رشد شاخص بورس زیر باران عرضه سهامداران حقوقی

هفته گذشته بورس تهران در حالی با رشد 9/2 درصدی شاخص کل مواجه بود که خریداران حقیقی حضور فعال‌تری نسبت به حقوقی‌ها داشتند. اين امر منجر به تغییر مالکیت 205 میلیارد ریالی (معادل 3/1 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی (از شنبه تا سه‌شنبه) شد.
هفته گذشته بورس تهران در حالی با رشد 9/2 درصدی شاخص کل مواجه بود که خریداران حقیقی حضور فعال‌تری نسبت به حقوقی‌ها داشتند. اين امر منجر به تغییر مالکیت 205 میلیارد ریالی (معادل 3/1 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی (از شنبه تا سه‌شنبه) شد.
هفته گذشته بورس تهران در حالی با رشد 9/2 درصدی شاخص کل مواجه بود که خریداران حقیقی حضور فعال‌تری نسبت به حقوقی‌ها داشتند. اين امر منجر به تغییر مالکیت 205 میلیارد ریالی (معادل 3/1 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی (از شنبه تا سه‌شنبه) شد.
این مساله بار دیگر نشان از اقبال سهامداران حقوقی به بورس و ورود هر چه بیشتر نقدینگی موجود میان مردم به بازار سهام دارد. البته فروشنده بودن سهامداران حقوقی در برخی نمادهای بورسی، بار دیگر لزوم توجه بیشتر به ارزش ذاتی سهام نمادهای بورسی را گوشزد می‌کند.
در این مطلب، نحوه تغییرات مالکیت سهامداران حقوقی به حقیقی در هفته پیشین در 12 نماد با بیشترین حجم معاملات طی هفته و ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، 10 نماد اول از منظر بیشترین حجم معاملات در هفته گذشته به ترتیب عبارتند از: پالایش نفت بندرعباس «شبندر»، بانک صادرات ایران «وبصادر»، سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین «تاپیکو»، گسترش نفت و گاز پارسیان «پارسان»، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی «رمپنا»، پالایش نفت اصفهان «شپنا»، ایران خودرو «خودرو»، سرمایه‌گذاری سپه «وسپه»، سرمایه‌گذاری صنعت نفت «ونفت» و صنایع پتروشیمی خلیج فارس «فارس». همچنین، در میان پرمعامله‌ترین نمادهای ماه، تنها دو نماد بانک پاسارگاد «وپاسار» و سایپا «خسایپا» در میان پرمعامله‌ترین نمادهای هفته گذشته تکرار نشده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای درک بهتر این تغییرات مالکیت، نمودارهای همراه در كنار ارائه مثال‌هاي عددي به تشريح وضعي شركت‌ها خواهند پرداخت.
در نماد «شبندر» طی هفته گذشته تغییر مالکیت 111 میلیارد ریالی (7/4 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، روز شنبه تغییر مالکیتي به ارزش حدود 150 میلیارد ریال از سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده که نسبت به ارزش کل معاملات آن روز، یعنی حدود 265 میلیارد ریال، 57 درصد است. به عبارت دیگر سهام با ارزشی معادل 111 میلیارد ریال توسط حقوقی‌ها فروخته و به وسیله حقیقی‌ها خریداری شده که اين تغيير مالكيت، 57 درصد کل معاملات اين نماد را شامل می‌شود. بنابراین در نمودار، میزان تغییر مالکیت با رنگ سبز و در بالای منحنی قرار گرفته است. به طور مشابه، اگر روز دوشنبه را در نظر بگیریم، حدود 17درصد از کل ارزش معاملات باعث تغییر مالکیت سهام این‌بار از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی‌ها شده است. به طور کلی روند این هفته نشان می‌دهد در ابتدای هفته حقوقی‌ها در نقش فروشنده حضور پررنگی داشته‌اند، در حالی که روز دوشنبه این روند تغییر کرده و دو روز آخر هفته میزان فروش کمتر شده است.
در نماد «وبصادر» طی معاملات هفته گذشته، تغییر مالکیت 102 میلیارد ریالی (معادل 7/17 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی روی داده است. این مساله نشان می‌دهد «وبصادر» با اقبال سهامداران حقوقی در هفته گذشته مواجه بوده است. بررسی نمودار این نماد طی هفته گذشته نشان می‌دهد، در تمامی روزها حضور سهامداران حقوقی در نقش خریدار با یک روند افزایشي
همراه بوده است.
در «تاپیکو» به عنوان سومین نماد پرمعامله هفته گذشته، تغییر مالکیت 54 میلیارد ریالی (معادل 9/14 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد. این نماد نیز مشابه بانک صادرات با اقبال سهامداران حقوقی در هفته گذشته همراه بوده و در تمامی روزهای هفته گذشته میزان خرید حقوقی‌ها از اين نماد چشمگیر بوده است.
در نماد «پارسان» تغییر مالکیت 319 میلیارد ریالی (6/14 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. سبز بودن منحنی در تمامی روزهای هفته گذشته نشان می‌دهد سهامداران حقوقی در نقش فروشنده حضور پررنگ‌تری داشته‌اند. بر این اساس، می‌توان به فروش 10 میلیون سهم «پارسان» توسط شرکت سرمایه‌گذاری غدیر طی هفته گذشته (از روز شنبه تا سه‌شنبه) اشاره کرد.
از سوی دیگر نماد «رمپنا» هفته گذشته، تغییر مالکیت 76 میلیارد ریالی (معادل 3/9 درصد ارزش کل معاملات) از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها را شاهد بوده است. به این ترتیب، به جز شنبه در تمامی روزهای هفته گذشته، حقوقی‌ها در نقش خریدار حضور فعال‌تری داشته‌اند.
این در شرایطی است که در نماد «شپنا»، تغییر مالکیت 39 میلیارد ریالی (معادل 6 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی است. بررسی معاملات این نماد نشان می‌دهد این روند تغییر مالکیت از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها در روزهای پایانی هفته افزایش یافته است. ایران خودرو نیز، تغییر مالکیت 47 میلیارد ریالی (معادل 14 درصد ارزش کل معاملات) از سوی حقوقی‌ها به حقیقی‌ها را شاهد بوده که این روند به ویژه در روز چهارشنبه قابل توجه است.
از طرف دیگر، در نماد «وسپه» تغییر مالکیت 20 میلیارد ریالی (معادل 4/7 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد. این مهم نشان می‌دهد حقوقی‌ها توجه ویژه‌ای طی هفته گذشته به این نماد داشته‌اند.
این در شرایطی است که «ونفت»، تغییر مالکیت قابل توجه 87 میلیارد ریالی (معادل 1/49 درصد ارزش کل معاملات) را از سوی حقوقی‌ها به حقیقی‌ها شاهد بوده است. به این ترتیب، فروش عمده سهامداران حقوقی طی هفته گذشته در خور توجه است؛ به عنوان مثال، 37 میلیون سهم این نماد توسط شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت به فروش رسید.
«فارس» به عنوان دهمین نماد پرمعامله در هفته گذشته، تغییر مالکیت 61 میلیارد ریالی (معادل 6/69 درصد ارزش کل معاملات) از سوی حقوقی‌ها به حقیقی‌ها را شاهد بوده است. این روند تغییر مالکیت که در ابتدای هفته از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها رخ داده بود، از روز دوشنبه تغییر کرده و با افزایش چشمگیری مواجه شده است.
از سوی دیگر، نماد «وپاسار» هفته گذشته شاهد حضور بسیار پررنگ حقوقی‌ها در نقش خریدار بوده، به طوری که در این نماد تغییر مالکیت 63 میلیارد ریالی (معادل 7/56 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی‌ به حقوقی انجام شده است.
در نهایت، «خساپا» به عنوان نهمین نماد پرمعامله در ماه گذشته، طی هفته معاملاتی قبل، تغییر مالکیت 6 میلیارد ریالی (معادل 8/4 درصد ارزش کل معاملات) را از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی تجربه کرده است. علت این تغییر مالکیت، عرضه‌های سنگین این نماد در 2 روز ابتدایي هفته توسط حقوقی‌ها است، در حالی که از روز دوشنبه این روند تغییر کرده و حقوقی‌ها در نقش خریدار ظاهر شده‌اند.
توضیح نمودارها: مستطيل‌هاي سبز مبين تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی نسبت به کل ارزش معاملات هر روز بر حسب درصد است و در صورتی که این تغییر معکوس بوده؛ یعنی از حقیقی به حقوقی، مستطیل قرمزرنگ و با درصد منفی بیان شده است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۰:۵۶ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: