فراری

لیست اخبار مرتبط

 تست‌گیری کرونا در فراری
تست‌گیری کرونا در فراری

مشاهده خبر

تست‌گیری کرونا در فراری

کارکنان شرکت فراری ایتالیا در حال ثبت‌نام برای انجام تست کرونا هستند تا بتوانند به‌صورت ایمن و در اولین فرصت به خطوط تولید بازگردند.

آزمایش نخستین فراری هیبریدی
آزمایش نخستین فراری هیبریدی

مشاهده خبر

آزمایش نخستین فراری هیبریدی

نمونه آزمایشی فراری وی۶ هیبریدی هنگام انجام تست جاده‌ای در مارانلوی ایتالیا مشاهده شد. فراری ۴۸۸ به عنوان نمونه پایه برای آزمایش موتور هیبریدی استفاده شد و این خودرو برای آزمایش‌های جاده‌ای روانه مسیرهای نزدیک دفتر مرکزی این شرکت شد.