پارکینگ

لیست اخبار مرتبط

 پلاسکو جدید پارکینگ دارد؟
پلاسکو جدید پارکینگ دارد؟

مشاهده خبر

پلاسکو جدید پارکینگ دارد؟

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر منتفی شدن تامین تعداد کافی پارکینگ ساختمان جدید پلاسکو انتقاد کرد.