بیمه کشاورزی

لیست اخبار مرتبط

 غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد
غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

مشاهده خبر

غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

صندوق بیمه کشاورزی تمام غرامات بیمه‌گذاران خسارت دیده به مبلغ قریب به 5 هزار میلیارد ریال را پرداخت کرد.