قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۴۳ از ۱۵۵
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۸قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۸

  یک سکه بهار آزادی 420,900 تومان

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۸:۴۴:۱۷ بعد از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

  یک سکه بهار آزادی 417,100 تومان

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۵:۷:۳۱ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۶قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

  قیمت سکه بهار آزادی 423,000 تومان قیمت طلای 18 عیار 40,620 تومان

  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۴:۴۵:۲۱ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

  یک سکه بهار آزادی 429,300 تومان

  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۴:۵۹:۲۵ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۴قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۴

  یک سکه بهار آزادی 428,000 ریال

  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۵:۲۵:۵۲ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۳قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 4,150,000 ریال

  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۴:۵۱:۲۳ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۱قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۲/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 4,135,000 ریال

  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۴:۴۱:۱۳ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۳۱قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

  یک سکه بهار آزادی 4,486,000 ریال

  ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۴:۴۸:۵۳ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰

  یک سکه بهار آزادی 4,405,000 ریال

  ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۵:۸:۲۳ قبل از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

  یک سکه بهار آزادی 4,308,000 ریال

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۹:۴۹:۲۶ بعد از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۲۸قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 4,280,000 ریال

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۹:۳۸:۴۲ بعد از ظهر
 • قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۲۷قیمت طلا و سکه ۱۳۹۰/۰۱/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 4,285,000 ریال

  ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۸:۵۳:۴۸ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۴۳ از ۱۵۵