قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳ از ۱۶۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم شهریورماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم شهریورماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۵۴ هزار و ۶۰ تومان اس

  ۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲۳:۲۶ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه  ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

  ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۳:۳۴ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه  ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان

  ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵:۲۷ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

  ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴:۱۸ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و پنجم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و پنجم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

  ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۰:۳۵ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی ۱۹۳۴ دلار و ۴۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۳ هزار و ۴۳۱ تومان است .

  ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴:۳۴ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی ١٩٨٥ دلار و ٧٤ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ٥٦ هزار و ١٣٨ تومان است .

  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱:۴۲ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

  ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۷:۷ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی ٢٠٣۵ دلار و ۷۵ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ٣٨ هزار است .

  ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰:۲ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شانزدهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شانزدهم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ٧۵٠ هزار تومان

  ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۱:۵۵ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهاردهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهاردهم مردادماه ۱۳۹۹

  قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٠میلیون و ٧٠٠ هزار تومان، قیمت نیم سکه  ٥ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان

  ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲:۲۵ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سیزدهم مرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

  ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰:۵۲ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۳ از ۱۶۸