قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۶ از ۱۱۵
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۹

  هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰:۲۱ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۷ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۷

  هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۱۷ هزار تومان داد و ستد می‌شود

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱:۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۶ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۶

  قیمت نیم سکه ۶۸۵ هزار تومان

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۴:۵ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۴

  هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۷ هزار و ۵۵۷ تومان

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۲:۵۸ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار و ۹۰ سنت

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۱:۱۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۸ هزار و ۴۲ تومان ا ست.

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۷:۲۸:۲۶ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۱۱۷ هزار و ۷۵۳ تومان

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۱:۲۰ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۰ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۰

  قیمت هر نیم سکه با سه هزار تومان کاهش ۶۹۷ هزار تومان

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۹:۳ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۵ دلار و ۴۰ سنت

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۷:۳۶ قبل از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱:۵۷:۴۷ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۷

  سکه امامی طرح جدید با ۴۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵:۶ بعد از ظهر
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶

  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲:۲۴ بعد از ظهر
 • صفحه ۶ از ۱۱۵