مقالات علمی و تخصصی مرجع تخصصی طلا و جواهر ایران

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۲۵۳ از ۲۵۳
 • اپال (opal)اپال (opal)

  نام اين كاني از واژه اوپالا upalla به زبان هندي يا سانسكريت به معنای هندی قیمتی قدیمی كه جهت ناميدن سنگ بهادار به كار مي‌رود گرفته شده است.

 • گروسولار (Grossular)گروسولار (Grossular)

  grossularia از کلمه لاتین و نام بوته انگور فرنگی گرفته شده است. گاه به عنوان سنگ ظریف تزئینی به کار می رود...

 • اسپسارتیت (Spessartite)اسپسارتیت (Spessartite)

  Spessart از نام محل در آلمان غربی گرفته شده است .گاه به عنوان سنگ ظریف و تزئینی مصرف می شود...

 • پیروپ (pyrope) - مشخصات و ویژگی ها پیروپ (pyrope) - مشخصات و ویژگی ها

  بمعنای شبیه آتش گرفته شده است Puropos از کلمه یونانی...

 • آلماندین (Almandine) - مشخصات و ویژگی ها آلماندین (Almandine) - مشخصات و ویژگی ها

  Alabanda از نام محل در آسیای صغیر گرفته شده است .خواص فیزیکی و شیمیایی آلماندین شبیه گروناست...

 • واریسیکیت (Variscite) - مشخصات و ویژگی هاواریسیکیت (Variscite) - مشخصات و ویژگی ها

  variscia از نام قدیمی در آلمان شرقی گرفته شده است ...

 • کریزوکولا (Chrysocolla) - مشخصات و ویژگی هاکریزوکولا (Chrysocolla) - مشخصات و ویژگی ها

  Khrusos یعنی طلا و Kolla از کلمات یونانی به معنی چسب گرفته شده است

 • آزوریت (Azurite) - مشخصات و ویژگی هاآزوریت (Azurite) - مشخصات و ویژگی ها

  رنگ آن از آبي بسیار تیره آبی کمرنگ متغییر است.این کانی به عنوان رنگی برای نقاشی ها و الیاف تجملی بکار برده می شد...

 • مالاکیت (Malachite) - ویژگی ها و مشخصاتمالاکیت (Malachite) - ویژگی ها و مشخصات

  Malakhe از واژه یونانی به معنای پنیرک که رنگ آن سبز است. گرفته شده است...

 • فيروزه | راههاي افزايش عمر سنگ فيروزه فيروزه | راههاي افزايش عمر سنگ فيروزه

  فيروزه با رنگ آبي فیرو زه ای خوشرنگ بهترين كيفيت راداراست. سنگ فیروزه بسيار كمياب ميباشد ودر حاليكه رنگ سبز يا آبي كمرنگ فیروزه كه از ارزش كمي برخوردار مي باشد فراواني بيشتري دارد.

 • مشخصات و ویژگی های عقیق شجری (Dendritic Agate)مشخصات و ویژگی های عقیق شجری (Dendritic Agate)

  نام عقیق شجری از کلمه یونانی(Dndrite) به معنای شبیه درخت گرفته شده است.ماهیت درخت های منقوش شده روی عقیق ناخالصی هایی از اکسیدآهن یا منگنز است ...

 • ویژگی ها و مشخصات عقیق خزه ای (Moss Agate)ویژگی ها و مشخصات عقیق خزه ای (Moss Agate)

  وازه عقیق خزه ای در حقیقت به نوع بیرنگ ونیمه شفاف کالسدونی اطلاق می شود و از نظرعلمی یک عقیق محسوب نمی شود.

 • صفحه ۲۵۳ از ۲۵۳