قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۳ از ۱۶۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی با افزایش ۱۴ دلاری امروز به ۱۷۵۰ دلار   و  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۷۵ هزار تومان است.

  ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۱:۴۸ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۳۵۰ هزار تومان

  ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۰:۳۲ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم اسفند ماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار تومان 

  ۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲۱:۲۸ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۳۵۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

  ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۲:۵۱ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان

  ۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۱:۱۱ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان

  ۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۵:۱۱ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم اسفند ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۴۵۰ هزار تومان 

  ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۴:۳۲ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی ام بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی ام بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۴۵۰ هزار تومان

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۲:۵۷ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۴۵۰ هزار تومان

  ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۵:۳۹ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۳۳ هزار تومان

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۸:۱ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی نیز  ۱۸۱۹ دلار و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۱:۴۶ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار توما

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۷:۲۸ قبل از ظهر
 • صفحه ۳ از ۱۶۸