نحوه اندازه گیری الماس

سنگ‌های الماس با یک‌صدم میلیمتر اندازه‌گیری می‌شوند. اگرچه"Table Gauge" تا یک‌دهم میلیمتر مدرج شده‌است ولی باتجربه ...
سنگ‌های الماس با یک‌صدم میلیمتر اندازه‌گیری می‌شوند. اگرچه"Table Gauge" تا یک‌دهم میلیمتر مدرج شده‌است ولی باتجربه ...

سایزSize

سنگ‌های الماس با یک‌صدم میلیمتر اندازه‌گیری می‌شوند. اگرچه"Table Gauge" تا یک‌دهم میلیمتر مدرج شده‌است ولی باتجربه به‌وسیله آن می‌توان تا یک‌صدم میلیمتر دقت اندازه‌گیری کرد ولی برای اندازه‌گیری دقیق از میکرومتر استفاده می‌شود که دو اشکال بر آن وارداست:

۱) نیروی وارده از میکرومتر ممکن است به سنگ آسیب برساند.

۲) ظرافت لازم را برای اندازه‌گیری ندارد. خصوصا که ما باید بیشتر سنگ‌های سوارشده را اندازه‌گیری کنیم. حال آنکه برخورد میکرومتر با قسمت‌های فلزی کار را مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین وسیله‌ای به این منظور ساخته شده به‌نام "Leveridge Gauge‌" که از نظر شکل شبیه کولیس بوده و به‌راحتی می تواند حتی سنگ‌های سوار شده را نیز اندازه‌گیری کنید. حساسیت این دستگاه تا یک دهم‌میلیمتر است.

برآورد Size

درصورتی که سنگ درون یک کاسه باشد با حدس نقطه Culet تا روی Table‌را برآورد می کنیم. برای سنگ‌هایی که تا روی Bezelها را پوشانیده باشند Bezel Point ‌ها را برآورد کرده و فاصله بین دوPoint‌ روبرو را اندازه می‌زنیم.

Sieve- دستگاهی برای تجار، که مانند الک عمل می‌کند. در روی هر سوراخی شماره‌ای نوشته شده‌است که نشان دهندهSize ‌سنگ‌ها است.

Grainer- یک واحد تجاری است که معادل حدودا یک Quarter Ct) ۲۵/۰(‌ است .ولیبه‌طور دقیق همان وزن نیست.

 به‌عبارت دیگر در تجارت عمده سنگ بعضی از تجار سنگ ها را برحسب وزن Quarter با در نظر گرفتن یک تلورانس دسته بندی می کنند. این نوسان به صورت +,-۰/۷‌ بوده و به این محدوده با در نظر گرفتن ضریب Grainer می‌گویند.

تاثیر شکل تراش بر قیمت

در بازار بین‌المللی قیمت تراشMarquise ده درصد بیشتر از قیمت لیست و بهای Emerald cut ده درصد پایین‌تر از قیمت‌های درون لیست و قیمت جدول مربوط به "بارخانه Price‌ Parcel "است، که هر قیراط قیمتی ثابت دارد. اگر بخواهیم از یک بارخانه مقداری یا حتی یک عدد را جدا کنیم "Pick Price" گویند...

برآورد وزن

در فرمول‌های محاسبه وزن جدول قسمتی به نام Weight Correction Factor به معنی ضریب اصلاح وجود دارد که اعداد آن را از جدول به‌دست می‌آوریم و چنانچه ضخامت Girdle‌ سنگ کمتر ازSlightly Tick‌ باشد ضریب اصلاح را ۱ در نظر گرفته و چنانچه بالاتر از آن قرار گیرد بر مبنای Diameter سنگ این عدد را بدست می آوریم.

ساختار کریستالی الماس

کریستال کانی‌ها درون ماده مذابی به نامIgneous‌ که به آن سوپ نیز می‌گویند رشد می‌کند. فرم رشد کریستالی که تعیین کننده آن نیز است به شش دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱- کوبیک یا ایزومتریک: در این نوع شکاف کلیه اضلاع با هم برابر بوده و زاویه‌ها به صورت ۹۰ درجه هستند. بنابراین یک تقارن کامل درون کریستال وجود دارد نمونه این کریستال گارنت است.

۲- تتراگونال Tetragonal: دو قاعده مکعب مستطیل با هم برابر بوده ولی سطوح جانبی یا کناری حالت مستطیل دارند. در تتراگونال زاویه ۹۰ درجه است. نمونه این نوع کریستال زیرکون است.

۳- اورترومبیک Orthorhombic: سطوح کریستال به‌صورت مستطیل بوده و دو به دو با هم برابر هستند. نمونه این نوع کریستال توپاز، پریدوت و تانزانایت هستند.

۴- مونوکلینیک Mono clinic: در این نوع دو وجه روبروی هم متوازی الاضلاع بوده و کناره‌ها مستطیل شکل هستند. نمونه این نوع کریستال کنزیت و جید هستند.

۵- تری کلینیک Triclinic: کلیه وجوه متوازی‌الاضلاع هستند. دو به دو وجوه موازی و برابر هستند. در منوکلینیک دو وجه متوازی الاضلاع بوده و در اینجا چهار تا از وجه‌ها متوازی‌الاضلاع هستند. نمونه این نوع کریستال Feldspars است.

۶- هگزاگونال Hexagonal: دو قاعده آن شش ضلعی و دور تا دور آن مستطیل است. نمونه این نوع کریستال Corundum, Beryl, Quartzهستند.

۷- آمورفوس Amorphous: به سنگ‌هایی گفته می‌شود که فرم و ساختار کریستالی ندارند. مواد یا سنگ‌هایی که فاقد تقسیم کریستالی باشند را Amorphous می‌گویند. . نمونه این نوع کریستال Glass, Moldavit هستند.

علت سختی بیش از اندازه الماس به علت پیوند اتم‌های کربن است و فاصله بین اتم‌های الماس در ظاهر برابر است. اتم‌های کربن در واحدهای مختلفی به‌صورت اشتراکی قرار داشته و همین نوع پیوند بین اتم‌های کربن موجب سختی استثنایی الماس می‌شود. از نظر تئوری فاصله بین اتم ها در همه صفحات کریستالی یکسان بوده درحالیکه در عمل فاصله بین اتم‌ها در بعضی از صفحات کریستالی کمتر بوده و در نتیجه تراکم اتمی بیشتر و سختی بالاتری ایجاد می‌شود. این تلورانس بین ۹/۹۸الی۱۰ متغیر است. به علت فشردگی اتم‌های کربن در کریستال الماس وزن حجمی آن از گرانیت ۶/۱ بالاتر است و وزن مخصوص الماس (S.G) Special Gravit نسبت به آب ۳/۵۲ است

منبع خبر: نشریه طلا جواهر
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۲:۲۵ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

  •  آخرین مطالب همین گروه