قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۶۱ از ۱۶۸
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲

  یک سکه بهار آزادی 3,568,000 ریال

  ۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۸:۵ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

  یک سکه بهار آزادی 3,528,000 ریال

  ۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۰:۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۳نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,560,000 ریال

 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۲نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۱/۰۲

  یک سکه بهار آزادی 3,551,000 ریال

  ۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۹:۱۲ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰

  یک سکه بهار آزادی 3,585,000 ریال

  ۳۰ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۰:۲۱ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۸نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 3,618,000 ریال

  ۲۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۵:۳۸ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۷نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 3,623,000 ریال

  ۲۷ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۱۶:۳ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶

  یک سکه بهار آزادی 3,613,000 ریال

  ۲۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۶:۲۷ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۵نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

  یک سکه بهار آزادی 3,616,000 ریال

  ۲۵ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۹:۹ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۳نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۳

  یک سکه بهار آزادی 3,658,000 ریال

  ۲۳ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۹:۱۹ قبل از ظهر
 • نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۰نرخ طلا و سکه ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

  یک سکه بهار آزادی 3,612,000 ریال

  ۲۰ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۹:۲۱ قبل از ظهر
 • نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۰/۱۹نرخ سکه و طلا ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

  یک سکه بهار آزادی 3,590,000 ریال

  ۱۹ دی ۱۳۸۹ ساعت ۶:۱۸:۱۹ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۶۱ از ۱۶۸