۱۳۹ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس

بالغ بر ۱۳۹هزار و ۱۱۰میلیارد ریال افزایش سرمایه در ۹ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.
بالغ بر ۱۳۹هزار و ۱۱۰میلیارد ریال افزایش سرمایه در ۹ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.

از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بالغ بر 139هزار و 110میلیارد و 211میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 44هزار و 27میلیارد و 267 میلیون ریال از طریق جایزه و 95 هزار و 82 میلیارد و 944 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.
بر اساس این گزارش؛ در آذرماه امسال 43 هزار و 578 میلیارد و 84 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 22 هزار و 265 میلیارد و 200 میلیون ریال از طریق جایزه و 21 هزار و 312 میلیارد و 884 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.
در آبانماه امسال 4هزار و 971میلیارد و 754میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 1197 میلیارد و 508 میلیون ریال از طریق جایزه و 3 هزار و 774 میلیارد و 246 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.
همچنین در مهرماه امسال 4هزار و 568میلیارد و 123 ملیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 89 میلیارد و 343 میلیون ریال از طریق جایزه و 4 هزار و 478 میلیارد و 780 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.
در شهریورماه امسال نیز 7هزار و 730میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و 144 میلیارد ریال از طریق جایزه و 6 هزار و 585 میلیارد آن از طریق حق تقدم بوده است.
همچنین در مردادماه امسال 20هزار و 847میلیارد و 706میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 2هزار و 802میلیارد و 936میلیون ریال آن از طریق جایزه و 18هزار و 44 میلیارد و 770 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.
در تیرماه امسال نیز 8هزار و 448میلیارد و 451میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5هزار و 220میلیارد و 636میلیون ریال آن از طریق جایزه و 3هزار و 727میلیارد و 815میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.
در خردادماه نیز 2هزار و 158میلیارد و 820میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 205میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و 653 میلیارد و 820 میلیون ریال از طریق حق تقدم و 300 میلیارد ریال از طریق جایزه و حق تقدم بوده است.
همچنین در اردیبهشت ماه امسال 30 هزار و 714 میلیارد و 187میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5 هزار و 432میلیارد و 843میلیون ریال آن از طریق جایزه و 11 هزار و 155میلیارد ریال از طریق حق تقدم و 14 هزار و 126 میلیارد و 344 میلیون ریال از طریق جایزه و حق تقدم است.
بر اساس این گزارش؛ در فروردین گذشته نیز 15هزار و 943میلیارد و 85میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و 23میلیارد و 535میلیون ریال آن از طریق جایزه و 14 هزار و 569میلیارد و 550میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

منبع خبر: خبر گزاری تسنیم
  ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۸:۲۱ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: