قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳۵ از ۱۳۹
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۷نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۷

  یک سکه بهار آزادی 3,434,000 ریال

  ۱۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۸:۳۹ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۶نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۶

  یک سکه بهار آزادی 3,511,000 ریال

  ۱۶ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۶:۳ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۵نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

  یک سکه بهار آزادی 3,501,000 ریال

  ۱۵ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵۸:۱۰ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۴نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۴

  یک سکه بهار آزادی 3,500,000 ریال

  ۱۴ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۲۵:۴۸ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۳نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۳

  یک سکه بهار آزادی 3,460,000 ریال

  ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۲:۵۹ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۰نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۱۰

  یک سکه بهار آزادی 3,469,000 ریال

  ۱۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۲:۲۵ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۹نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۹

  یک سکه بهار آزادی 3,421,000 ریال

  ۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۵۹:۶ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۷نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۷

  یک سکه بهار آزادی 3,410,000 ریال

  ۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۶:۳۹ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶

  یک سکه بهار آزادی 3,736,000 ریال

  ۶ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۵:۵۲:۷ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۲نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۲

  یک سکه بهار آزادی 3,418,000 ریال

  ۲ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۳:۳۳ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 3,406,000 ریال

  ۱ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۰:۱ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۹نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۹

  یک سکه بهار آزادی 3,401,000 ریال

 • صفحه ۱۳۵ از ۱۳۹