قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳۵ از ۱۴۳
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۷

  یک سکه بهار آزادی 3,600,000 ریال

  ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۵:۵۳:۹ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۶نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

  یک سکه بهار آزادی 3,580,000 ریال

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۷:۵۳ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۴نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۴

  یک سکه بهار آزادی 3,565,000 ریال

 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۲نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۱۲

  یک سکه بهار آزادی 3,591,000 ریال

  ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۱:۵۰ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۱نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

  یک سکه بهار آزادی 3,568,000 ریال

  ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۲:۱۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

  یک سکه بهار آزادی 3,570,000 ریال

  ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۹:۵۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲

  یک سکه بهار آزادی 3,568,000 ریال

  ۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۸:۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

  یک سکه بهار آزادی 3,528,000 ریال

  ۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۰:۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۳نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,560,000 ریال

 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۲

  یک سکه بهار آزادی 3,551,000 ریال

  ۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۹:۱۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰

  یک سکه بهار آزادی 3,585,000 ریال

  ۳۰ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۰:۲۱ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 3,618,000 ریال

  ۲۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۵:۳۸ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۳۵ از ۱۴۳