تغییر موقعیت بازیگران سهام

بازار سهام در هفته‌ای که گذشت با صعود 2/ 1 درصدی به‌کار خود پایان داد و پنجمین هفته متوالی مثبت از ابتدای سال جاری را به ثبت رساند. با وجود اینکه رشد نماگر بازار سهام از ابتدای سال جاری تا کنون رشد نسبتا مناسب 1/ 3 درصدی را به ثبت رسانده است، اما سایه تحولات سیاسی درخصوص نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فضای محتاطانه‌تری را در بورس تهران حاکم کرده است.
بازار سهام در هفته‌ای که گذشت با صعود 2/ 1 درصدی به‌کار خود پایان داد و پنجمین هفته متوالی مثبت از ابتدای سال جاری را به ثبت رساند. با وجود اینکه رشد نماگر بازار سهام از ابتدای سال جاری تا کنون رشد نسبتا مناسب 1/ 3 درصدی را به ثبت رسانده است، اما سایه تحولات سیاسی درخصوص نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فضای محتاطانه‌تری را در بورس تهران حاکم کرده است.

بازار سهام در هفته‌ای که گذشت با صعود 2/ 1 درصدی به‌کار خود پایان داد و پنجمین هفته متوالی مثبت از ابتدای سال جاری را به ثبت رساند. با وجود اینکه رشد نماگر بازار سهام از ابتدای سال جاری تا کنون رشد نسبتا مناسب 1/ 3 درصدی را به ثبت رسانده است، اما سایه تحولات سیاسی درخصوص نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فضای محتاطانه‌تری را در بورس تهران حاکم کرده است.

در شرایط کنونی در کنار نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، عامل نزدیکی به فصل مجامع و مشخص شدن میزان سودآوری شرکت‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند بر رفتار سهامداران اثرگذار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تغییر مالکیت هفته گذشته بازار سهام مشابه هفته منتهی به 30 فروردین بود؛ به‌طوری‌که در اوایل هفته بازیگران حقیقی با تحرک بیشتر در سمت خرید سهام حاضر بودند. در ادامه اما از شتاب خرید معامله‌گران کاسته شد. حقوقی‌ها نیز در اواخر هفته به حمایت از بازار شتافتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی معاملات هفته اخیر ( چهار روز معاملاتی) حدود 52 میلیارد تومان از پرتفوی معامله‌گران حقوقی به پرتفوی حقیقی‌ها منتقل شد. براساس نمودار هفتگی، بیشترین تغییر مالکیت به نفع حقیقی‌ها، مربوط به روز شنبه هفته گذشته و همزمان با رشد 650 واحدی شاخص کل بود. در آن روز حقیقی‌ها فعالیت بیشتری در سمت خرید سهام صنایعی مانند انبوه‌سازی، خودرو و سیمان حضور داشتند. روز چهارشنبه هفته گذشته اما بر خلاف سایر روزها 3 میلیارد تومان از پرتفوی حقیقی‌ها به سید معامله‌گران حقوقی منتقل شد.

در هفته‌ای که گذشت گروه سرمایه‌گذاری یکی از گروه‌های مورد توجه سهامداران در بازار بود، به‌طوری‌که بسیاری از نمادهای این صنعت در برخی روزها شاهد تشکیل صف خرید بودند. در همین زمینه سرمایه‌گذاری پردیس طی هفته اخیر تغییر مالکیتی به حجم 852هزار سهم از سوی حقیقی به حقوقی به ثبت رسانده است. بررسی روز‌به‌روز فعالیت این شرکت حاکی از آن است که معامله‌گران حقوقی در تمام روزها حمایت بیشتری از سهم داشته‌اند. شرکت‌ سرمایه‌گذاری تدبیر که بیش از 65 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد در سه روز ابتدایی هفته حدود 420 هزار و 500 سهم از این نماد خریداری کرده است. روز چهارشنبه نیز بیش از 4 میلیون و 260 هزار سهم را فروخته است. این شرکت در آخرین روزهای فروردین نیز حدود 2میلیون سهم از این شرکت را به فروش رسانده بود. در مجموع دو فروش سنگین این شرکت از ابتدای سال مربوط به همین دو مقطع زمانی و مربوط به سهام شرکت سرمایه‌گذاری پردیس است.

«وبانک» در هفته اخیر در بحث تغییر مالکیت شاهد فعالیت بیشتر بازیگران حقوقی در سمت خرید بود؛ به‌طوری‌که طی 4 روز معاملاتی بیش از 4 میلیون سهم «وبانک» از پرتفوی سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. بیشترین حجم تغییر مالکیت این شرکت مربوط به روز شنبه به میزان بیش از 3 میلیون 750 هزار سهم به نفع بازیگران حقوقی بود. در همان روز شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی بیش از 5 میلیون و 800 هزار سهم از سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی خریداری کرده است. این شرکت در دو روز بعدی نیز مجموعا حدود یک میلیون و 200 هزار سهم خریداری کرد و در روز چهارشنبه بیش از 2 میلیون و 300 هزار سهم را به فروش رسانده است. بانک انصار از نمادهایی است که از اواسط اسفند سال گذشته افت قیمتی را تجربه نکرده است، با این وجود نوسان‌های کوچک این نماد باعث شده که طی این مدت رشد قیمتی آن تنها حدود 3/ 2 درصد باشد. «وانصار» در تمامی روزهای معاملاتی شاهد حمایت بازیگران حقوقی بوده است. در بحث تغییر مالکیت سهام بانک انصار، هفته گذشته بیش از 7 میلیون سهم از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی منتقل شد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان که مالک 7/ 2 درصدی سهام این شرکت است در تمام روزهای معاملاتی هفته گذشته در نقش خریدار «وانصار» ظاهر شده است. صندوق بازارگردانی آرمان طی مدت مزبور مجموعا بیش از 8 میلیون سهم خریداری کرده است.

بانک‌ها در هفته‌ای که گذشت چندان موفق ظاهر نشدند و در بیشتر روزها نمادهای بزرگ این صنعت با افت قیمت به کار خود پایان دادند. در همین خصوص، بانک ملت در 4 روز معاملاتی هفته اخیر تنها روز چهارشنبه با رشد قیمت همراه شد.«وبملت» طی این مدت شاهد انتقال حدود 35 میلیون سهم از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بوده است. بیشترین حجم تغییر مالکیت این شرکت در روز یکشنبه به ثبت رسیده است که جابه‌جایی بیش از 14 میلیون سهم را به نفع حقوقی‌ها نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت که مالک 2/ 2 درصد سهام این شرکت است، در تمامی این روزها در نقش خریدار ظاهر شد و مجموعا بیش از 26 میلیون سهم خریداری کرد. از گروه لاستیک و پلاستیک، شرکت درخشان تهران در تمامی روزهای معاملاتی شاهد مشارکت بیشتر بازیگران خرد بود. تغییر مالکیت این شرکت در هفته‌ای که گذشت حاکی از جابه‌جایی حدود 664 هزار سهم از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقیقی است. سهامداران عمده این شرکت در هفته‌ای که گذشت، عمدتا در نقش فروشنده ظاهر شدند. شرکت مهندسان مشاور خاک و پی آراز تبریز که مالک 6/ 3 درصد از سهام «پدرخش» است در تمامی روزهای معاملاتی هفته اخیر مجموعا حدود 630 هزار سهم از این شرکت را به فروش رساندند. قند ثابت خراسان از شرکت‌هایی است که سهام شناور آن حدود 87 درصد است. این شرکت که در بحث ترکیب هیات‌مدیره طی مدت اخیر با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است، این‌روزها شاهد کورس شرکت‌ها برای کسب صندلی مدیریتی است. به همین دلیل طی سه روز معاملاتی پایان هفته شاهد حمایت حقوقی‌ها از سهام این شرکت هستیم. در هفته گذشته حدود 60 میلیون سهم از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. بیشترین حجم تغییر مالکیت این سهام مربوط به روز چهارشنبه با جابه‌جایی بیش از 47 میلیون سهم به نفع معامله‌گران حقوقی بود. طی مدت مزبور 4 شرکت از سهام «قثابت» خریداری کرده‌اند. شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر در روز چهارشنبه و همزمان با نزدیکی به برگزاری مجمع تعیین هیات‌مدیره این شرکت ( روز پنج شنبه 7 اردیبهشت برگزار شد) 7 میلیون و 250 هزار سهم از این شرکت خریداری کرده است. شرکت سرمایه‌گذاری سلیم نیز دیگر شرکتی است که در سه روز معاملاتی هفته گذشته 7 میلیون و 500 هزار سهم خریداری کرده است. سومین شرکت خریدار این سهم شرکت مروارید طلایی خاورمیانه است که بیش از 4 میلیون سهم را به پرتفوی خود اضافه کرده است. شرکت سرمایه‌گذاری سهم‌نگرپویا نیز خریدار بیش از 5 میلیون سهم از «قثابت» بوده است.

در بررسی تغییر سهام سهامداران فعال نیزشرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در دو نماد «وبانک» و «کنور» فعالیت داشته است. این شرکت در طول هفته مجموعا حدود 5/ 1 میلیون سهم خریداری کرده است. این شرکت همچنین طی این بازه زمانی حدود یک و نیم میلیون سهم توسعه معدنی و صنعتی صبانور را به فروش رسانده است. شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد نیز طی مدت مزبور از دو شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و صنعتی بهشهر سهم خریداری کرده است. دیگر شرکت فعال طی معاملات هفته گدشته گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است که در تمام روزهای معاملاتی هفته گذشته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس را به فروش رسانده است. شرکت سرمایه‌گذاری سلیم علاوه بر اینکه طی این مدت سهام «قثابت» خریداری کرده، سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان را نیز به پرتفوی خود اضافه کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان شهر که همواره جزو سهامداران فعال است،طی مدت یاد‌شده تنها بیش از 3 میلیون سهم از ملی صنایع مس ایران را خریداری کرده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۹:۷ قبل از ظهر
برچسب ها:
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: