بیمه بیکاری

لیست اخبار مرتبط

 پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده داروگر
پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده داروگر

مشاهده خبر

پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده داروگر

سرتیتر خبرهای هفته جاری به هفته کارگر و مطالبات کارگران اختصاص داشت و برگزاری سیزدهمین اجلاس منطقه‌ای مجمع جهانی تعاون، ‌بیمه ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در دولت یازدهم و پرداخت بیمه بیکاری کارگران داروگر از مهمترین خبرهایی بود که انتشار یافت.