فروش سکه در بانک

تعداد قابل نمایش در صفحه:
صفحه ۱ از ۸
 • جزئیات آخرین وضعیت رتبه‌بندی بانکهاجزئیات آخرین وضعیت رتبه‌بندی بانکها

  مقام بانک‌مرکزی با تشریح جزئیات رتبه‌بندی بانکها گفت: با نظارت بیشتر، از تعمیم فعالیتهای پرمخاطره و پرریسک بانکهایی که در رتبه بندی نمره بدی کسب کنند به سایر بانکها جلوگیری خواهد شد.

 • پیش فروش سکه بزودی آغاز می شودپیش فروش سکه بزودی آغاز می شود

  رییس کل بانک مرکزی از آغاز پیش فروش سکه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پیش فروش به منظور مدیریت نقدینگی پایان سال و همچنین کنترل قیمت ها در بازار سکه انجام می شود.

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰

  پیش فروش سکه تحویل 4 و 6 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹

  پیش فروش سکه تحویل 6 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۸قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۸

  پیش فروش سکه تحویل 9 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۶قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۶

  پیش فروش سکه تحویل 9 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵

  پیش فروش سکه تحویل 8 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸

  پیش فروش سکه 9 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

  پیش فروش سکه 9 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

  پیش فروش سکه 9 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱

  پیش فروش سکه 9 ماهه

 • قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ قیمت پیش فروش سکه در بانک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

  پیش فروش سکه 8 ماهه

 • صفحه ۱ از ۸