سکه طلا و انواع آن

سکه طلا و انواع آن
سکه عبارت است از قطعه فلزی با وزن، عیار، جنس و شکل معیّن که برروی آن علایم و اشکال رسمی نقش شده باشد، این سکه پشتوانه ارزی هر کشور می باشد و بدین دلیل ضرب سکه باید قانونی انجام گیرد.

خلاصه ای از سکه ها:
سکه عبارت است از قطعه فلزی با وزن، عیار، جنس و شکل معیّن که برروی آن علایم و اشکال رسمی نقش شده باشد، این سکه پشتوانه ارزی هر کشور می باشد و بدین دلیل ضرب سکه باید قانونی انجام گیرد.
در عصر صفویه برای تطبیق تجارت ایران با ارز اسمی و مشترک تجارت در منطقه مدیترانه به ضرب سکه های طلا مبادرت نمودند که به آن اشرفی طلا میگفتند، وزن سکه اشرفی طلا برابر با 88/2 گرم می باشد و سکه عباسی واحد رسمی دیگری است که در عصر صفویه ضرب نمودند که جنس این سکه نقره می باشد.
سکه ها عبارتند از:
- سکه توله هندی که عیار آن 24 (995) است و وزن آن 600/11 گرم می باشد.
- سکه مریمی که عیار آن 24 (995) و وزن آن برابر 14 گرم می باشد.
- سکه اونس که عیار آن مطابق با 24 عیار می باشد.
- مهم:
اگر سکه مریمی و اونس و توله هندی و هر سکه 24 عیار دیگری را حرارت دهید، هیچ نوع تغییر رنگی در آنها مشاهده نخواهد نمود.
- سکه اشرفی 24 عیار
- سکه ژرژ 22 عیار
- سکه لیر عثمانی 22 عیار
انواع سکه های سوییسی:
سکه های سوییسی که انواع زیر ضرب گشته اند و در تمامی دنیا رایج و شناخته شده اند عبارتند از:

 

1- سکه شانس

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

2- سکه مریمی

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

3- سکه ماکنولیا

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

4- سکه زیتون

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

5- سکه عقاب نشان

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

6- سکه میکا

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

7- سکه چهار گوش

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

8- سکه درخت خرما

1 گرمی

5 گرمی

10 گرمی

20 گرمی

50 گرمی

9- سکه قرآن

یک اونسی که هر اونسی برابر با 100/31 گرم می باشد.

تذّکر:
عیار سکه های سوییسی 24 یا 9/999 است یعنی همگی شمش هستند.
- وزن سکه کندی امریکا 130/8 گرم وعیار آن برابر 24 می باشد.
- سکه های 5 منافی و 10 منافی که عیار آن برابر 22 می باشد.
سکه های بهار آزادی یا سکه های 900 عیار:
- سکه های بهار آزادی:
سکه بهار آزادی با عیار 6/21 که عموماً آن را 22 عیار میشناسند و وزن آن 133/8 گرم و قطر آن 22 میلیمتر می باشد.
سکه پهلوی که هم وزن و به اندازه سکه کامل بهار آزادی یعنی عیار 22 و وزن 133/8 گرم و قطر آن 22 میلیمتر می باشد.
سکه نیم بهار آزادی وزن 0665/4 گرم و با قطر 19 میلیمتر و عیار آن 22
سکه ربع بهار آزادی وزن 03225/2 با قطر 14 میلیمتر و عیار آن 22
- سکه های پهلوی:

1 پهلوی وزن آن برابر با

133/8 گرم

قطر 22 میلیمتر

22 عیار

نیم پهلوی وزن آن برابر با

0665/4 گرم

قطر 19 میلیمتر

22 عیار

ربع پهلوی وزن آن برابر با

03225/2 گرم

قطر 14 میلیمتر

22 عیار

5/2 پهلوی وزن آن برابر با

3325/20 گرم

قطر30 میلمیتر

22 عیار

5 پهلوی وزن آن برابر با

665/40 گرم

قطر40 میلیمتر

22 عیار

10 پهلوی وزن آن برابر با

33/81 گرم

قطر50 میلیمتر

22 عیار


- سکه های دوره قاجار:

 

ناصرالدین شاهی وزن آن برابر با

730/2 گرم

22 عیار

مظفرالدین شاهی وزن آن برابر با

730/2 گرم

22 عیار

احمد شاهی وزن آن برابر با

730/2 گرم

22 عیار

سکه مکزیکی زون آن برابر با

600/41 گرم

22 عیار

سکه دینار طلا وزن آن برابر

456/3 گرم

22 عیار

سکه 20 دلاری وزن آن برابر با

400/33 گرم

22 عیار

سکه عثمانی

وزن مخصوص ندارد

22 عیار

سکه قسطنطنیه

وزن مخصوص ندارد

22 عیار


- طریقه شناخت تجربی سکه ها:
شناخت تجربی که از سکه های بانکی دادیم اینکه از روی صدای انداختن آن برروی زمین وزنگ ادامه دار و تقریبا ممتد آن و نوشته های واضح و مشخص که برروی حک گردیده می تواند باشد.
- مهم:
باید بدانیم تنها مرجع قانونی و تعیین عیار فلزات گرانبها در داخل کشور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند.
موارد قانونی غیرمجاز و ضرب سکه های تقلبی:
هر کسی شبیه هر نوع مسکوک طلا و نقره داخلی و یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی و سکه های حکومت قبلی ایران اعم از لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شوند بسازد و یا عالماً وارد کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج قلب نماید مشمول مجازات از یک تا ده سال حبس خواهد شد.
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن و بریدن و نضایر آن از مقدار مسکوکات طلا و یا نقره ایرانی و یا خارجی نماید و یا از وزن آن بکاهد یا عالماً و یا عمداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت نماید یا آن را در داخل کشور نماید به حس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد گردید.

 

منبع خبر: گردآوری: مسعود رضایی
  ۱۰ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۱:۴۱:۳۱ بعد از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد