۶:۹ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و سوم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و سوم شهریورماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان

  ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۵:۲۰ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

  ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴:۱۸ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم شهریورماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ٢٨٠ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان

  ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۲:۰ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفدهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفدهم شهریورماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه  ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ٧٢٠ هزار تومان

  ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۴:۴۰ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی نیز ۱۹۳۴ دلار و ۷۵ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۹۵ هزار و ۸۴۴ تومان است .

  ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۳:۴۲ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان

  ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۸:۵۹ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

  ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۶:۲۶ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷٥۰ هزار تومان

  ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۹:۵۷ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۰ از ۱۶۶