شرایط پرداخت وام ۸۰ میلیونی ازدواج

بانک قرض الحسنه مهر ایران شرایط دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی ازدواج را اعلام کرد که بر اساس آن خانوارها باید در سال اول، ماهیانه ۴۵ هزار تومان برای ازدواج فرزندشان پس انداز کنند و سپس در هر سال این مبلغِ ماهانه را ۲۰ درصد افزایش دهد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران شرایط دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی ازدواج را اعلام کرد که بر اساس آن خانوارها باید در سال اول، ماهیانه ۴۵ هزار تومان برای ازدواج فرزندشان پس انداز کنند و سپس در هر سال این مبلغِ ماهانه را ۲۰ درصد افزایش دهد.

به نقل از روابط عمومی بانک  مهر ایران، اگر خانوارها در سال اول، ماهیانه 45 هزار تومان برای ازدواج فرزندشان پس انداز کنند و سپس در هر سال این مبلغِ ماهانه را 20 درصد افزایش دهد. یعنی سال دوم ماهیانه 54 هزار تومان و سال سوم ماهیانه 65 هزار تومان و به همین ترتیب برنامه پس انداز ماهیانه را با رشد 20 درصدی تا 10 سال ادامه دهد در پایان 10 سال اندوخته ای در حدود 14 میلیون تومان خواهد داشت.

اگر خانواده مزبور این پس انداز را در قالب طرح دوم پیوند مهر انجام بدهد، هرچند بابت این پس انداز قرض الحسنه سودی دریافت نمی کند ولی در انتهای سال دهم با توجه به این برنامه پس انداز، 65 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد دریافت خواهد کرد که قدرت خرید و حجم منابع مالی در اختیار خانواده برای ازدواج همان فرزند که اکنون 20 ساله است را به شدت افزایش می دهد. شایان ذکر است خانواده ها نه تنها می توانند هر برنامه پس انداز قرض الحسنه ای مطابق توان مالی خود طراحی کنند بلکه حتی می توانند با انتقال گردش مالی روزمره خود و ایجاد جریان پولی و رسوب منابع در بانک هم به امتیاز تسهیلات قرض الحسنه دست بیابند.

 بر اساس این طرح، متقاضیان می توانند پس از طی دوره ای از ایجاد پس انداز و تمرکز گردش مالی خود در بانک قرض الحسنه مهر ایران و در قالب یکی از دو مسیر قابل انتخاب طرح، از امتیاز تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون ریال و با کارمزد 4 درصد بهره مند شوند. اولین رویکرد برجسته طرح، تقسیم مخاطبین طرح به دو جامعه هدف متفاوت است. جامعه اول که مخاطبان طرح یکم پیوند مهر هستند شامل افرادی هستند که در سن ازدواج یا نزدیک به ازدواج قرار دارند. در حال حاضر این افراد می­ توانند یک فقره تسهیلات 100 میلیون ریالی قرض الحسنه از بانکها دریافت کنند ولی در قالب طرح یکم پیوند مهر این افراد با تمرکز گردش مالی خود در بانک و ایجاد رسوب منابع طی دوره زمانی 1 تا 3 سال، از تسهیلات بیشتری تا سقف 400 میلیون ریال اضافه بر 100 میلیون ریال مذکور، بهره مند خواهند شد.

گروه دوم مخاطبین طرح که جامعه هدف طرح دوم پیوند مهر را تشکیل می دهند، خانواده ها و والدینی هستند که می­توانند برای ازدواج فرزندان خود در آینده برنامه ریزی کنند. به همین دلیل افق مشارکت آنها در طرح دوم پیوند مهر، بازه 5 تا 10 سال انتخاب شده است. در واقع والدین می توانند برای فرزندانی که اکنون در سنین نوجوانی هستند برنامه ریزی کنند و با پس انداز مبالغ کوچکتری به صورت ماهانه و در قالب قرض الحسنه، نه تنها اندوخته قابل توجهی در سررسید طرح به دست آورند بلکه از تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون ریالی نیز بهره مند شوند.

شایان ذکر است، این تمایز در مخاطبین دو نوع طرح پیوند مهر لازم است مورد توجه کامل قرار گیرد. به عبارت دیگر واضح است که طرح دوم برای جوانانی که اکنون در سن ازدواج قرار گرفته اند، طراحی نشده و متناسب با نیاز آنها نیست بلکه برای آینده نوجوانان طراحی شده است. در واقع طرح یکم پیوند مهر، گزینه طراحی شده برای جوانانی است که طی یک تا سه سال بعد قصد ازدواج دارند و می­توانند بخشی از نیاز مالیشان را رفع کند و انتقاد به طرح دوم پیوند مهر به دلیل مدت طویل آن منطقی نیست چراکه طرح دوم، مخاطب خاص خود یعنی والدین نوجوانان را دارد.

نکته برجسته دیگری که در طرح پیوند مهر وجود دارد، تشویق خانواده ها به پس انداز است. به خصوص طرح دوم پیوند مهر، در واقع یک برنامه پس انداز بلندمدت برای خانواده ­هاست. به عنوان مثال خانواده ای را در نظر بگیرد که هم اکنون فرزندی در سن 10 سالگی دارد. طبعاً نگرانی یا هراس بابت هزینه های ازدواج این فرزند در ده سال بعد ممکن است منطقی به نظر نرسد ولی دوراندیشی و برنامه ریزی بر اساس توان مالی خانواده، برای اندوخته کردن منابعِ مالیِ موردنیاز، می­تواند کار بسیار پسندیده و معقولی باشد.

بر اساس مدل فعلی طرح پیوند مهر که برای سال جاری طراحی شده است، اگر این خانواده بتواند در سال اول، ماهیانه 45 هزار تومان برای ازدواج فرزندش پس انداز کند و سپس در هر سال این مبلغِ ماهانه را 20 درصد افزایش دهد یعنی سال دوم ماهیانه 54 هزار تومان و سال سوم ماهیانه 65 هزار تومان و به همین ترتیب برنامه پس انداز ماهیانه را با رشد 20 درصدی تا 10 سال ادامه دهد در پایان 10 سال اندوخته ای در حدود 14 میلیون تومان خواهد داشت. اگر خانواده مزبور این پس انداز را در قالب طرح دوم پیوند مهر انجام بدهد، هرچند بابت این پس انداز قرض الحسنه سودی دریافت نمی کند ولی در انتهای سال دهم با توجه به این برنامه پس انداز، 65 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد دریافت خواهد کرد که قدرت خرید و حجم منابع مالی در اختیار خانواده برای ازدواج همان فرزند که اکنون 20 ساله است را به شدت افزایش می دهد. شایان ذکر است خانواده ها نه تنها می توانند هر برنامه پس انداز قرض الحسنه ای مطابق توان مالی خود طراحی کنند بلکه حتی می توانند با انتقال گردش مالی روزمره خود و ایجاد جریان پولی و رسوب منابع در بانک هم به امتیاز تسهیلات قرض الحسنه دست بیابند.

این مدل از پس انداز بلندمدت یک الگوی بسیار خوب و ارزشمند برای خانواده هاست چرا که می توانند بر اساس توان مالی خانواده از مبالغ پایین پس انداز به طرح ورود پیدا کنند و سپس در سالهای بعد با توجه به کاهش ارزش پول و توسعه درآمدهای خانوار، اندوخته بیشتری در طرح وارد کنند و در پایان دوره نیز با دریافت تسهیلات ارزان قیمتی که چندین برابر مبلغ اندوخته آنهاست، توان مالی خود را افزایش دهند. چنین الگوهایی از پس انداز قرض الحسنه نه تنها برای امر ازدواج بلکه برای امور دیگر نظیر اشتغال و مسکن نیز می تواند مورد توجه خانواده ها قرار گیرد که البته در مورد مسکن، نوع مشابهی از همین الگو را بانک مسکن، تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن جوانان به مشتریان خود ارائه می دهد. البته قابل ذکر است که در امر ازدواج نیز، تسهیلات 800 میلیون ریالی بانک قرض الحسنه مهر ایران، می تواند به پوشش بخشی از نیازهای اشتغال یا مسکن جوانان نیز کمک کند.

از دیگر ویژگی های طرح پیوند مهر، می توان به نقش مشارکتی و خیررسانی اعضای طرح مذکور به یکدیگر اشاره کرد. از آنجا که بانک قرض الحسنه مهر ایران یک بانک تخصصی در حوزه قرض الحسنه است و تمام منابع آن به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تخصیص می­یابد، در تمام مدتی که یک فرد در حال پس انداز در طرح و طی کردن دوران پس انداز خودش است، منابع اندوخته وی توسط بانک در امر خیر و سنت الهی قرض الحسنه تخصیص می یابد. به عبارت دیگر مشارکت کنندگان در این طرح نه تنها از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار می شوند بلکه خود آنها نیز در دوران پس انداز قرض الحسنه، مشغول قرض دادن بر اساس سنت الهی و اسلامی قرض الحسنه هستند. بر این اساس طرح پیوند مهر، الگویی برای ترویج بانکداری اسلامی و توسعه فرهنگ قرض الحسنه نیز می باشد.

نکته آخر اینکه، با وجود مزایای فوق، طرح پیوند مهر را نمی توان ناجی تمام عیار ازدواج جوانان و راه حلی برای همه اقشار دانست. بدیهی است که این طرح به تنهایی نمی تواند همه مشکلات را حل کند و کماکان جوانانی وجود دارند که به دلیل مسائلی نظیر بیکاری یا عدم وجود شغل مناسب و با درآمد مکفی نمی توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. بانک قرض الحسنه مهر ایران به دلیل رسالت تخصصی و مسئولیت اجتماعی خود تا آنجا که در توان دارد و با تمام تلاش خود در این باره می کوشد و تاکنون نیز با پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی ازدواج به شکل گسترده و با کمترین سخت گیری و بوروکراسی، نقش پررنگی در این امر داشته است و با خواست خداوند از این پس نیز به مدد منابع طرح پیوند مهر و سایر محصولات تخصصی خود و در راستای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی، برای کمک به اقشار کم درآمد و ارائه راهکارهایی اجتماعی در حوزه تأمین مالی اشتغال و ازدواج اهتمام خواهد ورزید.

منبع خبر: خبر گزاری تسنیم
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱:۱۱:۵۲ بعد از ظهر
برچسب ها:
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: