قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۵۹ از ۱۶۸
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

  یک سکه بهار آزادی 3,866,000 ریال

  ۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۶:۳۴ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

  یک سکه بهار آزادی 3,810,000 ریال

  ۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳:۳ بعد از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

  یک سکه بهار آزادی 3,776,000 ریال

  ۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵:۴۴ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۵نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۵

  یک سکه بهار آزادی 3,733,000 ریال

  ۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۷:۹ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۴نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

  یک سکه بهار آزادی 3,668,000 ریال

  ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۴:۲۹ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۳نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,677,000 ریال

  ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵:۲ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۱نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۲/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 3,640,000 ریال

  ۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۷:۱۴ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۳۰نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

  یک سکه بهار آزادی 3,632,000 ریال

 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۸نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 3,612,000 ریال

 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۲۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 3,583,000 ریال

  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۲:۵۰ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۶نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

  یک سکه بهار آزادی 3,589,000 ریال

  ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۰:۳ بعد از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۵نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

  یک سکه بهار آزادی 3,589,000 ریال

  ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۴:۵۱ بعد از ظهر
 • صفحه ۱۵۹ از ۱۶۸