شرکت معدنی طلا - باریک (Barrick)

شرکت معدنی Barrick یکی از مهمترین شرکت های معدنی طلا است و بر روی پروژه های متعددی در کشورهای ایالات ...
شرکت معدنی Barrick یکی از مهمترین شرکت های معدنی طلا است و بر روی پروژه های متعددی در کشورهای ایالات ...
شرکت معدنی باریک Barrick یکی از مهمترین شرکت های معدنی طلا است و بر روی پروژه های متعددی در کشورهای ایالات متحده امریکا، کانادا،استرالیا، پرو، شیلی، آرژانتین و تانزانیا کار کرده است. در سال ۲۰۰۴،این شرکت با بهره برداری از ۱۲ معدن میزان تولیدات را به ۵ میلیون انس باارزش ۲۱۲ دلار برای هر انس رساند، که این قیمت کمترین میزان در طی دوسال اخیر به شمار می رفته است.
 در سال ۲۰۰۴ شرکت Barrick میزان ذخایر خود را به ۳ میلیون انس، با میزان ذخایر ۸۹ میلیون انس در ۳۱ دسامبرهمان سال افزایش داد. در سال ۲۰۰۵، شرکت میزان تولیدات خود را از ۴/۵ به ۵/۵ میلیون انس با متوسط ارزشی درحدود ۲۲۵ دلار درهر انس رساند.
شرکت باریک Barrick ساختمان های فرآوری خود را در معادن Tulawaka، Lagunas، Norte و Veladero با موفقیت به پایان رساند. بااضافه کردن تولیدات مهم معادن جدید و پروژه ها به بازار سرمایه، ارزش تولیدات شرکت در سال ۲۰۰۷ افزایش خواهد شد. Barrick یکی از فعالیت ترین شرکت هایاکتشافی طلا است، که در ۱۰۰ پروژه در ۱۶ کشور جهان فعال می باشد.
Barrick در صنعت معدنکاری طلا دارای قویترین ترازنامه بوده و باعث پیشرفت معدن و دستیابی به توسعه بیشتر در زمینه اکتشاف، استخراج و بدست آوردن فرصت هایی برای توسعه معدن بوده است. شرکت Barrick دربازارهای سهام تورنتو، نیویورک، لندن، سویس و پاریس سرمایه گذاری نموده است.
- تاریخچه
در رتبه بندی شرکت های معدنی، شرکت Barrick جزو بزرگترین شرکت های معدنی طلا، با بهرهبرداری از معادن و توسعه طرح های اکتشافی در چهار قاره فعالیت مینماید.
در سال ۱۹۸۳ این شرکت تجارت معادن طلا را آغاز نمود.
سرمایه گذاری پایدار در اکتشافات و طرح های توسعه ای، محدودیت توسعه با هدف بهینه سازی ذخایر در کمربندهای طلاسازی، نظم دادن به مالکیت ها و یکی کردن آنها با یکدیگر از جمله اهداف این شرکت به شمار می رود.
در ابتدا فعالیت های شرکت Barrick برای توسعه و گسترش در آمریکای شمالی متمرکزشد. آغاز تولیدات معدن در اواخر سال ۲۰۰۵ و با ذخیره ای بالغ بر ۱۷ میلیونانس بوده است، که این ذخیره متعلق به معدن روباز Goldstrike ((Betze-Post و معادن زیرزمینی Goldstrike (Meikle و Rodeo) بودهاست. در اواخردهه، معادن Goldstrike درحدود ۲ میلیون انس از تولیدات سالانه Barrick راتولید نموده و هم اکنون هم به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا به شمار می رود.
- وضعیت اقتصادی
استراتژی اقتصادی شرکت طلای Barrick براساس توسعه طرح ها و ذخایر موجود، برنامه ریزی شده است، این طرح ها با گذشت ۵ سال آماده تولید می شوند.
اساس برنامه ریزی مالی شرکت بسیار قوی بوده است. شرکت Barrick بابالاترین سرعت رشد صنعتی، با ارزش ۴/۱ بیلیون دلار و بهترین توان نقدینگی و رشد وجوه در گردش، قادر به اجرای طرح های توسعه ای بوده و نیاز به سرمایه گذاری مستقل دیگری ندارد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ شرکت طلای Barrick درفصل چهارم سال ۲۰۰۵، ۱۷۵ میلیون دلار( ۳۲/۰ دلار برای هر سهم) بدست آورد. درآمد شرکت در زمان مشابه سال پیش ۱۵۶ میلیون دلار (۲۹/۰ دلار برای هر سهم) بوده است. درآمدها شامل موارد خاص مانند مالیات پستی ۵۲ میلیون دلاری در فصل چهارم سال ۲۰۰۵ بوده که این مقدار در زمان مشابه سال ۲۰۰۴، ۱۲۷ میلیوندلار (۲۴/۰ دلار برای هر سهم) بوده است.
وجوه در گردش از بهره برداری ها در فصل چهارم سال ۲۰۰۵، ۲۶۹ میلیون دلار(۵۰/۰ دلار برای هر سهم) قابل مقایسه با ۱۲۳ میلیون دلار یعنی ۲۳/۰ دلاربرای هر سهم در سال پیش از آن تعیین شده بود.
درآمد خالص سال ۲۰۰۵،۴۰۱ میلیون دلار و یا ۷۵/۰ دلار برای هر سهم و گردش وجوه بدست آمده از بهره برداری ها ۷۲۶ میلیون دلار و یا ۳۵/۱ دلار برای هر سهم بیان گردید.
فروش طلا ۶۵/۱ میلیون انس طلا با ارزشی معادل ۲۲۱ دلار برای هر انس در فصل چهارم سال ۲۰۰۵ تعیین گردید.
تولیدات کل سال ۴۶/۵ میلیون انس طلا با ارزش ۲۲۷ دلار برای هر انس بوده است.
میزان ذخایر طلا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵، ۸۹ میلیون انس با ارزش ۴۰۰ دلار به استثنای ذخایر معادنPlacer Dome محاسبه گردید.
عامل مهم دیگر توسعه دهنده اقتصادی شرکت Barrick، کار با دیگر شرکت های بهره بردار معادن طلا و تیم مدیریت زنجیره تأمین را تعیین کردند تا احتمال زیان را کاهش داده و قیمت ها را تا حد ممکن پایین بیاورند.
- بهره برداری ها
Barrick دارای ۱۴ معدن بهره برداری بوده که در چهار قاره مختلف واقع شده اند. در سال ۲۰۰۴، میزان کل تولیدات معدن ۵میلیون انس طلا بوده و دارای پایین ترین قیمت تولیدات طی دو سال اخیریعنی به طور متوسط ۲۱۲ دلار برای هر انس بوده است. کیفیت بالا و قیمت پاییندر سال ۲۰۰۵، با هدف افزایش ۴۰ درصدی تولیدات در سال ۲۰۰۷ ( نسبت به سال۲۰۰۴ ) بوده است.
شرکت بوسیله ذخایر بیشتری یعنی ۸۹ میلیون انس طلا در اواخر سال ۲۰۰۴ ، کهتقریباً ۴ درصد بیشتر از اواخر سال ۲۰۰۳ بود، جایگزین گردید.
- آمریکای شمالی
ناحیه آمریکای شمالی شامل معادن روباز و زیرزمینی Goldstrike، RoundMountain و Marigold در ایالت متحده امریکا،به علاوه معادن Hemlo و Eskay Creek درکانادا می باشد. آمریکای شمالی یکی از بزرگترین نواحی تولید کننده، روی هم بیش از ۶۰% تولیدات را شامل می شود. این منطقه حاوی ۲۴ میلیون ذخیره قطعی و احتمالی طلا بوده که درحدود ۲۷% کل ذخیره شرکت را نشان می دهد.
- معدن روباز Goldstrike ایالت متحده امریکا
در سال ۲۰۰۴ معدنروبازGoldstrike، تولید۱,۳۸۱,۳۱۵ انس طلا با متوسط ارزش ۲۴۷ دلار برای هر انس را آغاز نمود، و تولیدات آن۱,۴۸۰,۰۰۰ انس در سال ۲۰۰۵ با ارزش ۲۴۵ دلار برای هر انس بوده است. میزان ذخایر موجود معدن ۱۶ میلیون انس با ظرفیت تولید کنونی بوده و حداقل عمر باقیمانده معدن ۱۶ سال است.
- معدن زیرزمینی Goldstrike ایالت متحده امریکا
معدن طلای Goldstrike در یک مایلی (۶/۱ کیلومتری) شمال معدن روباز طلای Goldstrike واقع شده است.  کانسار عیار بالای این معدن در سال ۱۹۸۹ کشف شد و آغازتولیدات آن در سپتامبر ۱۹۹۶ بودهاست. دو روش معدنکاری زیرزمینی متفاوت long-hole open stoping و drift-and-fill در این معدن استفاده می شود.
- معدن Round Mountain ایالت متحده امریکا
معدن طلای Round Mountain در ۶۰ مایلی (۹۶ کیلومتری) شمال Tonopah در Nye County نواداو تقریباً در ارتفاع ۶,۲۰۰ فوتی (۱,۸۹۰ متر) واقع شده است.
معدنکاری به روش روباز انجام می شود و از چندین روشمعدنکاری متفاوت استفاده می شود. درسال ۲۰۰۴، میزان تولیدات این معدن ۳۸۱,۴۸۴انس طلا با ارزش متوسط ۲۲۱ دلاربرای هر انس بوده است.
سرمایه گذاران برای توسعه کارخانه فرآوری معدن به توافق رسیدند ودر نتیجه میزان ذخایر طلا افزایش یافته و عمر معدن از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ توسعهیافت.
- معدن Marigold ایالت متحده امریکا
معدن طلای Marigold تقریباً در ۳۸ مایلی (۶۴کیلومتری) جنوب شرقWinnemucca در نوادا واقع شده است. شرکت Barrick دارای۳۳% سهام معدن Marigoldمی باشد.
در سال ۲۰۰۴ میزان تولیدات طلای این معدن ۴۷,۱۰۱ انسطلا با ارزشی درحدود ۱۹۷ دلار برای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۵ سهم شرکتبین ۶۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ انس طلا پیش بینی گردید. بهره برداری های معدن روبازدر سال ۱۹۸۹ و با روش فرآوری heap-leaching آغاز گردید.
- معدن East Archimedes ایالت متحده امریکا
معدنEast Archimedes در محل معدن Ruby Hill نوادا، در۱۱۰ مایلی ماده معدنی Goldstrike واقعشده است. در فصل سوم سال ۲۰۰۴، Barrick بهتوسعه معدن EastArchimedes پرداخت.
مجموع میزان ذخایر معدن ۱ میلیون انس بوده و هزینه تجهیزات فرآوری درحدود ۷۵میلیون دلار بوده است. آغاز به کار تولید معدن، اواسط سال ۲۰۰۷ تخمین زدهمی شود
- معدن Eskay Creek کانادا
معدن طلای Eskay Creek در شمال غرب ایالت بریتیش کلمبیا وتقریباً در ۸۰ کیلومتری شمال Stewart واقع شده است. بهره برداری در اینمعدن، زیرزمینی و بدون استفاده از ریل بوده و دستیابی به سه سطح زیرزمینیمعدن را امکان پذیر می سازد، روش معدنکاری drift-and-fill و سیمانی کردن سنگها در اینمعدن مورد استفاده قرار می گیرد. عمر معدن Eskay Creek تا سال ۲۰۰۸ تخمین زده شده است.
- معدن Hemlo کانادا
شرکتBarrick ۵۰% سهامبهره برداریهای Hemlo کهشامل دو معدن زیرزمینی Williams ( و یک معدن روباز است) ومعادن DavidBell است، تقریباً در ۳۵۰ کیلومتری شرق Thunder Bay انتاریو واقع شده است.
در سال ۲۰۰۴، سهام Barrick متعلق به تولیدات طلای Hemlo، ۲۴۷,۴۴۰ انس با ارزش متوسط ۲۴۰ دلار برای هر انس تعیینگردید. میزانذخیره کانسار طلایHemlo، ۸۰ میلیونتن با عیار متوسط ۷/۷ گرم در تن بوده است.
- آمریکای جنوبی
این منطقه شامل معادن Pierina و Lagunas Norte ( تولیدات خود را در ژوئن ۲۰۰۵آغاز کردند) و دو پروژه مهم به نام های Veladero در آرژانتین و Pascua-Lama درمرز آرژانتین- شیلی واقع شده اند. تولیدات معدن Veladero در سال ۲۰۰۵ آغاز گردید وانتظار می رودتولیداتPascua-Lama در سال ۲۰۰۹ شروع شود.
در منطقه آمریکای جنوبی میزان ذخایر قطعی و احتمالی طلا ۱/۴۲ میلیونانس یعنی درحدود ۴۷% تولیدات شرکت را شامل می شود.
- معدن Pierina پرو
معدن طلای Pierina در Andean Cordillera در شمال پرو، تقریباً ۱۰کیلومتری شمال غرب شهر Huaraz واقع شده است، تقریباً ارتفاع اینمعدن از سطح دریا ۴۱۰۰ متر است.
معدنکاری این کانسار به روش روباز و بوسیله حمل و نقل مواد بهکارخانه فرآوری انجام می پذیرد.
در سال ۲۰۰۴ تولیدات Pierina به ۶۴۵,۸۷۴ انس طلا با ارزش ۱۰۶ دلار برایهر انسرسید. تولیدات در سال ۲۰۰۵ با ۶۲۵,۰۰۰ انس طلا با قیمت متوسط ۱۳۵ دلار برای هرانس در نظر گرفته شد. میزان ذخایر موجود ۵/۲ میلیون انس بوده و با در نظرگرفتن ظرفیت موجود برای تولیدات، عمر باقیمانده معدن درحدود ۴ سال پیشبینی گردید.
 -معدن Lagunas Norte پرو
معدن طلای Lagunas Norte روی محدوده Alto Chicama درشمال پرو در ۱۴۰ کیلومتری شرق شهر ساحلی Trujillo و ۱۷۵ کیلومتری شمال معدن Pierina قرارگرفته است. این ماده معدنی در لبه غربی Peruvian Andes و در ارتفاع ۴۰۰۰ تا ۴۲۶۰ متریبالای سطحدریا واقع شده است.
معدنLagunas Norte روباز بوده و بهره برداری آن به صورت لیچینگ valley-fill heap انجاممی شود. ارزش تقریبی معدن ۳۴۰ میلیون دلار تخمین زده شد و تولیدات آن در ژوئنسال ۲۰۰۵ آغاز گردید. میزانتولیدات معدن بین ۵۵۰,۰۰۰ انس با ارزش تقریبی ۱۱۰ دلار برای هر انس در سال۲۰۰۵ بوده است.
- معدن Veladero آرژانتین
ماده معدنی Veladero در ایالت San Juan آرژانتین، دقیقاً در زیر مادهمعدنیPascua-Lama تقریباً در ۳۲۰ کیلومتری شمال غرب شهر San Juan درمحدوده Fronteraواقع شده است. ارتفاع این معدن از سطح دریا ۴۰۰۰ تا ۴۸۵۰ متر میباشد.
میزان ذخیره معدن Veladero درحدود ۸/۱۲ میلیون انس است، و میزان تولیدات معدن تقریباً ۷۰۰,۰۰۰ انس با ارزشی معادل ۲۰۰ دلار برای هر انس بوده است. سرمایه تأسیس ساختمان های فرآوری معادل ۵۴۰میلیون دلار است و آغاز تولیدات معدن در فصل چهارم ۲۰۰۵ بوده است. تولیدات معدن در سال ۲۰۰۵ برابر با۵۶,۰۰۰ انس بوده است.
- معدن Pascua-Lama شیلی/آرژانتین
معدن طلای Pascua-Lama در محدوده پرعیار Frontera District که منطقه ای در RegionIII شیلی و ایالت San Juan آرژانتین واقع شده است. این معدن تقریباً در ۱۵۰ کیلومتریجنوب شرق شهر Vallenarشیلی و ۳۰۰ کیلومتری شمال غرب شهر San Juan آرژانتین قرار گرفته است.
میزان ذخیره معدن ۶/۱۷ میلیون انس بوده است و میزان تولیدات آن از۷۵۰,۰۰۰ تا ۷۷۵,۰۰۰ انس با ارزش ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلاربرای هر انس می باشد. ارزش سرمایه ساختمان فرآوری ۴/۱ تا ۵/۱ بیلیون دلار تخمین زده شد، انتظارمی رود زمان آغاز تولیدات معدن سال ۲۰۰۹ باشد و عمر متوسط معدن ۱۰ سالپیش بینی گردیده است. در سال ۲۰۰۰، شیلی و آرژانتین توافق نامه ای راتصویب کردند و در فصل سوم سال ۲۰۰۴ رسماً بوسیله قانون دو دولت به امضارسید.
- آفریقا
محدوده های معدنی تحت اداره شرکت Barrick در محدوده طلادار دریاچه Victoria درشمال غرب تانزاینا واقع شده و مساحتی درحدود ۷۰۰۰ کیلومتر مربع را شامل می شود. ایندارایی ها شامل یک معدن زیرزمینی و معادن روباز Bulyanhulu، محدوده hub و معدن جدید Tulawaka، محدوده اکتشافی Buzwagi و کانسار نیکل Kabanga می باشد. سهم آفریقا از میزانکل تولیدات در سال ۲۰۰۴، ۷% بوده است. این منطقه دارای ۱۱ میلیون انسذخیره قطعی و احتمالی بوده و ۱۲% کل میزان ذخایر شرکت را نشان می دهد.
- معدن Bulyanhulu تانزانیا
معدن طلای Bulyanhulu در شمال غرب تانزانیا، غرب آفریقاو تقریباً ۵۵ کیلومتری جنوب دریاچه ویکتوریا و درحدود ۱۵۰ کیلومتری شهر Mwanza واقعشده است. بهره برداری در این معدن به صورت زیرزمینی بدون ریل و روش هایمعدنکاری longhole و drift-and-fill به عنوان روش اصلی استفاده میشوند. ذخایر کانسنگ بوسیله سطح تونل قائم و سیستم پلکانی داخلی قابل دستیابیاست.
معدنBulyanhulu در سال ۲۰۰۴،۳۴۹,۸۶۴ انس طلا با ارزش ۲۸۳ دلاربرای هر انس تولیدنمود. در سال ۲۰۰۵ تولیدات معدن۳۲۵,۰۰۰ انس طلا با میانگین ارزش ۳۵۰ دلار درهر انس بوده است. براساس ذخایر ۶/۱۰ میلیون انس و ظرفیت جاری تولید، عمر مفید معدن تقریباً۲۴ سال تخمین زده شد.
- معدن Tulawaka تانزانیا
معدن طلای Tulawaka در ژوئن سال ۲۰۰۰ به صورت سرمایهگذاری مشترک بین شرکت های Barrick و Pangea Goldfields می باشد. این معدن تقریباً در۱۰۰۰ کیلومتری دارالسلام و ۱۲۰ کیلومتری غرب معدن Bulyanhulu متعلق به شرکت Barrick واقعشده است.
معدنTulawaka تولیدات خود را از فصل دوم سال ۲۰۰۵ آغاز نمود. بهره برداری های معدن به صورت روباز بوده و بازیافت طلا بوسیلهثقل سنجی و تکنولوژی لیچینگ کربن انجام می شود. میزان تولیدات معدن در سال۲۰۰۵، ۸۰,۰۰۰ انس با ارزشی معادل ۲۷۵ دلار برای هر انس بوده است.
- استرالیا
محدوده واقع در استرالیا شامل معادن Kalgoorlie، Plutonic، Darlot، Lawlers، محدوده Yilgarn و محدوده Cowal می باشد، در مورد معدن آخر انتظارمی رود تولیدات این معدن اوایل سال ۲۰۰۶ آغاز گردد. درمجموع میزانتولیدات معادن استرالیا در سال ۲۰۰۴ شامل ۶/۱۱ میلیون انس ذخیره قطعی واحتمالی یعنی ۱۴% درصد کل تولیدات شرکت بوده است.
- معدن Kalgoorlie استرالیا
بهره برداری ها در معدن Kalgoorlie شامل بهره برداری های اولیه بهصورت روباز بوده و در طول ماده معدنی Golden Mile قرار گرفته که در گذشته به صورتزیرزمینی مورد معدنکاری قرار می گرفت.
معدن طلای Kalgoorlie یکی از بزرگترین معادن روباز استرالیابه شمار می رود و در نزدیکی شهر Kalgoorlie و ۵۵۰ کیلومتری شرق Perth درغرب استرالیا واقع شده است.
شرکتBarrick ۵۰% سهاماین معدن رابه شرکت معدنی Newmont واگذارکرد. در سال ۲۰۰۴ میزان تولیدات معدن ۸۸۸,۴۸۲ انس طلابوده و سهم شرکت Barrick،۴۴۴,۲۴۱ انس طلابا ارزش ۲۳۱ دلاربرای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۵ معدن Kalgoorlie درحدود ۸۸۰۰۰۰ انس طلاتولید نمود و سهم شرکت Barrick، ۴۴۰,۰۰۰ انس با قیمتی درحدود ۲۵۰ دلار برای هر انس بوده است.
- معدن Plutonic استرالیا
معدنPlutonic در کمربند گرینستونی Plutonic Well تقریباً در ۱۸۰ کیلومتری شمالشرق Meekatharra در غرباسترالیا و ۱۳ کیلومتری بزرگراه Great Northernواقع شده است و بهره برداریدر این معدن هم به صورت روباز و هم به صورت زیرزمینی انجام می شود. هماننددو معدن دیگر واقع در محدوده Yilgarn کل این معدن متعلق به شرکت طلای Barrick میباشد.
در سال ۲۰۰۴، معدن Plutonic ۳۰۴,۴۶۸ انس طلا با قیمت ۲۲۳ دلار برای هر انستولید نمود. در سال ۲۰۰۵ میزان تولیدات معدن ۲۶۰,۰۰۰ انس با ارزش ۲۶۰ دلار برای هر انس تولید نمود.براساس ذخیره ۵/۲ میلیون انسی معدن و ظرفیت جاری تولید، حداقل عمرمعدن تقریباً ۹ سال تعیین گردید.
- معدن Darlot استرالیا
معدن طلای Darlot معدن زیرزمینی بدون ریل بوده و برروی کمربند گرینستونYandal، تقریباًدر ۶۸۰ کیلومتریشمال شرق Perth درغرب استرالیا واقع شده است. کل سهام این معدن متعلق به شرکت Barrick است.در سال ۲۰۰۴، معدنBarrick درحدود۱۴۰,۲۳۵ انس طلا با قیمت متوسط ۲۱۰ دلاربرای هر انس تولید نمود. در سال ۲۰۰۵ میزان تولیدات معدن به ۱۳۵,۰۰۰ باقیمت متوسط ۲۶۵ دلار برای هر انس رسید. بر اساس ذخیره ۱ میلیون انسی وظرفیت جاری تولیدات، حداقل عمر باقیمانده معدن ۸ سال تخمین زده شد.
- معدن Lawlers استرالیا
معدنLawlers روی کمربند گرینستونی Norseman/Wiluna، تقریباً در ۶۶۰ کیلومتری شمال شرق در غرب استرالیا واقع شده است. بهرهبرداری ها در این معدن به صورت روباز و زیرزمینی انجام می شود و کل سهام این معدن متعلقبه شرکت Barrick است.
تولیداتLawlers در سال ۲۰۰۴، ۱۱۰,۳۷۴ انس طلا با قیمت متوسط ۲۴۶دلار برای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۵، میزان تولید معدن به۱۲۵,۰۰۰ انس طلا با ارزش متوسط ۲۷۰ دلار برای هر انس بود. بر اساس ذخیره۴۰۵,۰۰۰ انسی معدن حداقل عمر معدن ۴ سال پیش بینی گردید.
- معدن Cowal استرالیا
پروژه طلای Cowal در Central New South Wales استرالیا، تقریباً در ۳۲کیلومتری شمال غربWyalong و درحدود ۳۵۰ کیلومتری غرب سیدنی واقع شده است.
تولیدات طلای این معدن درحدود ۲۳۰,۰۰۰ انس با متوسط قیمت ۲۴۰ دلار برایهر انس برای سه سال اول تولیدات پیش بینی گردید و انتظار می رود تولیداتدر سال ۲۰۰۶ آغاز شود. میزانذخیره معدن ۵/۲ میلیون انس تخمین زده شد.
- روسیه و آسیای مرکزی
هم اکنون فرآوری پتانسیل های زمین شناسی موجود در روسیه و آسیایمرکزی توسط شرکت انجام می شود.
مناطق روسیه و آسیای مرکزی از پتانسیل های قابل گسترش صنعت طلا به شمار می رود و شرکت Barrick به عنوان طلایه دار این صنعت توسعه آن را دراین مناطق برعهده گرفته است.
شرکتBarrick از سال ۱۹۹۶ در روسیه فعالیت می نماید،درنتیجه با پتانسیل های زمین شناسی منطقه و فعالیت های دینامیکی آن آشناگردیدند. بودجه اکتشافی Barrick در روسیه و آسیای مرکزی رشد نموده و برایشرکت دارای عوامل اقتصادی و تجاری مثبتی بوده و شرکت را موظف به اجرایتعهدات در منطقه می نماید. بنابراین شرکت Barrick به دنبال شریک محلی بوده تا بر روی پروژه هایموجود سرمایه گذاری نماید.
- چشم انداز سال ۲۰۰۶
پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۶ میزان تولیدات معدن ۶/۸ تا ۹/۸ میلیون انس طلا با ارزشی درحدود ۲۷۵ تا ۲۹۰ دلار در هر انس باشد.
کل میزان ارزش طلا برای هر انس از تولیدات شرکت Placer Dome دارای قیمت بالاتری نسبت به شرکت طلایBarrick است و درنتیجه انتظار می رود قیمت تولیدات برای هر انس طلا افزایش قابل توجهی یابد.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱:۴۴:۲۳ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: