قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳۰ از ۱۴۰
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲

  یک سکه بهار آزادی 3,860,000 ریال

  ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۷:۰:۴۴ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

  یک سکه بهار آزادی 3,876,000 ریال

  ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۷:۱۱:۱۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹

  یک سکه بهار آزادی 3,865,000 ریال

  ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۵:۴۲:۱۳ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

  یک سکه بهار آزادی 3,876,000 ریال

  ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲:۲۸:۳۰ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶

  یک سکه بهار آزادی 3,861,000 ریال

  ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۹:۵۹ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

  یک سکه بهار آزادی 3,890,000 ریال

  ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱:۸:۵۹ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

  یک سکه بهار آزادی 3,943,000 ریال

  ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۰:۶ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

  یک سکه بهار آزادی 3,974,000 ریال

  ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۷:۲۱ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

  یک سکه بهار آزادی 3,946,000 ریال

  ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۷:۵۷ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

  یک سکه بهار آزادی 3,866,000 ریال

  ۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۶:۳۴ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

  یک سکه بهار آزادی 3,810,000 ریال

  ۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳:۳ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

  یک سکه بهار آزادی 3,776,000 ریال

  ۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵:۴۴ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۳۰ از ۱۴۰