قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۸ از ۱۵۵
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۴۰ هزار و ۶۰۸ تومان است

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۶:۵۳ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید.

  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۷:۹ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۳۵ هزار و ۷۶۰ تومان است

  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۴:۱ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۷۰ دلار و ۷۶ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۲۰ هزار و ۹۸۶ تومان است.

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱:۱۱ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، قیمت سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است

  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸:۱۴ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است

  ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵:۴۴ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۰ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

  هراونس طلا د ر بازارهای جهانی ۱۶۸۷ دلار و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۱۰ هزار و ۵۹۸ تومان است.

  ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۰:۱۶ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

  هراونس طلا در بازارهای جهانی 1723 دلار و 22 سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 634 هزار تومان است.

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۰:۵۴ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

  قیمت سکه طرح جدید ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید.

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲۶:۱۲ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

  هراونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۲۰ دلار و ۵۶ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۳۷ هزار و ۱۴۶ تومان است.

  ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۰:۲۳ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۵ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان

  ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۰:۴۱ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۴ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

  هراونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۸۶ دلار و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۴۵ هزار و ۲۲۵ تومان است.

  ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۲:۲۷ قبل از ظهر
 • صفحه ۸ از ۱۵۵