قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۳۹ از ۱۴۳
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶

  یک سکه بهار آزادی 3,736,000 ریال

  ۶ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۵:۵۲:۷ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۲نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۲

  یک سکه بهار آزادی 3,418,000 ریال

  ۲ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۳:۳۳ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 3,406,000 ریال

  ۱ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۰:۱ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۹نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۹

  یک سکه بهار آزادی 3,401,000 ریال

 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۷نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 3,339,000 ریال

 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۵نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۵

  یک سکه بهار آزادی 3,304,000 ریال

  ۲۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۷:۱۵:۳۶ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۳نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۳

  یک سکه بهار آزادی 3,343,000 ریال

  ۲۳ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۱۴:۱۸ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۲نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۲

  یک سکه بهار آزادی 3,374,000 ریال

  ۲۲ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۲:۳۱ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۰نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۲۰

  یک سکه بهار آزادی 3,490,000 ریال

  ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۰:۸ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۱۹نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۱۹

  یک سکه بهار آزادی 3,500,000 ریال

  ۱۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵۴:۱۷ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۱۸نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۱۸

  یک سکه بهار آزادی 3,460,000 ریال

  ۱۸ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۷:۲۸:۱۲ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷

  یک سکه بهار آزادی 3,460,000 ریال

  ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۳:۱۵ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۳۹ از ۱۴۳