تعاونى ها با فرابورس پذيرفته مى شوند

در صورتى كه امكان ورود مستقيم تعاونى ها به بورس توسط سازمان فراهم نشود وزارت تعاون با تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى ديگر مانند فرابورس، تعاونى ها را وارد بورس خواهد كرد.
در صورتى كه امكان ورود مستقيم تعاونى ها به بورس توسط سازمان فراهم نشود وزارت تعاون با تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى ديگر مانند فرابورس، تعاونى ها را وارد بورس خواهد كرد.
در صورتى كه امكان ورود مستقيم تعاونى ها به بورس توسط سازمان فراهم نشود وزارت تعاون با تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى ديگر مانند فرابورس، تعاونى ها را وارد بورس خواهد كرد.
داود ثمرى مسئول هماهنگى ترويج وآموزش تعاونيهاى وزارت تعاون ديروزدر گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: حضور تعاونى ها در بورس از قابليت اجرا برخوردار است هرچند كه اين امر بايد با بررسى كارشناسانه صورت پذيرد و مكانيزم آن نيز بايد توسط سازمان بورس فراهم شود.
وى افزود: در زمان حال در كشور تعاونى هاى بسيار فعال و موفقى وجود دارند كه قابليت جذب در بورس را داشته و مى توانند در اين بخش و بازار سرمايه تاثيرگذار باشند. وى ادامه داد: ايراد قانونى براى ورود تعاونى ها به بورس وجود ندارد و تعاونى هاى سهامى عام براى رفع اين ايرادات و فعاليت در بازار بورس تشكيل شده اند بنابراين كسانى كه مدعى وجود ايراد قانونى براى ورود تعاونى ها به بورس هستند مى توانند با بررسى بيشتر نسبت به رفع نواقصى كه ذكر مى كنند، اقدام كنند.وى، اعتقاد به بخش تعاون و استفاده از سرمايه هاى مردمى براى پيشبرد اهداف اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه كشور را يك اصل انكارناپذير دانست و گفت: مسئولان و دست اندركاران بخش هاى اجرايى بايد اين امر را مدنظر قرار دهند تا شاهد توسعه همه جانبه و برقرارى عدالت اقتصادى در بين تمام اقشار جامعه باشيم.
ثمرى متذكر شد اگر نگرش مسئولان سازمان هاى اجرايى نسبت به بخش تعاون و توانايى هاى آن اصلاح شود ديگر شاهد چنين مواردى نخواهيم بود و بخش مردمى راحت تر مى تواند به نقش آفرينى در اقتصاد كشور كمك كند. وى تاكيد كرد: سازمان هايى مانند بورس و خصوصى سازى تاكنون همكارى مناسبى با بخش تعاون نداشته اند كه بحث ورود تعاونى ها به بورس و تلاش آنها براى تغيير هويت تعاونى هاى سهامى عدالت از شكل تعاونى به خوبى مبين اين مطلب است كه اميدواريم در آينده شاهد ادامه چنين روندى نباشيم.
منبع خبر: ابرار اقتصادی
  ۲۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۴۱:۲۱ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

  •  آخرین مطالب همین گروه