قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۲۰ از ۱۵۹
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۸قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۸

  يک گرم طلای زرد 18 عيار: 76,400

  ۱۰ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۵:۱۵:۳۵ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۸قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۸

  يک مثقال طلای زرد 18 عيار: 346,000

  ۸ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۶:۱۶:۳۶ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۷قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

  يک گرم طلای زرد 18 عيار : 72,700

  ۷ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۵:۳۸:۲۳ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ 

  يک گرم طلای زرد 21 عيار : 83,200

  ۶ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۵:۱۱:۱۲ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۵قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۵

  يک مثقال طلای زرد 18 عيار - 331,000

  ۵ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۵:۳۰:۱۶ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۴قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۴

  يک مثقال طلای زرد 18 عيار: 326,200

  ۴ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۴:۵۲:۵۰ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۳قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۳

  يک گرم طلای زرد 24 عيار: 93,500

  ۳ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۴:۹:۲۸ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۱قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

  يک گرم طلای زرد 21 عيار : 70,500

  ۱ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۶:۱۰:۲۰ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

  يک گرم طلای زرد 18 عيار: 70,200

  ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۵:۵۳:۵۵ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۱۰/۳۰قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۱۰/۳۰

  يک مثقال طلای زرد 18 عيار: 320,700

  ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۵:۶:۴۸ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۳/۲۸قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۳/۲۸

  يک گرم طلای زرد 21 عيار: 81,100

  ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۵:۱:۷ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۳/۲۷قیمت طلا و سکه ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

  يک گرم طلای زرد 24 عيار 92,000 تومان

  ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۵:۱۲:۴۲ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۲۰ از ۱۵۹