طلا و مذهب | نظر مذاهب درباره طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱ از ۳
 • طلا در تفسیر نورطلا در تفسیر نور

  ماجراى ميعاد حضرت موسى، در سوره‏هاى اعراف و طه نيز آمده است. محلّ وعده، كوه طور و مدّت آن ابتدا سى شب ...

 • طلا در تفسير نمونه 2طلا در تفسير نمونه 2

  فرعون جبار و زر و زورپرست به اطرافيانش مى‏گويد: من باور نمى‏كنم موسى از طرف خدا باشد اگر راست مى‏گويد پس ...

 • طلا در تفسير نمونه 1طلا در تفسير نمونه 1

  بعد از نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان و غرق شدن آنها در نيل، موسى ماموريت پيدا مى‏كند براى گرفتن الواح ...

 • طلا در تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين 2طلا در تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين 2

  نان پختن و طبخ كردن روزى باد را فرمود كه تا او را از اصطخر برگرفت تا بيمن برد و در راه بمدينه طيبه رسيد گفت اين سراى ...

 • طلا در تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين1 طلا در تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين1

  از ابى عبد اللَّه عليه السّلام روايتست كه لشگرگاه سليمان على نبينا و عليه السلم صد فرسخ در صد فرسخ بود ...

 • طلا در تفسير عليين طلا در تفسير عليين

  جهنم داغ مى‏كنند و بر پيشانى و پهلو و پشت آنان مى‏چسبانند. «كىّ» به معناى چسبانيدن چيز داغ بر عضوى ...

 • طلا در تفسير عاملي 2طلا در تفسير عاملي 2

  معنى لغات: مكر- نيرنگ و تزوير و اظهار خلاف باطن، سزاى حيله، خاك قرمز كه وسيله‏ى رنگ كردن است. عاصف- باد تند ...

 • طلا در تفسير عاملي 1طلا در تفسير عاملي 1

  مجمع: از حضرت رضا (ع) نقل است: مردى از بنى اسرائيل يكى از خويشاوندان خود را كشت و بر سر راه يكى از اسباط و تيره‏هاى ...

 • طلا در تفسير صفيطلا در تفسير صفي

  آراسته شد از براى مردمان دوستى خواهشها از زنان و پسران و مالهاى بسيار تحصيل كرده شده از طلا و نقره و اسبان ...

 • طلا در تفسير شريف لاهيجي 2طلا در تفسير شريف لاهيجي 2

  يعنى صفوان بن مهران شتر دار گفت كه از حضرت صادق عليه السّلام تفسير قول خداى تعالى: «وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما ...

 • طلا در تفسير شريف لاهيجي 1طلا در تفسير شريف لاهيجي 1

  مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ و از گروه يهود و نصارى مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ كسيست كه اگر او را امين سازى بِقِنْطارٍ بمال بسيار يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ادا ...

 • طلا در تفسير روشنطلا در تفسير روشن

  اين مقدار زيادى كه در مقام خريد بقره لازم بود پرداخت شود، بسيار سخت و از حدود امكانات آنان بيرون بود، و بطوريكه ...

 • صفحه ۱ از ۳