قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱۶۴ از ۱۶۶
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۹نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۹

  یک سکه بهار آزادی 3,420,000 ریال

  ۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۵:۴۹ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۸نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۸

  یک سکه بهار آزادی 3,420,000 ریال

  ۸ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۱:۲۸ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۶قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۶

  یک سکه بهار آزادی 3,340,000 ریال

  ۶ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۵:۴ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۵قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۵

  یک سکه بهار آزادی 3,377,000 ریال

  ۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۲:۴۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۴قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

  یک سکه بهار آزادی 3,555,000 ریال

  ۴ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۹:۴۸ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۳نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۳

  یک سکه بهار آزادی 3,588,000 ریال

  ۳ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۲:۲۴ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۲قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

  یک سکه بهار آزادی 3,540,000 ریال

  ۲ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۷:۳۶:۳۴ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۱نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۸/۰۱

  یک سکه بهار آزادی 3,361,000 ریال

  ۱ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۱:۴۷ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹

  یک سکه بهار آزادی 3,422,000 ریال

  ۲۹ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۹:۲۱ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸

  یک سکه بهار آزادی 3,434,000 ریال

  ۲۸ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۵:۵۸:۴۲ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۷/۲۷قیمت سکه و طلا ۱۳۸۹/۰۷/۲۷

  یک سکه بهار آزادی 3,590,000 ریال

  ۲۷ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۵:۵۶:۹ قبل از ظهر
 • نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۷/۲۶نرخ سکه ۱۳۸۹/۰۷/۲۶

  یک سکه بهار آزادی 344,200 ریال

  ۲۶ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۱۲:۵۶ قبل از ظهر
 • صفحه ۱۶۴ از ۱۶۶