قیمت سکه | قیمت طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۹۶ از ۱۵۱
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

  هر گرم طلای 18 عیار 101 هزار و 230 تومان

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۷:۱۹:۳۶ بعد از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۱۶قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۱۶

  هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰:۱۶ بعد از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۱۰قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

  هر گرم طلای 18 عیار 105 هزار و 610تومان

  ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۲۰:۲۷ قبل از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹

  هر گرم طلای 18 عیار 102 هزار و 840 تومان

  ۹ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۵۴:۴۱ بعد از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸

  هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار و 700 تومان

  ۸ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲:۷:۵۷ بعد از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۵

  هر گرم طلای 18 عیار 99 هزار 720 تومان

  ۶ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۶:۱۵:۴۰ قبل از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲

  هر گرم طلای 18 عیار 97 هزار تومان

  ۲ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۵۷:۵۲ قبل از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۴/۰۱

  هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 103 هزار تومان

  ۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۶:۷ قبل از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۳۰

  هر گرم طلای 18 عیار نیز 108 هزار تومان

  ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۱:۵۱ قبل از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹

  هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 115 هزار تومان

  ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۹:۳۴:۱۴ قبل از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۲۸

  هر گرم طلای 18 عیار117 هزار و 500 تومان

  ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۱:۴۸ بعد از ظهر
 • قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۲/۰۳/۲۷

  هر گرم طلای 18 عیار117 هزار و 960 تومان

  ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۱:۵۸ بعد از ظهر
 • صفحه ۹۶ از ۱۵۱