سرانه هر ایرانی چند کارت بانکی است؟

طی سال های اخیر و با ورود سیستم های مدرن و پیشرفته الکترونیکی به عرصه بانکداری، روش های سنتی رفته رفته حذف و روش های جدید جایگزین خدمات بانکی شده است. به بیان دیگر، بانکداری در ایران به یکباره در دوره ای از مرحله سنتی به مرحله نوین و مدرن پا گذاشته است.
طی سال های اخیر و با ورود سیستم های مدرن و پیشرفته الکترونیکی به عرصه بانکداری، روش های سنتی رفته رفته حذف و روش های جدید جایگزین خدمات بانکی شده است. به بیان دیگر، بانکداری در ایران به یکباره در دوره ای از مرحله سنتی به مرحله نوین و مدرن پا گذاشته است.

در حالی که مقامات بانکی می گویند به سمت تنوع بخشی خدمات کارت های بانکی و ارائه خدمات یکسان در قالب این کارت ها رفته اند، هم اکنون ۳۳۰ میلیون کارت در بازار پول فعال است.
حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد گفته است که تعداد کارت های بانکی در دست مردم از ٢٢٦ میلیون کارت در سال گذشته به ۳۳۰ میلیون کارت در سال جاری رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: بر مبنای این تعداد کارت، سرانه هر ایرانی ٤.٥ کارت بانکی است و تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی نیز به ازاء هر ١٨٠٠ نفر به یک دستگاه رسیده است.
طی سال های اخیر و با ورود سیستم های مدرن و پیشرفته الکترونیکی به عرصه بانکداری، روش های سنتی رفته رفته حذف و روش های جدید جایگزین خدمات بانکی شده است. به بیان دیگر، بانکداری در ایران به یکباره در دوره ای از مرحله سنتی به مرحله نوین و مدرن پا گذاشته است.
از اینرو، استفاده از خدمات بانکداری نوین و الکترونیک نیز با ملزومات بانکداری سنتی متفاوت بوده و افراد برای استفاده از سیستم های الکترونیک بانکی به ابزارهای جدیدی نیاز دارند.
یکی از این ابزارها که در اختیار میلیون ها نفر قرار گرفته، کارت های بانکی است که افراد از طریق آن می توانند ضمن برداشت وجه نقد از خودپردازها، پرداخت های الکترونیکی داشته و به جای استفاده از حجم زیاد اسکناس، امور بانکی خود را از طریق یک کارت الکترونیک انجام دهند.
اما با این وجود، در سال های اخیر از سوی مقامات بانکی عنوان می شود که تعداد کارت های در اختیار مردم بسیار زیاد بوده و باید در این بخش ساماندهی اتفاق بیافتد. به عبارتی، در نظر است از تعداد کارت های بانکی در اختیار مردم کاسته شده و از آنسو، خدمات یکپارچه و یکسانی از طریق کارت های تمامی بانک ها ارائه شود.
کوروش پرویزیان درباره تعداد بالای کارت های بانکی در اختیار مردم به ایبنا گفت:‌ این موضوعی است که در حال حاضر وجود دارد و زمانی ما در کشور می خواستیم این فرهنگ که مردم به جای وجوه نقد از کارت بانکی استفاده کننده جا بیافتد.
رییس کانون بانک های خصوصی اظهارداشت: در واقع هدف این بود که مردم بتوانند از خدمات کارت های بانکی استفاده کنند ولی تعداد بالای کارت های بانکی حتما ضعف در سیستم بانکی محسوب نمی شود.
پرویزیان ادامه داد:‌ به هر حال مشتری هر بانکی می تواند از یکسری خدمات از جمله کارت ها استفاده کند. برخی مجموعه ها در حال حاضر کارت های عضویت در اختیار کارکنان خود قرار می دهند و به صورت کلی متناسب با کسب و کاری که داریم، استفاده از کارت های بانکی مفهوم پیدا می کند.
وی افزود:‌ اگر کسی نیازی ندارد که از چند بانک استفاده کند قطعا نیازمند تنوع کارت ها هم نیست. ما البته در شبکه بانکی به این سمت رفتیم که کارت یک بانک بتواند در بانک دیگری قابل استفاده باشد؛ ‌بنابراین حداقل نیاز به این تکنولوژی ها باید دنبال شود.
وی در این خصوص که خود بانک ها نیز برای جذب مشتری بعضا اقدام به صدور کارت جدید برای مشتریان می کنند، تاکید کرد: در این زمینه می توان برنامه ریزی تازه ای ارائه کرد و تفکیک مشخصی بین پرداخت های الکترونیک و سایر امور بانکی قائل شد.

منبع خبر: 
  ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۹:۵:۲۴ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: