سحرخیز واقعا کامرواست

یافته: انسان‌هایی که صبح‌ها کارآیی بالاتری دارند، موقعیت بهتری برای کسب موفقیت حرفه‌اي دارند. دلیل‌اين امر آن است که‌اين‌گونه افراد نسبت به کسانی که در ساعات غروب و شب کارآیی بالاتری دارند، مشارکت فعالانه‌تری در امور دارند.
یافته: انسان‌هایی که صبح‌ها کارآیی بالاتری دارند، موقعیت بهتری برای کسب موفقیت حرفه‌اي دارند. دلیل‌اين امر آن است که‌اين‌گونه افراد نسبت به کسانی که در ساعات غروب و شب کارآیی بالاتری دارند، مشارکت فعالانه‌تری در امور دارند.
یافته: انسان‌هایی که صبح‌ها کارآیی بالاتری دارند، موقعیت بهتری برای کسب موفقیت حرفه‌اي دارند. دلیل‌اين امر آن است که‌اين‌گونه افراد نسبت به کسانی که در ساعات غروب و شب کارآیی بالاتری دارند، مشارکت فعالانه‌تری در امور دارند.
کریستف راندلر روی 367 دانشجو تحقیقی انجام داده و در‌اين تحقیق از دانشجویان خواسته تا به دو پرسش پاسخ گویند. اول‌اينکه آنها در کدام ساعات روز از انرژی بالاتری برخوردارند و دوم آنکه فرد شرکت‌کننده در تحقیق تا چه حد تمایل و توانایی برای تغییر یک وضعیت به نفع خود را دارد. در پاسخ به‌اين سوالات، درصد بالاتری از افرادی که در ساعات صبح از کارآیی بالاتری برخوردار بودند با عباراتی که نشان‌دهنده مشارکت فعالانه بود، مانند ‌اينکه «من زمان زیادی را صرف تبیین اهداف بلند‌مدت برای زندگی خود مي‌کنم.» موافق بودند.
چالش:‌ آيا روانشناسی مي‌تواند نقشی در عملکرد حرفه‌اي افراد داشته باشد؟‌ آيا بالا و پایین شدن‌های بیولوژیک شما مي‌تواند زندگی حرفه‌اي شما را بسازد و یا نابود کند؟
پروفسور راندلر در مصاحبه‌اي که در زیر مي‌آید از نتایج تحقیق خود دفاع مي‌کند.
راندلر: با وجود‌ اينکه افرادی که در ساعات غروب و شب کارآیی بالاتری دارند، دارای مزایایی هستند (از جمله ‌اينکه بر اساس برخی تحقیقات‌اين افراد از هوش و خلاقیت بالاتری نسبت به افراد با کارآیی بالا در ساعات صبح برخوردارند، شوخ طبع‌تر و اجتماعی تر نیز هستند.) اما‌ اين افراد هماهنگی چندانی با ساعات کاری معمول در شرکت‌ها ندارند. زمانی که موفقیت در کسب و کار را مورد بررسی قرار مي‌دهیم مي‌بینیم که افراد کارآ در ساعات صبح ویژگی‌های مثبت زیادی دارند. تحقیقی که من در گذشته انجام داده‌ام نشان مي‌دهد که ‌اين افراد معمولا در مدرسه نمرات بهتری کسب مي‌کنند و‌اين امر باعث مي‌شود ‌اين افراد بتوانند به کالج‌های بهتری راه یابند و در نهایت نیز به سوی فرصت‌های شغلی بهتری هدایت شوند. تحقیق من همچنین نشان مي‌دهد که افراد کارآ در ساعت‌های صبح، ‌اين توانایی را دارند که مشکلات را پیش‌بینی کنند و برای حداقل کردن آنها تلاش کنند.‌ اين افراد همواره برای تغییر وضعیتی که در آن واقع شده‌اند به نفع خود، تلاش مي‌کنند. تعدادی از تحقیقات نشان مي‌دهد که وجود‌اين ویژگی در افراد، به عملکرد بهتر آنها در محیط کار، موفقیت کاری بیشتر و کسب دستمزد بالاتر مي‌انجامد.
هاروارد بیزنس ریویو:‌ آيا افراد کارآ در ساعات غروب همگی افرادی بی‌نظم هستند؟‌ آيا آنها هرگز برای تغییر یک وضعیت تلاش نمي‌کنند؟
بله، البته که‌ اين چنین است و در مقابل افرادی نیز در گروه دیگر (گروه کارآ در ساعات صبح) هستند که هرگز اقدامي‌برای تغییر وضعیت خود نمي‌کنند. ‌اين تحقیق روی یک نمونه بسیار بزرگ انجام شده و وجود یک همبستگی آماری میان کارآیی در ساعات مختلف روز و میزان مشارکت فعالانه افراد در امور زندگی خود را نشان داده است، بنابراین به طور حتم ‌اينکه گفته شود، افراد کارآ در ساعات صبح تمایل بیشتری به تغییر وضعیت زندگی خود دارند، به نوعی ساده کردن واقعیت است.
سوال:‌ آيا کارآیی بالاتر افراد در ساعات خاصی از روز امری غیرقابل تغییر است؟
اینکه افراد در چه ساعت‌هایی از روز کارآیی بالاتری دارند، تا حد زیادی قابل تغییر است. تمرین، مي‌تواند تا حدی در تغییر ساعات کارآیی افراد موثر باشد، اما فقط تا حدی! در یکی از تحقیقات صورت گرفته دیده شد که در حدود نیمي‌از دانش‌آموزان مدارس مي‌توانند ساعات خواب و بیداری خود را تا یک ساعت به جلو یا عقب منتقل کنند، اما‌ ايجاد تغییر ساعت زیاد امری چالش برانگیز است.‌ اينکه افراد در چه ساعاتی از روز کارآیی بالاتری دارند تا حدود 50 درصد به عوامل ژنتیکی مرتبط است.
اگر کسی بخواهد خود را تمرین دهد تا بتواند در ساعات صبح کارآیی بالاتری داشته باشد، چگونه باید‌اين کار را انجام دهد؟
آنچه در مورد تحقیق ما شگفت آور است‌اين که هیچ گونه ارتباطی میان مدت زمان خواب افراد و مشارکت فعالانه تر برای ‌ايجاد تغییر در افراد کارآ در ساعات صبح وجود ندارد، اما در حالی که میزان خواب در‌اين امر بی‌تاثیر است،‌ اينکه فرد در چه ساعتی مي‌خوابد از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین شما مي‌توانید با زودتر خوابیدن ساعات کارآی خود را نیز به عقب منتقل کنید. کار دیگری که مي‌توانید انجام دهید ‌اين است که در ساعات اولیه صبح از خانه خارج شوید. روشنایی روز باعث تنظیم مجدد ساعات بیولوژیک شما مي‌شود و باعث مي‌شود ساعات کارآیی شما به صبح منتقل شود. در صورتی که تنها در هنگام غروب یا شب از منزل خارج شوید، ساعات کارآیی شما نیز به ساعات غروب و شب متمایل مي‌شوند.
آيا در صورتی که فردی با تمرین، کارآیی خود را در ساعات صبح بالا ببرد، میزان توانایی و تمایل او برای ‌ايجاد تغییر نیز افزایش مي‌یابد؟
من جواب ‌اين سوال را نمي‌دانم. یک نظریه وجود دارد که مي‌گوید، افراد کارآ در ساعات صبح دارای تمایل و توانایی بیشتری برای ‌ايجاد تغییر هستند، چرا که زود بیدار شدن باعث مي‌شود تا ‌اين افراد زمان بیشتری برای آماده شدن برای انجام کارهای روزانه خود داشته باشند. در صورتی که ‌اين نظریه درست باشد، افزایش کارآیی افراد در ساعات صبح در اثر تمرین، بايد به افزایش میزان مشارکت فعالانه آنها برای ‌ايجاد تغییر نیز بیانجامد، اما مدارک و شواهدی وجود دارند حاکی از ‌اينکه تمایل به ‌ايجاد تغییر امری ذاتی است. تحقیقات نشان مي‌دهند که دقت در انجام کار نیز با میزان کارآیی افراد در ساعات صبح مرتبط است. ‌اين احتمال وجود دارد که تمایل و توانایی برای ‌ايجاد تغییر از میزان دقت افراد در کار نشات بگیرد.
من اخیرا متوجه شده‌ام که نسبت به گذشته در روزهای آخر هفته زودتر از خواب بیدار مي‌شوم.‌ آيا‌ اين نشان دهنده آن است که ساعات کارآیی من به ساعات صبح منتقل شده است؟
تفاوت میان ساعت بیدار در روزهای کاری و روزهای تعطیل به طور حتم با ‌اين که افراد در چه ساعاتی از روز کارآیی بالاتری دارند مرتبط است. افرادی که در ساعات صبح کارآیی بالاتری دارند معمولا در روزهای تعطیل نیز در همان ساعتی برمي‌خیزند که روزهای کاری از خواب بیدار مي‌شوند. در مقابل افرادی که در ساعات غروب و شب کارآیی بالاتری دارند، هر زمان که بتوانند بیشتر مي‌خوابند. اما ساعات کارآیی افراد معمولا در طول زندگی آنها تغییر مي‌کند. کارآیی بالا در ساعات غروب در میان کودکان از سن سیزده سالگی تا اواخر دوران نوجوانی افزایش چشم‌گیری دارد، بنابراین بیشتر افراد زیر سی سال از نوع افرادی هستند که در ساعات غروب و شب کارآیی بالاتری دارند. بین سنین سی تا پنجاه سالگی میزان افراد کارآ در صبح و غروب تقریبا با هم برابر است، اما بیشتر افراد بعد از پنجاه سالگی به زمره افراد با کارآیی بالاتر در ساعات صبح مي‌پیوندند.
بر‌اين اساس درصد بالایی از افراد از نوع افراد با کارآیی بالا در ساعات غروب هستند، پس علت اصرار بسیاری از شرکت‌ها بر حضور زودتر افراد در محل کار چیست؟
تصور مثبتی که در مورد کارآیی در ساعات صبح وجود دارد، به شدت عمیق و ریشه‌اي است. به عنوان مثال در آلمان باورهای برخی مکاتب مسیحی، مبنی بر ارزشمندی زود برخاستن گسترش و نفوذ زیادی دارند. در سراسر جهان‌ اين تصور وجود دارد که افرادی که دیر مي‌خوابند، تنبل هستند. نتیجه آنکه بیشتر مدارس و محیط‌های کار، زمانبندی خود را به گونه‌اي انجام مي‌دهند که برای افراد با کارآیی بیشتر در ساعات صبح مناسب است. افراد کمي ‌هستند که حتی از تاثیر قدرتمند عامل بیولوژیکی بر‌اينکه افراد در کدام ساعات روز کارآتر هستند، آگاهی دارند.
بنابراین‌ آيا شما فکر مي‌کنید تنوع بعدی که شرکت‌ها باید در میان کارکنان خود بپذیرند (مانند تفاوت و تنوع موجود در جنسیت، نژاد و سن افراد که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شرکت‌ها موظفند بر اساس آنها تبعیضی میان کارکنان خود قائل نشوند.م.) ؟‌ آيا فکر مي‌کنید در‌ آينده شرکت‌ها موظف خواهند شد تا شرایط مساعد را برای کار افرادی که در ساعات غروب کارآیی بالاتری دارند، فراهم کنند؟
اول ‌اينکه، نیاز به تحقیق بیشتری در‌اين زمینه وجود دارد. نکات بسیاری در مورد چرخه ساعات هوشیاری و کارآیی افراد وجود دارند که برای ما همچنان ناشناخته هستند. اما در صورتی که یافته‌های کنونی ما در تحقیقات بیشتری مورد تایید قرار بگیرند و در صورتی که کارآیی بالاتر در ساعات غروب امری ذاتی باشد، من امیدوارم که سازمان‌ها به فکر یافتن راه‌هایی برای استفاده هرچه بیشتر از انرژی افراد کارآ در ساعات غروب، بیفتند. همین حالا هم به عنوان مثال دانشگاه‌ها انتخاب‌های متنوعی را در اختیار دانشجویان مي‌گذارند و در‌اين زمینه از انعطاف بالایی برخوردارند. من خود جزو افرادی هستم که در ساعات صبح کارآیی بالاتری دارند، گاهی صبح‌ها ساعت پنج از خواب بیدار مي‌شوم تا قبل از رفتن به اتاق کارم در دانشگاه، چند ساعت کار کنم. اما در عین حال همکاری دارم که هر روز ساعت 11:30 به دانشگاه مي‌آید و تا ساعت هفت یا هشت شب نیز مشغول کار است.
سوال: در حالی که افرادی که در ساعات صبح کارآیی بالاتری دارند، موفق به دریافت ترفیع مي‌شوند و در نهایت نیز در جایگاه تصمیم گیرنده قرار مي‌گیرند، به نظر شما تا چه حد‌اين احتمال وجود دارد که شرکت‌ها به نیازهای افرادی که در ساعات غروب کارآتر هستند، توجه نشان دهند؟
افراد کارآ در ساعات صبح از ظرفیت بسیار بالایی برای پذیرش اهمیت تنوع افراد در زمینه میزان کارآیی در ساعات مختلف روز برخوردارند. به خاطر داشته باشید که ما (افراد کارآ در ساعات صبح) افرادی دقیق هستیم. درک ‌اين تفاوت در میان انسان‌ها شاید ریشه در تاریخ داشته باشد. زمانی که گروه‌هایی متشکل از افراد کارآ در ساعات صبح و غروب با همکاری یکدیگر، بهتر مي‌توانستند در تمام ساعات شبانه روز در مقابل خطرات از خود مراقبت کنند. ممکن است امروزه دیگر لازم نباشد از افرادی که در ساعات غروب و شب هوشیاری و کارآیی بالاتری دارند به عنوان نگهبانان شب استفاده کنیم، اما هوش، خلاقیت، شوخ طبعی و روابط اجتماعی قوی ‌اين افراد، سود بالقوه هنگفتی برای سازمان‌ها محسوب مي‌شوند.
منبع: Harvard Business Review 
مترجم: نگار حبیبی
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۳:۱۷:۱۶ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: