قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳۳ از ۱۴۲
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶

  یک سکه بهار آزادی 3,861,000 ریال

  ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۹:۵۹ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

  یک سکه بهار آزادی 3,890,000 ریال

  ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱:۸:۵۹ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

  یک سکه بهار آزادی 3,943,000 ریال

  ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۰:۶ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

  یک سکه بهار آزادی 3,974,000 ریال

  ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۷:۲۱ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

  یک سکه بهار آزادی 3,946,000 ریال

  ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۷:۵۷ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

  یک سکه بهار آزادی 3,866,000 ریال

  ۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۶:۳۴ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

  یک سکه بهار آزادی 3,810,000 ریال

  ۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳:۳ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

  یک سکه بهار آزادی 3,776,000 ریال

  ۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵:۴۴ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۵نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۵

  یک سکه بهار آزادی 3,733,000 ریال

  ۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۷:۹ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۴نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

  یک سکه بهار آزادی 3,668,000 ریال

  ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۴:۲۹ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۳نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,677,000 ریال

  ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵:۲ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۱نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 3,640,000 ریال

  ۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۷:۱۴ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۳۳ از ۱۴۲