الماس شناسی

تعداد قابل نمایش در صفحه:
  صفحه ۱ از ۰
 • آیا برلیان، یک سنگ است ؟آیا برلیان، یک سنگ است ؟

  حتما تا کنون این سوال برای شما پیش امده است که آیا نام دیگر الماس برلیان است یا این که برلیان نام یک سنگ است یا فرق الماس با برلیان چیست؟

 • علت خاص بودن سنگ الماس چیست؟علت خاص بودن سنگ الماس چیست؟

  ماده متبلور شده در کره زمین است....

 • شناخت سنگ الماس - الماس شناسیشناخت سنگ الماس - الماس شناسی

  هامات در مورد چگونگی پیدایش الماس را روشن ساخت....

  • صفحه ۱ از ۰