کانسار طلا

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱ از ۴
 • کانسار طلاى تنورچه کانسار طلاى تنورچه

  منطقه اکتشافى طلاى تنورچه در 225 کيلومترى مشهد و 80 کيلومترى غرب تربت حيدريه و در جنوب روستاي تنورجه ...

 • آنومالي سوسن وارآنومالي سوسن وار

  اين آنومالي در شمال دامغان و در 5 کيلومتري گندي واقع شده است. اين محدوده شامل سرب، روي و طلا است که اين ...

 • انديس شمال بردسکنانديس شمال بردسکن

  محدوده ياد شده در فاصله 15 کيلومتري شمال بردسکن واقع شده و جاده بردسکن به سبزوار از شرق آن عبور مي کند ...

 • كانسار طلاي آلوت كانسار طلاي آلوت

  محدوده آنومالي‌هاي آلوت در شمال محور سقز ـ بانه با روند شمال‌غربي ـ جنوب‌شرقي گسترش دارد.آلتراسيون گسترده‌اي ...

 • کانسار کالکافيکانسار کالکافي

  در فاصله 35 كيلومتري خاور معدن سرب و روي نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.اين كانسار در حقيقت يك كانسار مس ...

 • كانسار طلاي هيرد كانسار طلاي هيرد

  كانسار هيرد در 80 كيلومتري شمال غرب نهبندان به مختصات "10'12 °59 طول شرقي و "22 '56 °31 عرض شمالي ...

 • كانسار طلاي خونيك كانسار طلاي خونيك

  محدوده موردمطالعه اكتشافي در مرحله نيمه تفضيلي بر اساس اكتشاف ژئوشيميايي مقدماتي1:100000برگه مختاران بوده ...

 • کانسار شند محمود(چوپان فردوس)کانسار شند محمود(چوپان فردوس)

  اين كانسار در جنوب شرق شهرستان فردوس واقع شده وداراي مختصات جغرافيايي" 7 '04 °48 طول شرقي و"34 '33 °33 عرض ...

 • كانسار چاه‌مسيكانسار چاه‌مسي

  اين كانسار در فاصله 2 كيلومتري جنوب روستاي ميدوك و در فاصله 30 كيلومتري شمال شهر‌بابك به مختصات 30 '09 °55 طول ...

 • کانسار چاه زاغوکانسار چاه زاغو

  اين كانسار در 80 كيلومتري شمال غرب شهرستان نهبندان به مختصات "35' 17°59 طول شرقي و " 31 '00 °32عرض ...

 • كانسار پس‌قلعه كانسار پس‌قلعه

  محدوده پس‌قلعه در شمال شهر تهران، در محدوده كلك‌چال و در سنگ‌هاي گدازه‌اي و آذرآواري ترشيري رشته كوه‌هاي ...

 • كانسار كوه لاركانسار كوه لار

  ايـن كانسار در استان سيستان و بلوچستان و در فاصله 20 كيلومتري شمال شرق زاهدان به مختصات'53°60 طول شرقي ...

 • صفحه ۱ از ۴