کارت اعتباری

لیست اخبار مرتبط

 سهام بورسی، وثیقه تسهیلات کارت اعتباری می‌شود
سهام بورسی، وثیقه تسهیلات کارت اعتباری می‌شود

مشاهده خبر

سهام بورسی، وثیقه تسهیلات کارت اعتباری می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد.