انواع کسب و کار

 به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود کسب و کار خانگی میگویند .
به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود کسب و کار خانگی میگویند .

به هر نوع فعالیت اقتصادی درمحل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شودکسب و کار خانگی میگویند .

اهمیت کسب و کار خانگی : امروزه کسب وکارهای خانگی از بخشهای حیاتی و ضروری فعالیتهایاقتصادی کشورهای پیشرفته محسوب میشوند. کسب و کار خانگی از نظر ایجاد شغل ،نوآوری در عرضه محصول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع واقتصاد هر کشور میشوند. همچنین برای جوانان ، کسب و کارهای خانگی نقطهشروع مناسبی برای راه اندازی کسب و کار شخصی است، زیرا راه اندازی آن درمقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده و آسان است. به عنوان نمونه شمامیتوانید با یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن ،یک کسب و کار اینترنتی راه بیندازید و کارها و خدمات مختلفی را به مردمعرضهو ازاین راه برای خود درآمد کسب کنید .

سابقه کسب و کارهای خانگی : کسبو کارهای خانگی در ایران سابقه دیرینه دارند. بسیاری از صنایعدستیکه امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید میشدهاند.بطور کلی کسب و کار خانگی پدیده جدیدی نیست ،بلکه در نتیجه تغییرات وتحولاتیکه در فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی امروز به وجود آمده به آن توجهبیشتریشده است و این نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه می یابند.

بالا بردن کیفیتزندگی: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار های خانگی بر این باورندکهکار کردن در خانه، کیفیت زندگی آنان را بهبود میبخشد. کارکردن در خانهباعثمیشود که وقت بیشتری به خانواده و خانه اختصاص یابد و به دیگر مسائلوموضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتری شود.به طورکلیامروزه کار و زندگی بیش از پیش در همدیگر ادغام شده اند .

توسعه فن آوری:امروزه با پیشرفتهای زیادی که در زمینه علوم رایانه و دیگر وسایلارتباطیبه وجود آمده، محیط خانه محل مناسب و کاراتری برای کسب و کار شدهاست.

مزایای کسب و کار خانگی:

1) آزادی و استقلال عمل بیشتر؛

2) ساعات کاری انعطاف پذیر؛

3) ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار وزندگی؛

4) پایین بودن هزینه راه اندازی؛

(5 پایین بودن میزان ریسک؛

6) امکان کارکردن پاره وقت؛

7) راحت تر بودن تربیت بچه ها؛

8) داشتن فرصت و زمان بیشتر؛

9) تناسب با ویژگیهای جسمی افراد معلول و کمتوان؛

10) احتمال موفقیت بیشتر؛

11) تناسب با اقشار مختلف؛

12) احساس راحتی بیشتر؛

13)عدم نیاز به مجوز .

دلایل انتخاب کسب و کار خانگی:

برای راه اندازی کسب و کار خانگی موارد زیررا باید در نظر بگیرید

1) درباره ایده کسب و کارتان تحقیق کنید.

2) درباره محصول یا خدماتتان نیز اطلاعات کسبکنید .

3) محل کار خود را تعیین کنید.

(4 مشارکت دیگر اعضای خانواده راجلب کنید .

5) اسم مناسبی برای کسب و کارتان انتخاب کنید.

6) اسیاب و تجهیزات مناسبی برای کسب و کارتانتهیه کنید .

7) پوشش مناسب و درخور برای کسب و کارتانفراهم کنید .

8) یک صندوق پستی به کسب و کارتان اختصاصدهید .

9) با دوستان و همسایگانتان رک و صادق باشید.

10) حساب بانکی برای کسب و کارتان باز کنید.

12) ارتباطات بیشتری با دیگران برقرار کنید.

13) از داشتن کسب کار خانگی واهمه و خجالتینداشته باشید، بلکه به آن افتخار کنید .

کسب و کار اینترنتی

این نوع کسب وکار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه ی جامعهیخدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجمدرعرصه تجارت جهانی مطرح هستند .

تفاوت کسب و کار اینترنتی با تجارتالکترونیکی

بسیاری از افراد،کسب و کار اینترنتی ( E-Business ) را با تجارتالکترونیکی ( E-Commerce ) اشتباه می گیرند در حالیکه این دو مبحث بایکدیگر متفاوتند . به عبارتی E-Business به مجموعه فعالیتهایمربوط به کسب و کار از جمله مباحث بازاریابی، مالی، خرید و فروش،ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه گذاران و...که از طریق شبکه اینترنت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود در حالیکهE-Commerce تنها شامل مسائل مربوط به خرید و فروش ازاینترنت می باشد و خود، زیرمجموعه ای از E-Business است.

انواع کسب و کارهای اینترنتی

امروزه، کسب و کارهای اینترنتی بسیارمتنوعند. اما به طور کلی آنها را می‌توان آنها به 10 گروه عمده تقسیم بندی کرد:

1) ایجاد اجتماعات آنلاین؛

2) خرید، فروش و حراج کالاهای مختلف؛

3) تبلیغات اینترنتی؛

4) ارائه خدمات تخصصی به دیگران؛

5) ایجاد امپراطوری اطلاعات، اخبار و آموزش؛

6) تهیه و ارائه نرم افزارهای مختلف؛

7) چند رسانه ای یا مالتی مدیا؛

8) پیوستن به شبکه های واسطه گری؛

9) خدمات مربوط به ایمیل؛

10) سرمایه گذاری مشترک .

کسب و کار اینترنتی چیست؟

کسب و کاراینترنتی به فروش محصولات یا خدمات در اینترنت گفته می شود. این نوعکسبو کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروشاینترنتیبه کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را می دهد که بهمخاطبانخود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند. امروزه بیش از900 میلیون نفر در سطح دنیا از اینترنت استفاده می کنند. 69 درصد از اینجمعیت،در طول 90 روز، دست کم یک خرید از اینترنت داشته اند .

یک سایت اینترنتی،تنها برای فروش محصول یا خدمات به کار نمی رود، بلکه می تواندنقشهاو کارکردهای مختلفی داشته باشد. اگر محصول خاص و منحصر به فردیداریدکه در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد، می توانید با معرفی آن محصول درسایتخود، دیگران را از وجود آن مطلع کنید و از این طریق به اهداف خود دستیابید.

زیبایی اینترنت در این است که مخاطبان آن درسرتاسر دنیا پراکنده اند و این امر می تواند بهمعنای وجود مشتریان بالقوه برای شما باشد. این نوع بازار، هیچ موقع بستهنمی شود. مشتریان شما می توانند به صورت 24 ساعته به اطلاعات کسب وکارتان دسترسی پیدا کنند. شما نیز می توانید هر چند بار و با هر فاصله ایکه بخواهید ، اطلاعات مورد نظرتان را درباره ی فعالیتها و فروشگاهتان درصفحات اینترنت جای دهید. مهمتر از این، شما می توانید کاتالوگی از محصولات وخدماتتان را همراه تصویر و حتی فیلم در صفحات اینترنت قرار دهید. در اینصورت، مشتریان بالقوه ی شما می توانند آنها را مشاهده کنند و حتی در هر ساعتاز شبانه روز، سفارش خرید دهند .

راه اندازی سایت اینترنتی

ثبت اسم اینترنتی

هر سایت اینترنتی اسم منحصر به خود را دارد.مانند Yahoo . com یا google . com .به اینهااسم دمین می گویند .

این اسم منحصربه فرد است که سایت شما را از دیگر سایت های اینترنتی متمایز میسازد.ثبت اسم اینترنتی و فرستادن آن، باعث می شود که دیگران بتوانند ازطریقاین اسم اینترنتی به شما دسترسی پیدا کنند. بنابراین، وقتی که شماسایتاینترنتی تان را راه اندازی کنید، کاربران اینترنت می توانند مثلاًباتایپ آدرس (( com . اسم شرکت شما . www )) در جست وجوگر صفحه ی اینترنت، شما را بیابند. شرکتهایمختلفی هستند که در زمینه ی انتخاب نام و ثبت آن دراینترنت از شما حمایت و پشتیبانی کنند .

فناوری اطلاعات

تعریف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعاتعبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات. دراینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. عموماًدر فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری‌هایرایانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است . باید توجهداشت که واژه فناوری عبارتست از مطالعه چگونگی استفاده از ساخته‌هایبشری در دستیابی به اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصولات و خدمات؛ اینواژه تنها به خود مصنوعات بشری اشاره نمی‌کند .

کاربرد‌های فناوری اطلاعات

(1) سیستم‌های اطلاعات؛

(2) کار با رایانه به صورت شخصی؛

(3) علم و پژوهش؛

(4) کنترل فرایند یا وسیله؛

(5) آموزش؛

(6) طراحی با کمک رایانه؛

(7) هوش مصنوعی .

سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات

یک سیستماطلاعات سیستمی برای پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطلاعات دردستیابیبه یک مقصود مشخص است. سیستم اطلاعات حتماً نباید رایانه‌ای باشدیااز دیگر فناوری‌ها استفاده کند اگر چه امروزه استفاده از رایانه درسیستم‌هایاطلاعات گریزناپذیر است. یک کابینت نگهداری پرونده‌ها یک سیستماطلاعاتدر شکل ابتدایی است. سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای متفاوت از فناوریاطلاعاتاست اگر چه هر دو با اطلاعات سر و کار دارند .

اگر طبق تعریف سیستم‌هایاطلاعات، فرایندهای جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعهاطلاعات مد نظر باشد آنگاه سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای وسیع‌تر ازفناوریاطلاعات است چرا که فناوری اطلاعات به نحوه استفاده از فناوری‌هادرانجام فرایندهای فوق معطوف می‌شود در حالیکه سیستم‌های اطلاعات بهچیستیو چگونگی، مسائل و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فنی و ملاحظات امکانپذیری،طراحیو مدیریت سیستم موردنیاز می‌پردازد. اگر خود را محدود به سیستم هایاطلاعاتنکنیم آنگاه سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات دو حوزه جدا ازهمهستند .

کسب و کارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

1) نرم افزاری یا خدماتی

2) رایانه ها و وسایل جانبی

3) بسته های نرم افزاری

4) تجارت کلی نرم افزار

5) تجارت خرده فروشی نرم افزار

6) طراحی رایانه های سیستم هاییکپارچه

7) پردازش رایانه ای، آماده سازی داده ها

8) خدمات بازیابی اطلاعات

9) مدیریت خدمات رایانه ای

10) رهن و اجاره رایانه

11) تعمیر و نگهداری رایانه

12) خدمات مرتبط با رایانه

خدمات مخابرات

1) مخابرات تلفن و تلگراف

2) پخش رادیویی و تلویزیونی

3) خدمات تلویزیون کابلی و انواع دیگر

سخت افزاری

1) رایانه ها و وسایل جانبی

2) تجارت کلی رایانه ها و وسایل جانبی

3) تجارت خرده فروشی رایانه ها و وسایلجانبی

4) ماشین های اداری و محاسباتی

5) وسایل ضبط مغناطیسی و نوری

6) لامپ های الکترونی

7) قطعات الکترونیکی غیرفعال

8) وسایل اندازه گیری الکتریسیته

تجهیزات مخابرات

1) وسایل صوتی و تصویری خانگی

2) تجهیزات تلفن و تلگراف

3) تجهیزات رادیو، تلویزیون و مخابرات

کسب و کار روستایی

اکنون توسعه‌یروستایی بیش از گذشته با پدیده‌ی کارآفرینی سرو کار دارد . مؤسساتوشخصیت‌های رواج دهنده‌ی توسعه‌ی روستایی، کارآفرینی را به منزله‌ی یکمداخله‌یراه‌بردی می‌دانند که می تواند فرایند توسعه‌ی روستایی را تسریعبخشداما به نظر می‌رسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش بنگاه‌های اقتصادیروستایینیز توافق دارند. آژانس‌های توسعه، کارآفرینی روستا را به عنوانیکنیروی اشتغال‌زای بزرگ، سیاست‌مداران آن را همچون یک راه‌برد کلیدیبرایجلوگیری از ناآرامی در مناطق روستایی، و کشاورزان، آن را وسیله‌ایبرایبهبود درآمد خویش می‌دانند.به این ترتیب، کارآفرینی از نقطه نظر تماماینگروه‌ها به عنوان وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی واجتماعیو ابزاری برای تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی می‌گردد.

در شرایط وجود یک سمت‌گیریکارآفرینانه در قبال توسعه‌ی روستایی، این موضوع پذیرفته می‌گردد کهکارآفرینی، یک نیروی مرکزی برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. بدونآن، دیگر عوامل توسعه به هدر رفته و تلف می‌شود؛ با این حال، پذیرش ایننکته نمی‌تواند به تنهایی به توسعه‌ی روستایی و پیشبرد فعالیت‌هایاقتصادی بیانجامد. کارآفرینی در نواحی روستایی در جستجوی ترکیبواحدیاز منابع، هم در درون و هم در خارج از فعالیت‌های کشاورزی است.

مثال‌های متنوعی از کاربردهای غیرکشاورزیمنابع موجود همچون: گردشگری، آهنگری، درود گری، ریسندگی و مثال‌هاییاز تنوع بخشی به فعالیت‌های نه چندان وابسته به کشاورزی در زمینه‌هایمنابع آب، اراضی جنگلی، ساختمان، مهارت‌های موجود و توانمندی‌های محلیوجود دارد که همگی با کارآفرینی روستایی متناسب است. ترکیبکارآفرینانه‌ی این منابع در رشته فعالیت‌هایی همچون:تسهیلات گردشگری، ورزش و اوقات فراغت، آموزش فنی و حرفه‌ای، خردهفروشیو عمده فروشی، فعالیت‌های صنعتی (در سطح مهندسی و استاد کاری)،خدماتمشاوره‌ای، تولیدات با ارزش افزوده بالا ( همچون گوشت، شیر، فرآورده‌هایچوبی و سایر فعالیت‌های خارج از مزرعه تجلی می‌یابد .

کارآفرینی روستاییاساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آن را درفضایروستا تصور نمود. پترین (1994) کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزارهذیل تعریف می‌نماید :

1) نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی بهیک تقاضا بی‌پاسخ بازار بسیج می‌کند؛

2) توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ؛

3) فرآیند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعهواحدی از منابع درراستای بهره‌گیری از یک فرصت .

آنچه در مجموع می‌توان برای تعریف مقولهکارآفرینی روستایی بکار برد عبارتست از :

بکارگیری نوآورانه منابع و امکاناتروستا در راستای شکار فرصت‌های کسب ‌و کار

این نوع کسب وکارها با توجه به اندازه‌ی کوچک روستاها، در مقیاسی کوچک هستندواغلب بین 10-20 نفر بوده و با توجه به غالب بودن فعالیت‌های کشاورزی وکارگاهیاز کارایی خاصی برخوردارند. با توجه به تغییرات عصر کنونی و ورودبهجامعه‌ی اطلاعاتی، کسب و کارهای روستایی نیز در نوع دچار تغییر و تحولشده‌اندو انواع کسب وکارهای خدماتی، تولیدی، صنعتی و فناوری اطلاعات درآندیده می‌شود .

• کسب و کار خانوادگی

کسب و کارخانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیلباشند.به عبارت دیگر به کسب و کارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده وخویشاونداناقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند. این نوع کسب و کار ها رامیتوان در بسیاری از کشورها همچون ایتالیا مشاهده نمود

اغلب میان دو واژه"خانواده" و "کسب و کار" نوعی تضاد و دوگانگی وجود دارد، درحالی که این مفاهیم به عنوان دو زیر سیستم از یک ابر سیستم به ناماجتماع و جامعه هستند که در اثر ارتباطات و تاُثیراتمتقابلی که بر روی یکدیگر می گذارند تشکیل یک نظام کلی تر را به نام"کسب و کار خانوادگی" (فامیلی) می دهند. برخی دیگرنیز برای تعریف این مفهوم به مباحثی چون بینش و هدف یک شرکت ویایک کسب وکار خاص اتکا نموده اند و به موضوع از این منظر نگریسته اند.نهایتاًاینکه تئوری مشهور مبتنی بر منابع ( RBV ) بدین منظور یک شرکتو یا کسب و کار خاص را بر اساس دسته بندی منابع موجود آن (دانش، مواد ، سرمایه ، نیروی انسانی و ...) تعریف و تقسیم بندی می نماید.

به هرحال تعاریف وتقسیم بندی های زیادی برای کسب و کار خانوادگی ارائه شده است. برای تعریفیدقیق و روشن از این مفهوم می توان با دو دید و تقسیم بندی کلیوجزئی به موضوع نگاه کرد. از دید کلی می توان یک کسب وکار یا شرکتخانوادگیرا بدین گونه تعریف نمود :

شرکت ها، مؤسسات و کسب و کارهایی که بوسیلهارتباطات و تعاملات خانوادگی و افراد خانواده تحت تاًثیر قرار می گیرند.

و از دید جزئی تر تعاریف زیر را می توانبرای یک کسب و کار خانوادگی برشمرد :

کسب و کاری که متعلق به افراد یک خانواده میباشد و توسط افراد فامیل و غیرفامیل اداره می شود .

همانطور که مشخص استیک کسب و کار خانوادگی گاهی می تواند فراتر از یک شرکت خانوادگیباشد. و گاهاً نیز فقط در قالب یک شرکت خانوادگی باشد. البته درتعریفاین نوع کسب و کار سه عامل مهم مطرح می باشد: خانواده ، مالکیت ومدیریت.آنچه که از یافته های تمام تحقیقات بر می آید این است که همگراییعاملخانواده و تنها یکی از دو عامل مالکیت و مدیریت (خانواده و مالکیت یککسبو کار ، یا خانواده و مدیریت یک کسب وکار) می تواند به تعریف یک کسب وکارخانوادگی بسنده کند .

به دلیل اهمیت بسیار زیاد شرکت ها و کسب وکارهایخانوادگی در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال زایی و رفع بیکاری ، بسیاریاز کشورهای جهان نسبت به این مسئله و کارآفرینی از طریق ایجاداینگونه شرکت ها روی آورده و برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفداریرادر این زمینه انجام می دهند .

مطابق انتشارات آکادمی بین المللیتحقیقاتشرکت های خانوادگی ( IFERA ) در دسامبر 2003 ،سهم شرکت های خانوادگی از کل شرکت های موجود ، دراروپا حدود 60 – 93 درصد ، در ایالات متحده حدود 95 درصد و در آمریکایمرکزی و جنوبی حدود 65 درصد می باشد . همچنین نزدیک به 35 درصد از 500 شرکتبزرگ آمریکایی از نوع شرکت های خانوادگی می باشد. شرکت های بزرگی نیزدر سطح دنیا مانند شرکت های Hermés , Danone , Michelin , Peugeot ,Henkel , BMW , Dr. Oetker , Beretta Barilla , Johnson & Johnson , Kelloggs, Mars , IKEA , Tetra Pak از نوع شرکتهای خانوادگی می باشند. همچنین شرکت بزرگ Hoshi که در قرنششم در ژاپن تاُسیس گردید نیز شرکتی خانوادگی می باشد. در زیر درصدشرکت های خانوادگی از کل شرکت های موجود در برخی از کشورهای جهان آمدهاست .

ایالات متحده 95

ایتالیا 93

فنلاند 80

یونان 80

قبرس 80

سوئد 79

اسپانیا 75

هلند 74

پرتغال 70

بلژیک 70

انگلستان 70

آلمان 60

فرانسه <60

استرالیا 75

با توجه بهآمار و اطلاعات فوق مشاهده می شود که کسب و کارهای خانوادگی ازمهمتریناولویت های کشورهای مختلف برای اشتغال زایی و کارآفرینی محسوب میشوند.سیاستمداران و دولتمردان در کشورهای مختلف قوانین و مقرراتی وضعنمودهاند که ضمن فراهم آوردن تسهیلات و امکاناتی در جهت راه اندازی ، رشدوتوسعه کسب و کارهای خانوادگی ، موانع و مشکلات پیش روی مؤسسان این گونهکسبوکارها را نیز حداقل نموده است. افزایش سرمایه گذاری و تشویق سرمایهگذارانبرای انتقال سرمایه ها به سمت این گونه شرکت ها نیز از دیگر برنامههایاقتصادی دولت ها می باشد .

رشد و بقای کسب و کارهای خانوادگی

برای اینکه یککسب و کار خانوادگی رشد نماید و برای نسل های بعدی نیز بقا داشتهباشد بایستی یک برنامه ریزی دقیق و اصولی برای کسب وکار از سوی مالکان ومدیرانکسب و کار انجام گیرد. علاوه براین به دلیل اهمیت روزافزون این نوعکسبو کار هم برای جوامع و برای اقتصاد ملت ها حمایت هایی نیز بایست ازسویدولت ها در این راستا انجام شود.ترکیب چندین عامل برای توضیح و تشریحموفقیت، رشد و بقای کسب و کارهای خانوادگی لازم است از آن جمله می توانبهمواردی مانند فرهنگ خانواده ، شخصیت و خصوصیات هرکدام از اعضای خانواده، عوامل محیطی و اجتماعی ، نوع کسب و کار ، خصوصیات کارآفرین(بنیانگذار ) کسب وکار و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود. در شکل زیر ترکیبیاز عوامل فوق مشاهده می شود .

کسب و کار کوچک

تعریف کسب و کار کوچک:

به منظور تحلیلآماری و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، باید گفت که این مقوله دارایقوانین اجرایی تجاری است. هر صنعتی بر اساس درآمد و میزان استخدامسالانه ، اندازه استانداردی را برای خود تعریف می‌کند. در بیشترموارداین تعریف به واسطه نمایندگی‌های دولتی تعریف می‌شود تا تحت قوانینتغییرپذیردولتی تحلیل ‌هایی را صورت دهند. به علاوه ، این استانداردها برای برنامه‌هاییکه در خصوص کمک بهبود به امور مالی است کارا می‌باشد . کسب و کارکوچک بصورت مستقل است و هر شرکتی با کمتر از 500 پرسنل در اینحیطهقرار می‌گیرد. این اندازه مرسومترین استاندارد تعریف شده است. درآمریکاحدود 5/22 میلیون کسب و کار مستقل از کشاورزی و زراعت وجود دارد که99 درصد آن کسب و کار کوچک ( Small Business ) به حساب می‌آیند.

راهنمای شروع یک کسب و کار کوچک:

این راهنما بهمنظور آن تدوین شده است که بتواند با بیان تمامی نکات و در عینحالحفظ سادگی و قابل فهم بودن، به شما در راه ایجاد یک کسب و کار موفقکمککند .

گام اول: ارزیابی اولیه

1) آیا کارآفرینی برای شما ساخته شده است ؟

بدیهی است که شروعیک کسب و کار جدید ریسکهای زیادی را به همراه دارد که البته با برنامهریزی می‌توان شانس موفقیت را بالا برد. بنابراین بهترین نقطه شروع آن استکه نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان دارنده یک کسب و کار بشناسید.

2) آیا شخصیتی مستقل و خودجوش دارید؟

این را همیشه در نظر داشتهباشیدکه در صورت شروع یک کسب و کار کوچک ، این خود شما هستید و نه شخصدیگرکه باید تصمیم بگیرید که چگونه پروژه‌ها ، برنامه‌ها و زمان خود رامدیریتکنید .

3) تا چه حد با شخصیتهای متفاوت و افرادگوناگون می‌توانید ارتباط برقرار کنید؟

صاحبان کسب و کارناگزیرند که با افراد و اقشار مختلفی سرو کار داشته باشند. آیاشمامی‌توانید با مشتریان، تامین‌کنندگان، کارکنان و ... در جهت منافع کسبوکار خود ارتباط برقرار کنید .

4) تا چه حد قدرت تصمیم‌گیری دارید؟

صاحبان کسب و کار کوچک بایستی بطور متداوم ،به سرعت و در شرایط بحرانی بتوانند مستقلا" تصمیم‌گیری کنند.

5) آیا شما استقامت فیزیکی و احساسی لازمبرای اداره یک کسب و کار را دارید؟

6) مالکیت یک کسب وکار علاوه بر چالش و هیجان ، مستلزم فشارکاری زیاد ، ساعتهای کاری زیادیمی‌باشد. آیا شما می‌توانید 12 ساعت در روز و هفت روز در هفتهراکار کنید؟

(7 تا چه حد می‌توانید برنامه‌ریزیو سازماندهی کنید؟

8) تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از شکستها درصورت برنامه‌ریزی صحیح ، به وجود نمی آمد .

9) آیا انگیزه لازم را برای تحمل مشقات رادارید؟‌

10) ممکن است شما درحین اداره یک کسب و کار احساس کنید که در برخی مواقع توانایی تحمل تمامیمشقات و زحمات را به تنهایی ندارید و فقط داشتن انگیزه قوی استکهمی‌تواند در این مواقع سختی ، دلگرم و امیدوار سازد .

11) این کسب و کار چگونه خانواده شما رامتاثر می‌سازد؟

12) سالهای اولیه شروعیک کسب و کار می‌تواند سختی‌هایی را برای خانواده و زندگی شخصیشماایجاد کند. در عین حال ممکن است خانواده شما تا به سوددهی رسیدن کسب وکار، دچار مشکلات و فشارهای مالی شوند. بنابراین حمایت و یا عدم حمایتخانوادهنقش مهمی در شروع و ایجاد یک کسب و کار دارد .

13) این حقیقت دارد کهدلایل زیادی برای عدم شروع یک کسب و کار کوچک و مستقل وجود دارد ،امابرای افرادی که واجد شرایط فوق هستند ، مزایای زیادی وجود دارد کهقطعا" از ریسکهای آن بیشتر است .

14) اینکه شما خادم و مخدوم خود می‌شوید!

15) زحمت و تلاش و ساعتهای کاری زیادمستقیما" به نفع شماست و نه شخص دیگر !

16) امکان کسب درآمد و رشد ، محدودیت کمتریدارد .

17) چالش و هیجان کار برای شما افزایش می‌یابد.

18) اداره یک کسب و کار مستقل امکان فراگیریزیادی را برای شما فراهم می‌آورد .

گام دوم: برنامه ریزی کسب و کار

شروع یک کسب وکار نیاز به انگیزه ، علاقه و استعداد دارد. همچنین نیاز به تحقیقاتوسیع و برنامه‌ریزی صحیح دارد. اطلاعات زیر برای تهیه طرح کسب وکار( Business Plan ) می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود :

قبل از شروع به کار لیستی از تمامی دلایلیکه می‌خواهید بخاطر آنها وارد دنیای تجارت شوید ، تهیه کنید. مثلاً

1) شما می‌خواهید رئیس خود باشید.

2) شما می‌خواهید استقلال مالی داشته باشید.

3) شما می‌خواهید آزاد باشید.

4) شما می‌خواهید آزادانه تمامی تواناییها ودانسته‌های خود را به کار ببرید .

سپس بایستی تعیین کنید که اصولا" چهکسب و کاری برای شما مناسب است. لذا این سؤالات را از خود بپرسید

1) من دوست دارم با وقت خود چه کاری انجامدهم؟

2) چه مهارتهای تکنیکی من تا به حال آموخته‌ام؟

3) به نظر دیگران من در چه کارهایی مهارتدارم؟

4) من چقدروقت آزاد برای اداره یک کسب و کارموفق دارم؟

5) آیا من هیچ سرگرمی یا علاقه‌ای که قابلتبدیل شدن به کسب و کار شدن را داشته باشند ، دارم؟

پس از تعیین کسب و کار مناسب تحقیقات لازمرا جهت پاسخ به سؤالات زیر به عمل آورید :

1) آیا ایده من کاربردی است و آیا نیازی رابرآورده خواهد کرد؟

2) رقبی من چه کسانی خواهند بود؟

3) مزیت رقابتی شرکت من نسبت به شرکتهایموجود چیست؟

4) آیا من می‌توانم خدمت بهتری ارائه دهم؟‌

5) آیا من می‌توانم برای کسب و کار جدید خودتقاضا ایجاد کنم؟

آخرین مرحله قبل از تهیه طرح کسب و کار ایناست که چک لیست زیر را تهیه کنید و پاسخ دهید :

1) من علاقه به شروع چه کسب و کاری دارم؟

2) چه خدمتی یا کالایی قرار است ارائه دهم؟در کجا قرار است این کار را انجام دهم؟

3) چه مهارت و تجربه‌ای برای این کار دارم؟

4) ساختار قانونی شرکت من چگونه خواهد بود؟( سهامی عام، خاص و

5) اسم کسب و کار چه چیزی باشد؟

6) چه امکانات و تجهیزاتی نیاز خواهم داشت؟

7) به چه تسهیلات و امکانات بیمه‌ای نیازخواهم داشت؟

8) پاسخ شما به تمامی سؤالات بالا شما را درطراحی یک کسب و کار کامل جامع یاری می‌کند .

گام سوم: تامین منابع مالی

یکی از کلیدهایاساسی موفقیت و پیشرفت در شروع کار ، جذب و تامین منابع مالی کافی برایراه‌اندازی یک کسب و کار کوچک است. اطلاعات زیر تکیه بر روشهایجمع‌آوریپول برای شرکتهای کوچک دارد. همچنین شما را در تهیه درخواست وام( Loan Prposal ) یاری می‌دهد. منابع زیادی برای جمع‌آوری سرمایه وجوددارد.باید توجه داشته باشیم که قبل از تصمیم‌گیری ، تمامی منابع ممکن راجستجوکنیم :

1) پس‌اندازهای شخصی

2) دوستان و افراد خانواده

3) بانکها و مؤسسات اعتباری

4) شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره آمیز

منبع خبر: سایت جامع خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
  ۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۱:۱۰ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: