بیمه نوین

لیست اخبار مرتبط

 تشکیل کمیته یادگیری در شرکت بیمه نوین
تشکیل کمیته یادگیری در شرکت بیمه نوین

مشاهده خبر

تشکیل کمیته یادگیری در شرکت بیمه نوین

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین گفت: با هدف ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده و ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی آموزش، کمیته یادگیری شرکت بیمه نوین تشکیل شده است.