قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۸ از ۱۶۶
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سوم آبان ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سوم آبان ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان

  ۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۴۹ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - اول آبان ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - اول آبان ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

  ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۶:۳۶ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی ام مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی ام مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

  ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵:۵۰ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و نهم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

  ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۶:۵ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۶ میلیون تومان 

  ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۳:۳۷ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

  ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۸:۱۰ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۶ میلیون تومان و قیمت سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان

  ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۱:۳۶ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۸۲۷ تومان است

  ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۰:۴۶ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی دو میلیون و ۹۲۰ هزار تومان

  ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۶:۴۴ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز بیستم مهرماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

  ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۵:۲۲ قبل از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

  ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۲:۱۲ بعد از ظهر
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پانزدهم مهرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پانزدهم مهرماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

  ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۴:۱ قبل از ظهر
 • صفحه ۸ از ۱۶۶