اتوبوس

اتوبوس

لیست اخبار مرتبط

 استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری داخل شهرها بی‌نتیجه ماند
استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری داخل شهرها بی‌نتیجه ماند

مشاهده خبر

استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری داخل شهرها بی‌نتیجه ماند

اگرچه رئیس جمهور در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت راه را مکلف به انتقال اتوبوس‌های بین شهری به داخل شهرها کرد، اما تا کنون حتی یک اتوبوس هم به داخل شهرها نیامده است.

 درخواست برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی
درخواست برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی

مشاهده خبر

درخواست برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای‌شهر تهران از عدم همکاری دولت با شهرداری برای تخصیص اتوبوس انتقاد کرد.