قیمت ربع سکه

سکه ربع،سکه ربع بهار، قیمت سکه ربع

سکه طلا فلزی مدور از جنس طلا می باشد و میزان عیار آن عبارت است از 900 در هزار طلای خالص و 100 در هزار مس و همچنین آلیاژی از نقره و مس.

یکی از انواع سکه های طلا در ایران ربع سکه می باشد، سکه ربع بهار آزادی، عیار آن 22 بوده و وزن آن 032/2 می باشد و قطری برابر 14 میلی متر دارد. شما می توانید از قیمت ربع سکه، هر روز در سایت نیوز زر اطلاع پیدا کنید.

در این قسمت عناوینی که در آن مطالب مربوط به قیمت ربع سکه، سکه ربع بهار آزادی آورده شده است، گرد آوری شده است.

لیست اخبار مرتبط

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۶
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۶

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۶

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 100 هزار تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 108 هزار و تومان

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۸
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۸

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۸

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 100 هزار تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 112 هزار و تومان

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۹
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۹

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۹

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 100 هزار تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 110 هزار و 300 تومان

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۰
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۰

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۰

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 105 هزار تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 117 هزار و 302 تومان

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۱
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۱

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۱

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 105 هزار تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 113 هزار تومان

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۲
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۲

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۲

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 112 هزار و 991 تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 123 هزار و 697 تومان

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۳
قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۳

مشاهده خبر

قیمت روز و آنلاین طلا و سکه - ۱۳۹۵/۸/۱۳

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 115 هزار و 994 تومان و همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 126 هزار و 94 تومان

 قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۸/۱۵
قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۸/۱۵

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۸/۱۵

قیمت زنده طلا و سکه امروز شنبه  سیزدهم  آبان ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه  تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 115هزار تومان

اونس طلا ۱۵۰۰ دلار و نوسان ارز با پیروزی ترامپ
اونس طلا ۱۵۰۰ دلار و نوسان ارز با پیروزی ترامپ

مشاهده خبر

اونس طلا ۱۵۰۰ دلار و نوسان ارز با پیروزی ترامپ

روز شنبه قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۱۱۵هزار تومان رسید.

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۸/۱۶
قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۸/۱۶

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۸/۱۶

قیمت زنده طلا و سکه امروز یکشنبه شانزدهم آبان ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 115هزار تومان

قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه  - ۱۳۹۵/۸/۲۰
قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۰

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۰

قیمت زنده طلا و سکه امروز پنجشنبه بیستم آبان ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 120هزار تومان

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۳
قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۳

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۳

قیمت زنده طلا و سکه امروز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 95هزار تومان

 قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۵
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۵

قیمت زنده طلا و سکه امروز سه شنبه  بیست و چهارم آبان ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه  تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد: قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 97 هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۶
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۸/۲۶

قیمت زنده طلا و سکه امروز چهارشنبه بیست و ششم چهارم آبان ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 95هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲

قیمت زنده طلا و سکه امروز سه شنبه دوم آذر ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 95هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز در بازار امروز - ۱۳۹۵/۹/۳
قیمت سکه و طلا روز در بازار امروز - ۱۳۹۵/۹/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز در بازار امروز - ۱۳۹۵/۹/۳

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با ثبات نسبی مواجه بود.

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۶
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۶

قیمت زنده طلا و سکه در بازار امروز شنبه ششم آذر ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به شرح زیر می باشد.

سکه همچنان می‌تازد
سکه همچنان می‌تازد

مشاهده خبر

سکه همچنان می‌تازد

هشت روز اخیر وضعیت نسبتا پرنوسانی را در جهت افزایش قیمت پشت سر گذاشته است؛ به طوری که قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۴ هزار تومان گران شد.

قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۳
قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۳

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۳

قیمت زنده طلا و سکه امروز شنبه سیزدهم آذر ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 105هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۴
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۴

قیمت زنده طلا و سکه امروز یکشنبه چهاردهم آذر ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد.

قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۸
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۹/۱۸

امروز در بازار سکه و طلا قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 134 هزار و 900 تومان می باشد.

قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۰
قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۰

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۰

قیمت زنده طلا و سکه امروز شنبه بیستم آذر ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد.

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۱
قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۱

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۱

در بازار امروز سکه و طلا قیمت هر اونس طلا 1160 دلار 60 سنت می باشد .

قیمت طلا و سکه در بازار امروز- ۱۳۹۵/۹/۲۲
قیمت طلا و سکه در بازار امروز- ۱۳۹۵/۹/۲۲

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه در بازار امروز- ۱۳۹۵/۹/۲۲

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران قیمت سکه کاهش اندکی را تجربه می‌کند.

قیمت سکه و طلا روز چهار شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۴
قیمت سکه و طلا روز چهار شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهار شنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۴

امروز در بازار سکه و طلا قیمت هر اونس طلا 1162 دلار 30 سنت و قیمت طلای 18 عیار 112 هزار 987 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۵
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۵

قیمت زنده طلا و سکه امروز پنجشنبه بیست و پنجم آذر ماه، بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 122هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۸
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۹/۲۸

امروز امروز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه در بازار سکه و طلا قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 139 هزار و 500 تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۹/۲۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۹/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۹/۲۸

در بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با ۲ هزار تومان کاهش، به یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۹/۳۰
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۹/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۹/۳۰

در معاملات امروز سه شنبه سی ام آذر ماه هر اونس طلا 1134 دلار 24 سنت و قیمت طلای 18 عیار 112 هزار 572 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا روز چهار شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱
قیمت سکه و طلا روز چهار شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهار شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱

بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر امروز چهارشنبه اول آذر ماه قیمت طلای 18 عیار 112 هزار 595 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲

در مبادلات امروز بازار سکه و طلا تا ساعت 11:00 ظهر امروز پنجشنبه دوم دی قیمت هر اونس طلا 1131 دلار 83 سنت می باشد.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۵
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۵

در معاملات امروز پنجم دی ماه، قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر به صورت زیر می باشد. قیمت طلای 18 عیار 113 هزار 483 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا در بازار امروز- ۱۳۹۵/۱۰/۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز- ۱۳۹۵/۱۰/۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز- ۱۳۹۵/۱۰/۵

در جریان معاملات بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ۸۴۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۷
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۷

بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر امروز سه شنبه هفتم دی ماه هر اونس طلا 1139 دلار 38 سنت می باشد .

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

در مبادلات امروز بازار سکه و طلا قیمت طلای 18 عیار 112 هزار 733 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

در جریان آخرین ساعات معاملات بازار آزاد تهران، سکه تمام‌ بهار طرح جدید ۶۳۰۰ تومان گران شده است.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

در بازار سکه و طلا امروز یکشنبه نوزدهم دی ماه قیمت طلای 18 عیار 114 هزار 625 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

در مبادلات امروز بازار سکه و طلا هر سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 160 هزار تومان مبادله شد.

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

در مبادلات امروز بازار سکه و طلا قیمت هر اونس طلا 1189 دلار 33 سنت می باشد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

در جریان معاملات بازار آزاد امروز تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با پانزده هزار تومان افزایش مواجه بود؛

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

در معاملات امروز شنبه بیست و پنجم دی ماه، قیمت طلای 18 عیار 116 هزار 8 تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر امروز دوشنبه بیست و هفتم دی ماه قیمت طلای 18 عیار 115 هزار 340 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا در بازار - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
قیمت سکه و طلا در بازار - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران؛ قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۵ هزار تومان گران شد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۲

در جریان معاملات بازار آزاد امروز(شنبه) تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۴
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۴

در مبادلات امروز بازار سکه و طلا قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 145هزار تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

در جریان معاملات بازار آزاد امروز دهم بهمن ماه، قیمت سکه یک گرمی 206 هزار تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت ربع سکه 328 هزار تومان معادل سیصد و بیست و هشت هزار تومان می باشد.

سکه طلا در سقف 40 روزه
سکه طلا در سقف 40 روزه

مشاهده خبر

سکه طلا در سقف 40 روزه

روز دوشنبه، قدرت نمایی خریداران سکه ادامه پیدا کرد تا این فلز گرانبها به بالاترین قیمت در 40 روز گذشته برسد.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

در جریان مبادلات امروز بازار سکه و طلا قیمت هر اونس طلا 1233 دلار 40 سنت می باشد.

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

در بازار آزاد امروز شنبه سی ام بهمن ماه قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 193 هزار و 700 تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۸۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱

بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر امروز یکشنبه اول اسفند ماه قیمت طلای 18 عیار 114 هزار 971 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با اندکی افزایش قیمت به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

قیمت طلا و سکه در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۳
قیمت طلا و سکه در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۳

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۳

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۷۰۰ تومان کاهش، به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۷

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با جهش مواجه بود، به نحوی که نرخ نیم سکه با هجده هزار تومان افزایش مواجه بود و به ۶۷۷ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۸

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش دوباره مواجه شد؛ به نحوی که قیمت نیم سکه ۸هزارتومان و ربع سکه و سکه یک گرمی هر کدام ۷هزارتومان نسبت به دیروز گران شدند.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۹

در بازار آزاد امروز تهران، قیمت انواع سکه با کاهش ۴ تا ۸ هزار تومانی مواجه بود. همچنین نرخ دلار به ۳۷۸۲ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

در جریان مبادلات امروز بازار سکه و طلا قیمت طلای 18 عیار 115 هزار 710 تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳۵۰۰ تومان کاهش یافت، قیمت دلار هم به ۳۷۷۷ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر امروز شنبه چهاردهم اسفند ماه قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 196 هزار تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه با افزایش هزار تومانی مواجه شد و نرخ دلار هم به ۳۷۸۲ تومان رسید.

قیمت ربع سکه در بازار گران تر است
قیمت ربع سکه در بازار گران تر است

مشاهده خبر

قیمت ربع سکه در بازار گران تر است

قیمت ربع سکه در بازار نسبت به قیمت واقعی آن که با توجه به نرخ سکه تمام تعیین می‌شود حدود ۹۰ هزار تومان گران تر است که برخلاف بانک مرکزی برخی از کارشناسان بر این باورند که حباب قیمتی برای ربع سکه ایجاد شده است.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

بر اساس اعلان قیمت طلا و سکه تا ساعت 11:00 ظهر امروز سه شنبه هفدهم اسفند ماه قیمت طلای 18 عیار 114 هزار 486 تومان می باشد .

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

درجریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش یک میلیون و۱۹۹ هزارو۵۰۰تومان معامله شد.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

قیمت هر نیم سکه ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۹۷۸ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۵

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۸ دلار و ۷۰ سنت

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۱۷

قیمت نیم سکه با ۴ هزارتومان کاهش ۶۸۱ هزارتومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۳

ربع سکه با ۱۵۰۰ تومان افزایش به ۳۸۹ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۲۴۹ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۶

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۲۸

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱/۳۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۱۱۷ هزار و ۷۵۳ تومان

هفته سقوط ربع سکه
هفته سقوط ربع سکه

مشاهده خبر

هفته سقوط ربع سکه

هفته آخر فروردین‌ماه، هفته منفی شدن روند سکه‌های کوچک و سقوط ربع سکه بود. روز پنج‌شنبه، ربع سکه با هزار تومان کاهش به قیمت 382 هزار تومان رسید تا میزان افت آن در هفته گذشته در مجموع به 5/ 1 درصد برسد.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۸ هزار و ۴۲ تومان ا ست.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار و ۹۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۶

قیمت نیم سکه ۶۸۵ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۹

هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۰

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۸ دلار و ۷۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۱

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۲

هر قطعه نیم سکه با سه هزار تومان کاهش، ۶۶۹ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۵۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۷

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان

 مقاومت سکه در مرز روانی
مقاومت سکه در مرز روانی

مشاهده خبر

مقاومت سکه در مرز روانی

روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی تحت فشار کاهش قیمت دلار در آستانه خروج از کانال یک میلیون و 200 هزار تومان قرار گرفت. در اولین روز هفته، سکه 7 هزار تومان افت را ثبت کرد و روی مرز روانی یک میلیون و 200 هزار تومان به کار خود پایان داد.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۱۸

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۷۳۶ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۰

سکه تمام طرح جدید با افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان عرضه می‌شود

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۳

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۵۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۵

قیمت ربع سکه ۳۷۳ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۶

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱۱۴ هزار و ۲۳۲ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۷

قیمت انواع سکه با افزایش ۱۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومانی مواجه بود

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۲۸

قیمت سکه یک گرمی ۲۵۸ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳۰

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۶ دلار و ۶۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۲/۳۱

قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶۵۹ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۲

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۵ هزار تومان

 کاهش قیمت سکه متوقف شد
کاهش قیمت سکه متوقف شد

مشاهده خبر

کاهش قیمت سکه متوقف شد

روز دوشنبه، سکه 5 هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۳

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۷۶۳ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۶

قیمت نیم سکه ۶۵۰ هزار تومان

 نوسانات انواع سکه در دومین ماه سال جاری
نوسانات انواع سکه در دومین ماه سال جاری

مشاهده خبر

نوسانات انواع سکه در دومین ماه سال جاری

بازار سکه در دومین ماه سال جاری با تحولاتی همراه شد به طوری که سکه تمام طرح جدید حدود ۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۳۵ هزار تومان و ربع سکه ۱۰ هزار تومان عرضه شد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۷

قیمت سکه یک گرمی ۲۵۴ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۸

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۷۵۲ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۹

قیمت نیم سکه بهار آزادی با کاهش چهار هزار تومانی، ۶۴۲ هزار تومان

قیمت سکه با احتیاط رشد کرد
قیمت سکه با احتیاط رشد کرد

مشاهده خبر

قیمت سکه با احتیاط رشد کرد

ر سومین روز هفته، قیمت دلار از کف محدوده 3 هزار و 730 تومانی فاصله گرفت تا سناریوی مورد انتظار معامله‌گران ارزی رخ دهد. روز دوشنبه، شاخص بازار ارز 5 تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 735 تومان رسید.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۳

ربع سکه با ۳۰۰۰ تومان کاهش ۳۶۰ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۱۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۱۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۳/۱۶

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۰ دلار و ۲۰ سنت

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۷

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۱۸

اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نیز بیش از ۱۲۸۶ دلار

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۰

سکه یک گرمی ۲۴۵ هزار توما

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۱

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۷ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۳۸۲ تومان است.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۲

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۳۰۲ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۵

قیمت اونس در بازار جهانی طلا امروز به ۱۲۶۲ دلار و ۵۰ سنت

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۲۹

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۲۹۰ تومان است

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۳۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۳۰

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۷ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۳۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۳۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۳/۳۱

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۵ دلار و ۸۰ سنت

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۳

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۳۸۷ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۴

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۶۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۷

قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۸

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ثبات نسبی نسبت به دیروز ۱۱۵ هزار و ۷۳۳ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۰

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۵ هزار تومان

 سکه به کانال یک میلیون و 220 هزار تومان نزدیک شد
سکه به کانال یک میلیون و 220 هزار تومان نزدیک شد

مشاهده خبر

سکه به کانال یک میلیون و 220 هزار تومان نزدیک شد

روز شنبه، دلار از نقطه 3 هزار و 780 تومان گذر کرد و فاصله آن با مرز 3 هزار و 800 تومان به 17 قدم رسید. در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز با 13 تومان افزایش از محدوده 3 هزار و 770 عبور کرد و به قیمت 3هزار و 783 تومان رسید.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۲

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۶۲۹ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۳

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۷۸۶ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۴

قیمت هر قطعه نیم سکه ۶۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۷

قیمت هر قطعه نیم سکه با کاهش ۲۵۰۰ تومانی، ۶۴۶ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز -۱۳۹۶/۴/۱۸

قیمت هر قطعه نیم سکه با ۳۵۰۰ تومان کاهش، ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۱۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۱۹

قیمت سکه تمام بهار آزاد طرح جدید با ۱۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۰

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۰ دلار و ۱۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۱

قیمت نیم سکه ۶۳۸ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۴

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۹ دلار و ۴۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۵

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان،

 قیمت سکه به کانال پایین‌تر بازگشت
قیمت سکه به کانال پایین‌تر بازگشت

مشاهده خبر

قیمت سکه به کانال پایین‌تر بازگشت

در دومین روز هفته، دلار چهارمین افت متوالی را تجربه کرد تا از قلمرو 3 هزار و 780 تومانی خارج شود. روز یکشنبه، شاخص بازار ارز 4 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 778 تومان رسید.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۷

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۲ هزا رتومان

 قیمت سکه با اهرم اونس رشد کرد
قیمت سکه با اهرم اونس رشد کرد

مشاهده خبر

قیمت سکه با اهرم اونس رشد کرد

روز دوشنبه، قیمت دلار توان زیادی برای رشد نداشت تا در محدوده 3 هزار و 770 تومان باقی بماند. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز با یک تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 779 تومان رسید

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۲۸

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۳۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۳۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۴/۳۱

قیمت نیم سکه ۶۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان

 سقوط 2 درصدی سکه‌های کوچک
سقوط 2 درصدی سکه‌های کوچک

مشاهده خبر

سقوط 2 درصدی سکه‌های کوچک

روز چهارشنبه، دلار از کف 25 روزه بالا آمد، ولی این افزایش نیز نتوانست مانع از منفی شدن بازدهی آن در هفته گذشته شود. در پنجمین روز هفته گذشته، شاخص بازار ارز 2تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت 3 هزار و 777 تومان رسید.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱

هر قطعه سکه یک گرمی نیز با کاهش ۲۵۰۰ تومانی به ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳

قیمت نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۶۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۷

نیم سکه با افزایش ۵ هزار تومانی ۶۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با افزایش ۴۵۰۰ تومانی ۳۷۶ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۹

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۷۵۳ تومان است

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۱

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۷ دلار و ۱۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۴

سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۱۷

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۵۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۱

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۷۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۲

قیمت انواع سکه با کاهش جزیی همراه بوده، به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۳

قیمت هر نیم سکه ۶۳۳ هزار تومان و قیمت ربع سکه ۳۷۳ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۴

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۶۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۵

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۰ دلار و ۹۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۸

قیمت انواع سکه نیز با افت مواجه بود که بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت هزار تومانی، یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۲۰ تومان،

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۲۹

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۰۰ تومان افزایش قیمت به یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۵/۳۱

هر مثقال طلا با ۱۴۰۰ تومان کاهش ۵۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هر اونس طلا در بازار جهانی طلا با دو دلار کاهش حدود ۱۲۸۴ دلار

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱

هر اونس طلا در بازار جهانی طلا با دو دلار کاهش حدود ۱۲۸۴ دلار

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۵

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۸۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان

صعود قیمت سکه در یک هفته
صعود قیمت سکه در یک هفته

مشاهده خبر

صعود قیمت سکه در یک هفته

بازار سکه طی روزهای اخیر نوساناتی چشمگیر داشت و طی شش روز اخیر انواع سکه با افزایش قیمت چشمگیری روبرو شده است؛ به طوری که سکه تمام ۱۴ هزار تومان، نیم سکه ۱۷ هزار تومان و ربع سکه ۱۱ هزار تومان صعود قیمت را تجربه کرده‌اند.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۶

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۲۷۴توما

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۷

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و ۲۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۸

قیمت نیم سکه ۶۵۲ هزار تومان

رفتار هیجانی سکه نسبت به کاهش نرخ سود
رفتار هیجانی سکه نسبت به کاهش نرخ سود

مشاهده خبر

رفتار هیجانی سکه نسبت به کاهش نرخ سود

امروز با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد شده است؛ در این بین اگرچه طی روزهای گذشته، بانکها تا می‌توانستند با روش‌های جذاب، سپرده‌های در دست مردم را جمع کردند، اما به هرحال هنوز هم بودند افرادی که یا به دلیل شلوغی شعب بانکها یا به دلایل دیگر، سپرده های کوتاه مدت خود را علیرغم فشار بانکها، به سپرده های یکساله تبدیل نکردند.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۲

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با سه هزار تومان افزایش به نرخ یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومانی معامله شد

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۳

قیمت هر قطعه نیم سکه ۶۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۵ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۴

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۲ دلار و ۵۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۵

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۳۸ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۹

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان،

 افزایش قیمت در بازار طلا و سکه ادامه دارد
افزایش قیمت در بازار طلا و سکه ادامه دارد

مشاهده خبر

افزایش قیمت در بازار طلا و سکه ادامه دارد

در حدود یک هفته اخیر روند افزایشی قیمت‌ها در بازار سکه، طلا و دلار ادامه داشته است به طوری که سکه تمام ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هشت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۵ هزار و ۳۳۷ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۳

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در جریان معاملات امروز، ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان افت کرد و یک میلیون و ۲۵۹ هزار تومان فروخته شد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۶

قیمت هر نیم سکه ۶۴۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۵ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان است.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۷

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۳۱۴ دلار و ۹۰ سنت

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۹

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۵۹۷ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان است

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۵

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۰۰۰ تومان کاهش به ۱۲۰ هزار و ۸۸۱ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۲

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۶۶۶ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۳

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۷

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۸

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۹

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۰

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱۲۴ هزار و ۷۵۹ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۲

هر سکه طرح قدیم یک میلیون و ۲۷۲ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۳

قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم با ۱۱۰۰ تومان افزایش قیمت، به یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۷

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنجشنبه در بازار تهران (تا لحظه تنظیم این خبر) با ۹ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان دادوستد شد.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۹

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار تومان است

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۳

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار و ۴۹۷ تومان است

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷۹۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۷

قیمت انواع سکه افزایش یافت براین اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۸۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۸
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۸

قیمت هر سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار و ۹۸۲ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۰

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دلار و ۹۹ سنت

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳

قیمت هر نیم سکه ۶۷۵ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۳۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان

قیمت سکه در اوج ۵۳ ماهه
قیمت سکه در اوج ۵۳ ماهه

مشاهده خبر

قیمت سکه در اوج ۵۳ ماهه

روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی از مرز یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان عبور کرد تا به بیشترین قیمت از اواخر خرداد ۹۲ برسد. رکوردزنی فلز گرانبهای داخلی تحت‌تاثیر رشد جزئی اونس و دلار کلید خورد؛ ولی آنچه سرعت رشد قیمت را بالا برد به تحرکات معامله‌گران بزرگ بازار مربوط بود. به گفته شماری از فعالان، معامله‌گران بزرگ بازار، برای جلوگیری از ضرر خود در معاملات آتی خریدهای خود را افزایش دادند. برخی نیز انتظار برای افزایش تقاضا پس از اربعین حسینی را در رکوردزنی قیمت سکه موثر دانستند.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با هشت هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۸۱۵ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۲۱ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۹ دلار و ۴۰ سنت

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید حدود هزار تومان گران شد و نرخ آن به یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۸ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹

قیمت هر نیم سکه ۷۰۲ هزار و ۱۹۶ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱

قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۷۵۰۰ تومانی، به یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۷۰۸ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۴

قیمت هر سکه یک گرمی هم ۲۶۱ هزار و ۹۵۲ تومان است

قیمت سکه‌های حراجی مشخص شد
قیمت سکه‌های حراجی مشخص شد

مشاهده خبر

قیمت سکه‌های حراجی مشخص شد

قیمت سکه تمام بهار یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۵
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۵

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۲ هزار تومان کاهش، طرح جدید با ۲۰ هزار تومان کاهش

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۱

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ده هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۱۰ تومان

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳

قیمت هر نیم سکه ۶۹۹ هزار و ۱۲۵ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۲۱۳ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۶
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۶

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۰ هزار و ۹۷۶ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۷

قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی ۴۰۶ هزار و ۳۹۳ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

قیمت سکه یک گرمی ۲۷۴ هزار و ۲۱۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۳۵۰۰ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با ۱۸ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۷۶ و ۲۲۴ تومان

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

قیمت ربع سکه با حدود ۱۵ هزار تومان کاهش ۴۲۵ هزار و ۶۵۹ تومان

حباب ۱۰۰ هزار تومانی سکه
حباب ۱۰۰ هزار تومانی سکه

مشاهده خبر

حباب ۱۰۰ هزار تومانی سکه

با وجود برگزاری حدود ۱۷ حراجی برای عرضه سکه و تعدیل قیمت‌ها در بازار، همچنان حدود ۱۰۰ هزار تومان حباب قیمتی برای آن وجود دارد. گرانی دلار از دلایل اصلی رکوردشکنی‌های سکه و عدم کاهش قیمت آن به شمار می‌رود.

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۰ هزار و ۸۸۱ تومان است

 قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

قیمت هر قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با ده هزار تومان افزایش مواجه شد؛ به نحوی که قیمت به یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۹ تومان رسید

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۱/۱
قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۱/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۱/۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۲ هزار و ۸۰۳ تومان

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳

قیمت سکه یک گرمی تا کنون 290 هزار تومان معادل دویست و نود هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۴
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۴

قیمت نیم سکه بهار آزادی 747 هزار تومان معادل هفتصد و چهل و هفت هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۵
قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۵

قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با قیمت ۷۴۱هزار و ۸۸ تومان در بازار عرضه شده است. قیمت ربع سکه بهار آزادی نیز به ۴۴۲ هزار و ۲۰۵ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۸
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۸

قیمت هر اونس طلا ۱۳۵۰ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۴ هزار و ۳۹۷ توما

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

قیمت سکه یک گرمی تا کنون 290 هزار تومان معادل دویست و نود هزار تومان

 قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

قیمت هر اونس طلا 1333 دلار و 07 سنت و قیمت طلای 18 عیار 145 هزار وهفتصد هزار تومان می باشد.

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

قیمت ربع سکه 448 هزار تومان معادل چهارصد و چهل و هشت هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه تمام ۲ کانال رشد کرد
قیمت سکه تمام ۲ کانال رشد کرد

مشاهده خبر

قیمت سکه تمام ۲ کانال رشد کرد

در روزی که نوسان‌گیران ارزی در پی سقف جدیدی برای دلار بودند، بازارساز ارزی تاکتیک جدیدی را به کار برد. این ترفند کنار گذاشتن عرضه ارز ارزان به بازار بود.

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

قیمت سکه طرح قدیم به یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و قیمت نیم سکه ۷۷۶ هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

قیمت سکه یک گرمی تا کنون 310 هزار تومان معادل سیصد و ده هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

قیمت سکه یک گرمی تا کنون 301 هزار تومان معادل سیصد و یک هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

قیمت نیم سکه ۷۳۶ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۴۴۴ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲۹۵ هزار تومان

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۹ دلار و ۴ سنت و  قیمت طلای 18 عیار ۱۴۳ هزار و ۴۸۰ تومان است.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۶
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۶

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۶

قیمت سکه یک گرمی با ۱۰ هزار تومان افزایش ۳۱۱ هزار تومان داد و ستد شد

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۷
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۷

 قیمت طلای 18 عیار 149 هزار و 250 تومان است

 قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم  ۱۰ هزار تومان،  قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید ۵۸۰۰ تومان، قیمت نیم سکه ۵ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

 قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1322دلار و ۴ سنت و  قیمت طلای 18 عیار 149 هزار تومان است.

 قیمت سکه و طلا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

 قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و نرخ به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۰ هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک میلیون و ۶۱۹ هزار تومان رسید

قیمت سکه و طلا روز سه‌شنبه - ۱۳۹۷/۱/۷
قیمت سکه و طلا روز سه‌شنبه - ۱۳۹۷/۱/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز سه‌شنبه - ۱۳۹۷/۱/۷

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۳۵۱ دلار و ۲۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۶۱ هزار و ۷۲۱ تومان رسید.

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱/۱۵
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱/۱۵

مشاهده خبر

قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱/۱۵

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۴۳ دلار و ۱۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶۰ هزار و ۷۵۱ تومان است.

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۱/۲۱
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۱/۲۱

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۱/۲۱

قیمت سکه تمام که روز گذشته در پی نوسانات دلار تا دومیلیون تومان پیش رفته بود، با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار امروز با افت ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله شد و فروش سکه با تعداد بیش از پنج عدد متوقف شد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱

قیمت هرربع سکه و قیمت سکه یک گرمی هم به ترتیب به نرخ ۵۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۵۵ هزار تومان

 صرافی‌ها سکه هم نمی‌فروشند
صرافی‌ها سکه هم نمی‌فروشند

مشاهده خبر

صرافی‌ها سکه هم نمی‌فروشند

بازار ارز و سکه درحالی خلوت شده و از تب و تاب افتاده که تقریبا همه صرافی‌ها تابلو اعلان قیمت‌هایشان را خاموش کرده‌اند و هیچ نوع ارز و سکه‌ای نه قیمت‌گذاری می‌کنند و نه می‌فروشند.

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳
قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵ هزار تومان افت، به یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۴
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۴

قیمت هرربع سکه و قیمت سکه یک گرمی هم به ترتیب به نرخ 540 هزار و 500 تومان و 353 هزار تومان

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۱
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۱

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان فروش رفت

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۳
قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۳

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۳

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز، با ۸۵ هزار تومان رشد در مدت مشابه، یک میلیون و ۸۸۳ هزار تومان داد و ستد شد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۶
قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۶

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۶

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۸ هزار و ۷۷۵ تومان

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۷
قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۷

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید با ۴۷ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان

قیمت طلا و سکه کاهش می‌یابد
قیمت طلا و سکه کاهش می‌یابد

مشاهده خبر

قیمت طلا و سکه کاهش می‌یابد

محمد کشتی‌آرای، گفت: در چند روز گذشته قیمت جهانی طلا ثابت بود اما از روز گذشته با افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت سکه و طلا در بازار روبرو شدیم.

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۸
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۸

هر نیم سکه با ۵۰ هزار تومان و قیمت هرربع سکه با ۱۵ هزار تومان افزایش مواجه شد و به ترتیب نرخ آن به یک میلیون و ۱۲ هزار تومان و ۵۹۳ هزار تومان رسید.

قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۹
قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۹

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و ۹۰۴ هزار تومان معامله شد.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۲
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۲

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۲

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۸ دلار و ۲۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۹ هزار و ۲۱۴ تومان است

بررسی تحولات بازار سکه در هفته گذشته
بررسی تحولات بازار سکه در هفته گذشته

مشاهده خبر

بررسی تحولات بازار سکه در هفته گذشته

بازار سکه در هفته گذشته با نوساناتی همراه بود به طوری که مقایسه قیمت سکه تمام در ابتدا و انتهای هفته نشان از افت ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه است.

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۹
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۹

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۹

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۳ دلار و ۱۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸۳ هزار و ۶۵۰ تومان است.

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳۰
قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳۰

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳۰

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی به قیمت ۱۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان ارزشگذاری شد

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۴ دلار و ۳۵ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸۷ هزار و ۶۹۰ تومان است.

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۳/۳
قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۳/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۳/۳

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۳ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷
قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۸ دلار و ۶۲ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹۱ هزار و ۸۵۰ تومان است.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۸
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۸

بر این اساس قیمت هر قطعه نیم سکه یک میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۶۱۰ هزار تومان و قیمت هر سکه یک گرمی ۳۶۰ هزار تومان است.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹
قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰1 دلار و 2 سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹6 هزار و 900 تومان است.

 سکه و دلار مرز شکستند
سکه و دلار مرز شکستند

مشاهده خبر

سکه و دلار مرز شکستند

در چهارمین روز هفته، سکه مرز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را شکست و دلار در بازار غیررسمی از کانال ۶ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت دو میلیون و ۹۵ هزار تومان رشد کرد و تا ساعت ۳ بعدازظهر با ادامه روند افزایشی به قیمت ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰
قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افت ۱۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰
قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 سکه از مرز مقاومتی عبور کرد و بازگشت
سکه از مرز مقاومتی عبور کرد و بازگشت

مشاهده خبر

سکه از مرز مقاومتی عبور کرد و بازگشت

جهش قیمت سکه، مسکن و خودرو توجه معامله‌گران را به‌سوی بازار ارز بازگرداند. روز گذشته، سکه به آستانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت سکه در این سطح با دلار بالای ۷ هزار و ۳۵۰ تومان مطابقت دارد. در این شرایط، ارزانی دلار نسبت به سکه تقاضا را به بازار ارز هدایت می‌کند. در کنار این، جهش قیمت مسکن موجب شده است برخی از متقاضیان آن بازار به‌دلیل ناتوانی در خرید واحد مورد تمایل، سرمایه خود را به بازار ارز منتقل کنند.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳
قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار و ۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱۴ هزار و ۵۹۰ تومان است.

 اعتماد عمومی، ثبات بازار و کاهش قیمت سکه را به ارمغان می‌آورد
اعتماد عمومی، ثبات بازار و کاهش قیمت سکه را به ارمغان می‌آورد

مشاهده خبر

اعتماد عمومی، ثبات بازار و کاهش قیمت سکه را به ارمغان می‌آورد

در آستانه دومین دور عرضه سکه‌های پیش فروش شده (۲۶ تیر)، جلسه هماهنگی بانک مرکزی با سازمان بورس کالا و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران برگزار شد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۴/۹
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۴/۹

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۴/۹

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید با ۱۵ هزار تومان افزایش، به ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۳ میلیون تومان/بازار قابل پیش‌بینی نیست
قیمت سکه ۳ میلیون تومان/بازار قابل پیش‌بینی نیست

مشاهده خبر

قیمت سکه ۳ میلیون تومان/بازار قابل پیش‌بینی نیست

علیرغم کاهش قیمت جهانی طلا و همچنین کاهش تقاضا و کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت سکه به کمتر دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود اما از دیروز با توجه به افزایش تقاضای مجدد و همچنین قیمت ارز، قیمت طلا و سکه رو به افزایش گذاشت؛ به طوری که امروز قیمت سکه تمام به سه میلیون تومان هم رسیده است.

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۴
قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۴

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۴

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰ هزار تومان افت قیمت نسبت به روز گذشته به ارزش ۲ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان داد و ستد شد

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۹
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۹

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳۳ هزار و ۴۱۰ تومان است

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۲۶
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۲۶

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۵۶ هزار تومان

 بازار ارز و سکه زیر موج خبری
بازار ارز و سکه زیر موج خبری

مشاهده خبر

بازار ارز و سکه زیر موج خبری

روز گذشته، قیمت سکه و دلار با ادامه روند افزایشی وارد سطوح جدیدی شد. به گفته فعالان، بازار در روزهای اخیر بیشتر تحت‌تاثیر موج‌های خبری بوده است. در این شرایط، ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و غیرقانونی شدن معاملات در بازار آزاد موجب شده است اثر روانی اخبار بر قیمت‌های غیررسمی بیشتر شود. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با عبور از سیاست‌های سلبی و خارج کردن بازار آزاد از فضای امنیتی، بازار دوم ارز را عمق بیشتری ببخشد تا اثرگذاری اخبار بر معاملات ارزی نیز کمتر شود.

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲
قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲

قیمت نیم سکه یک میلیون و ۶۶۱ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۸۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۵/۴
قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۵/۴

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۵/۴

قیمت هر قطعه نیم سکه یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان و قیمت هر قطعه ربع سکه ۸۶۱ هزار تومان معامله شد

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۵
قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۵

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۵

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۰ هزار تومان کاهش به ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

 قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۷
قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۷

نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۰
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۰

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۰

قیمت سکه در بازار که چند روز بود تا مرز سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نزولی شده بود، افزایش یافت و از چهار میلیون تومان گذشت.

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۷
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۷

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۷

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۸۹ هزار و ۹۷۰ تومان است

 قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۳
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۳

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۳

قیمت ربع سکه ۹۰۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۰۲ هزار تومان است

قیمت ربع‌سکه رکورد زد
قیمت ربع‌سکه رکورد زد

مشاهده خبر

قیمت ربع‌سکه رکورد زد

در اولین هفته کامل شهریورماه، استقبال از ربع‌سکه بیشتر از دلار و سایر سکه‌ها بود. روز چهارشنبه، ربع‌سکه پس از ۲ رشد پیاپی ۳۰ هزار تومانی، ۵ هزار تومان افزایش دیگر را تجربه کرد تا روی قیمت ۹۷۵ هزار تومان قرار بگیرد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۷
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۷

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۷

در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۶۰ هزار تومان کاهش به نرخ ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان به فروش رسید؛ ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به نرخ ۴ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۸
قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۸

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۸

در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید.

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۹
قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۹

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۹

هر نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی نیز به ترتیب ۱۱۰ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان و ده هزار تومان گران شد و نرخ آن به دو میلیون و ۱۰۴ هزار تومان، یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان و ۶۲۲ هزار تومان رسید.

 قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۴
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۴

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۴

هر ربع سکه یک میلیون و ۱۰۲ هزار تومان و هر سکه یک گرمی ۶۲۲ هزار تومان است

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۵
قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۵

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۵

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۵۰ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۲۰۵ هزار تومان رسید، هر نیم سکه بیست هزار تومان، ربع سکه ده هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰ هزار تومان گران شد

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۶
قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۶

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۶

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰ هزار تومان کاهش به نرخ ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۷/۷
قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۷/۷

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۷/۷

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، با افزایش ۵۱ هزار تومانی، به ۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان معامله شد، این در حالی است که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۵۰ هزار تومان کاهش، به ارزش ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان داد و ستد شد.

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۷/۸
قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۷/۸

مشاهده خبر

قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۷/۸

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۷۰ هزار تومان و نیم سکه با ۴۰ هزار تومان کاهش مواجه شد و قیمت آنها به ترتیب به ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و ۲ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان رسید

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸

قیمت سکه طرح جدید امروز، ۲۴شهریور ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.

قیمت روز سکه - قیمت طلا - چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت طلا - چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت طلا - چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸

قیمت نیم سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۳۰ شهریور ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

قیمت سکه طرح جدید امروز، ۳۰ شهریور ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۶۵ هزار تومان رسید.

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

  افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه
افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه

مشاهده خبر

افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه

قصه دلار در نیم سال اول سال ۹۸ سراسر با آنچه بر سر این ارز در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ رفت، متفاوت است. این اختلاف را حداقل از طریق سه متغیر، بازدهی، انحراف معیار و فاصله کف و سقف شاخص ارزی در دو مقطع زمانی مشابه می‌توان به وضوح مشاهده کرد. شاخص ارزی در نیم سال اول سال ۹۸، بازدهی منفی را تجربه کرده است، انحراف معیار بسیار کمتری را نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسانده و در دامنه نوسانی محدودتری نیز تغییرات قیمتی خود را ثبت کرده است.

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱ مهر ۹۸

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۷ هزار و ۴۵۰ تومان است

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲ مهر ۹۸

قیمت سکه طرح جدید امروز دوم مهرماه به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید.

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۶ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۶ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۶ مهر ۹۸

امروز همچنین قیمت سکه طرح قدیم ۴ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان است.

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۸ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۸ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۸ مهر ۹۸

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۸۸ دلار و ۲۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۶۶ تومان است.

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنج شنبه ۱۱ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنج شنبه ۱۱ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنج شنبه ۱۱ مهر ۹۸

در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸ بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۱۳ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۱۳ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۱۳ مهر ۹۸

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۱۳مهر ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسید.

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸
قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸

مشاهده خبر

قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۱۴مهر ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون تومان رسید.