مترو

لیست اخبار مرتبط

 بدهی ۴۹۱ میلیارد تومانی دولت به متروی تهران
بدهی ۴۹۱ میلیارد تومانی دولت به متروی تهران

مشاهده خبر

بدهی ۴۹۱ میلیارد تومانی دولت به متروی تهران

کاهش درآمد ناشی از فروش بلیت و افزایش قیمت ارز سبب شده است تا شرکت بهره‌برداری متروی تهران بیش از سه ماه برای تعمیرات اساسی این ناوگان، امکان واردات قطعات یدکی را نداشته باشد. بنابراین دولت باید برای عبور از این شرایط بحرانی به شرکت مترو منابع مالی کمک کند.