قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۱ از ۱۶۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی نیز ۱۹۰۰ دلار و ۲۶ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۴۷ هزار تومان است

  ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۴:۳۱ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ١۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه   ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است .

  ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۶:۳۱ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است.

  ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۹:۴۱ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی نیز ١٨۵۸ دلار و ۸۳ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۳۶۵ تومان است

  ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۸:۱ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم مهرماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ٢٥٠ هزار تومان، قیمت هرربع سکه   ۴ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

  ۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۵:۴۱ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنجم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنجم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

  ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۹:۳۴ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مهرماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۳۶ هزار تومان است

  ۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۸:۲۶ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - اول مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - اول مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی دو میلیون و ۷۰ هزار تومان است

  ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۴:۴ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی و یکم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی و یکم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی نیز ۱۹۳۷ دلار و ۹۶ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۶۳ تومان است.

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۶:۲۷ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان، قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

  ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵:۵۹ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ر۷۹۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان

  ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳:۲۳ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۹

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۷۳۰ هزارتومان

  ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۰:۲۰ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۱ از ۱۶۸