امروز سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ , 10/25/2016 | 

فروش سکه در بانک

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱ از ۸
 • پیش فروش سکه بزودی آغاز می شودپیش فروش سکه بزودی آغاز می شود

  رییس کل بانک مرکزی از آغاز پیش فروش سکه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پیش فروش به منظور مدیریت نقدینگی پایان سال و همچنین کنترل قیمت ها در بازار سکه انجام می شود.

  ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۸:۲۵:۵۷ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰

  پیش فروش سکه تحویل 4 و 6 ماهه

  ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۶:۳۰:۲۰ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹

  پیش فروش سکه تحویل 6 ماهه

  ۹ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۷:۲۳:۴۷ بعد از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۸قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۸

  پیش فروش سکه تحویل 9 ماهه

  ۸ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۶:۵۲:۶ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۶قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۶

  پیش فروش سکه تحویل 9 ماهه

  ۶ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۶:۲:۱۲ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵

  پیش فروش سکه تحویل 8 ماهه

  ۵ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۶:۴۶:۱۹ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸

  پیش فروش سکه 9 ماهه

  ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۷:۱۵:۴۰ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

  پیش فروش سکه 9 ماهه

  ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۶:۳۱ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

  پیش فروش سکه 9 ماهه

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۷:۳۸:۵۶ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱

  پیش فروش سکه 9 ماهه

  ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۹:۱۹ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

  پیش فروش سکه 8 ماهه

  ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۶:۴۵:۱۶ قبل از ظهر
 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۱۸

  پیش فروش سکه

  ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۸:۱۹:۱۹ قبل از ظهر
 • صفحه ۱ از ۸