طلا و سکه

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۶۷ از ۶۷
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران -۱۳۹۰/۰۳/۱۸ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران -۱۳۹۰/۰۳/۱۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار‌ آزادی طرح جدید در بازار 449 هزار تومان است که 3 هزار تومان از دیروز بیشتر است.

  ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۴:۸:۱۳ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۳/۱۶

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 465 هزار ریال فروخته‌ شد.

  ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۴:۳۶:۲۵ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۳۹۰/۰۳/۰۹ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۳۹۰/۰۳/۰۹

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 401 هزار و 700 ریال فروخته‌ شد.

  ۹ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۳:۱۷:۱۱ قبل از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۳/۰۴قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۳/۰۴

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار آزادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران 4 میلیون و 386 هزار ریال فروخته‌ شد.

  ۴ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱:۴۸:۱۹ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۳/۰۳

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 333 هزار و 300 ریال فروخته‌ شد.

  ۳ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۷:۵۸:۲۲ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 226 هزار و 700 ریال فروخته‌ شد.

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۷:۰:۴ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۲۴

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 248 هزار و 300 ریال فروخته‌ شد.

  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۷:۴۱:۴۴ قبل از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۹

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 213 هزار و 300 ریال فروخته‌ شد.

  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۲:۱۷:۴۲ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار آزادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 238 هزار و 300 ریال فروخته‌ شد.

  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰:۳۸:۳ قبل از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۱

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 250 هزار ریال فروخته‌ شد.

  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۷:۲۸ بعد از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 276 هزار و 700 ریال فروخته‌ شد.

  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۴:۳۰:۱۶ قبل از ظهر
 • قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ قيمت‌ سکه‌ و ارز در بازار تهران - ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

  هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران چهار میلیون و 160 هزار ریال فروخته‌ شد. قیمت هر قطعه‌ سکه‌ نیم‌ بهار آزادی نیز دو میلیون و 91 هزار 700 ریال است.

  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۳:۳۸ قبل از ظهر
 • صفحه ۶۷ از ۶۷