قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۴۲ از ۱۵۱
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

  یک سکه بهار آزادی 3,776,000 ریال

  ۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵:۴۴ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۵نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۵

  یک سکه بهار آزادی 3,733,000 ریال

  ۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۷:۹ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۴نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

  یک سکه بهار آزادی 3,668,000 ریال

  ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۴:۲۹ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۳نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,677,000 ریال

  ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵:۲ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۱نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 3,640,000 ریال

  ۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۷:۱۴ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۳۰نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

  یک سکه بهار آزادی 3,632,000 ریال

 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۸نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 3,612,000 ریال

 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۲۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 3,583,000 ریال

  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۲:۵۰ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۶نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

  یک سکه بهار آزادی 3,589,000 ریال

  ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۰:۳ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۵نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

  یک سکه بهار آزادی 3,589,000 ریال

  ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۴:۵۱ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴

  یک سکه بهار آزادی 3,580,000 ریال

  ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۳:۱۱ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۳نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۳

  یک سکه بهار آزادی 3,590,000 ریال

  ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۲:۴۰ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۴۲ از ۱۵۱