قیمت ربع سکه

سکه ربع،سکه ربع بهار، قیمت سکه ربع

سکه طلا فلزی مدور از جنس طلا می باشد و میزان عیار آن عبارت است از 900 در هزار طلای خالص و 100 در هزار مس و همچنین آلیاژی از نقره و مس.

یکی از انواع سکه های طلا در ایران ربع سکه می باشد، سکه ربع بهار آزادی، عیار آن 22 بوده و وزن آن 032/2 می باشد و قطری برابر 14 میلی متر دارد. شما می توانید از قیمت ربع سکه، هر روز در سایت نیوز زر اطلاع پیدا کنید.

در این قسمت عناوینی که در آن مطالب مربوط به قیمت ربع سکه، سکه ربع بهار آزادی آورده شده است، گرد آوری شده است.

جدیدترین اخبار مرتبط با قیمت ربع سکه

 • قيمت سكه و طلا در بازار امروز تهران - یکشنبه هفتم فروردین ماه ۱۴۰۱قيمت سكه و طلا در بازار امروز تهران - یکشنبه هفتم فروردین ماه ۱۴۰۱

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در معاملات بازار آزاد تهران امروز  به ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید.

  ۷ فروردین ۱۴۰۱
 • قيمت سكه و طلا در بازار امروز تهران - شنبه سی ام بهمن 1400قيمت سكه و طلا در بازار امروز تهران - شنبه سی ام بهمن 1400

  لی است که امروز انس جهانی ۱۹۰۰ دلار قیمت گذاری شده است. ...

  ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

  ۲۱ دی ۱۴۰۰
 • سکه از دلار جا نماندسکه از دلار جا نماند

  وز شنبه با کاهش قیمت‌ ۱۲۰ هزار تومانی به حوالی ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید....

  ۵ دی ۱۴۰۰
 • سکه ۲۳۰ هزار تومان ارزان شد سکه ۲۳۰ هزار تومان ارزان شد

  به رقم ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. ...

  ۴ دی ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سوم آبان ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سوم آبان ماه ۱۴۰۰

  هر انس جهانی طلا ۱۸۰۰ دلار عرضه می‌شود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان

  ۳ آبان ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و سوم شهریورماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و سوم شهریورماه۱۴۰۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان  و هر مثقال طلا ۵ میلیون تومان

  ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم شهریورماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم شهریورماه۱۴۰۰

  هر انس جهانی طلا ۱۷۸۷ دلار عرضه می‌شود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان

  ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم شهریورماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم شهریورماه۱۴۰۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

  ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم شهریورماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم شهریورماه۱۴۰۰

  هر انس جهانی طلا ۱۸۱۵ دلار عرضه می‌شود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان

  ۸ شهریور ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم شهریورماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم شهریورماه۱۴۰۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

  ۶ شهریور ۱۴۰۰
 • ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی و یکم مردادماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی و یکم مردادماه۱۴۰۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان

  ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم مردادماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم مردادماه۱۴۰۰

  قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزارتومان

  ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مردادماه۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مردادماه۱۴۰۰

  هر انس جهانی طلا ١٨٠٢ دلار عرضه می‌شود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۴ هزار تومان

  ۲ مرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان هر مثقال طلا ۴ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان

  ۲۸ تیر ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۶۰ هزار  تومان و قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار،۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان

  ۱۴ تیر ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم تیرماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم تیرماه ۱۴۰۰

   قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۷۵۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

  ۱۰ تیر ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم تیرماه ۱۴۰۰ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم تیرماه ۱۴۰۰

   قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۷۵۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

  ۸ تیر ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم تیرماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم تیرماه ۱۴۰۰

   قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۷۰۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

  ۷ تیر ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم تیرماه ۱۴۰۰ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم تیرماه ۱۴۰۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۹ هزار  تومان

  ۶ تیر ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم تیرماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم تیرماه ۱۴۰۰

  امروز ۲ تیر ۱۴۰۰ به علت پایین آمدن نرخ انس جهانی و ارز، شاهد کاهش قیمت طلا و سکه در بازار هستیم.

  ۲ تیر ۱۴۰۰
 • ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰

  قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۷۵۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

  ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۷۸ هزار  تومان

  ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

  ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

  ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

  هر انس جهانی طلا ۱۸۷۸ دلار عرضه می‌شود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۹ هزار تومان

  ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان و هر مثقال طلا ۴ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان

  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

  قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۴۰۰ هزارتومان

  ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

  قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۵۵۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۵۰ هزار

  ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

  قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۷۵۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۱۰۰ هزار تومان

  ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی ام فروردین ماه ۱۴۰۰ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی ام فروردین ماه ۱۴۰۰

   قیمت هرربع سکه  سه میلیون و ۸۷۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۲۰۰ هزار توما

  ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰

  قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۳۵۰ هزار تومان

  ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۷ هزار تومان است.

  ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
 • ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
 • کاهش ۸۰ هزار تومانی نرخ سکهکاهش ۸۰ هزار تومانی نرخ سکه

  ذشته(شنبه)، ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان معامله شد....

  ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم اسفند ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دهم اسفند ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶ میلیون  و ۳۵۰ هزار تومان

  ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار تومان

  ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به  ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

  ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه ۶ میلیون  تومان، قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون تومان

  ۸ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

   قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان

  ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم بهمن ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ششم بهمن ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۶۸ هزار تومان

  ۶ بهمن ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی دی ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی دی ماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

  ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم دی ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سیزدهم دی ماه ۱۳۹۹

  قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

  ۱۳ دی ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم دی ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم دی ماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

  ۹ دی ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار

  ۲۵ آبان ۱۳۹۹
 • سکه؛ صدرنشین نزول بازارها سکه؛ صدرنشین نزول بازارها

  و به بهای ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با ثبت این افت، میزان بازدهی فلز گرانبهای داخلی نسبت به سقف تا‌ریخی خود به بالای منفی ۲۳درصد رسید. سکه در بیست و چهارمین روز مهرماه، روی عدد ۱۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قرار داشت که بالاترین قیمت تا‌ریخ این فلز گرانبها بود....

  ۲۵ آبان ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم آبان ماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم آبان ماه ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان،

  ۲۱ آبان ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیونو ۲۲۹ هزار و ۲۷۵ تومان 

  ۱۹ آبان ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مهرماه ۱۳۹۹ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مهرماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۳۶ هزار تومان است

  ۲ مهر ۱۳۹۹
 • افزایش تقاضا برای سکه کوچکافزایش تقاضا برای سکه کوچک

  ومان افت کرد و به بهای ۳میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. ...

  ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
 • صعود سکه به سقف ۲۲روزه صعود سکه به سقف ۲۲روزه

  ۸۰۰ تومانی رفت. ...

  ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت نیم سکه  ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان

  ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهاردهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهاردهم مردادماه ۱۳۹۹

  قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٠میلیون و ٧٠٠ هزار تومان، قیمت نیم سکه  ٥ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان

  ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوازدهم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

  ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یازدهم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یازدهم مردادماه ۱۳۹۹

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٠میلیون و ٧٠٠ هزار تومان

  ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

  ۷ مرداد ۱۳۹۹
 • ۶ مرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارم مردادماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

  ۴ مرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مردادماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوم مردادماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی ۱۸۸۳ دلار و ۲۶ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز۹۶۹ هزار تومان است .

  ۲ مرداد ۱۳۹۹
 • کاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه در بازارکاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه در بازار

  و استارت کاهش قیمت ارز در بازار حکایت می کند....

  ۳۰ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه  ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان

  ۲۴ تیر ۱۳۹۹
 • ۲۳ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و دوم تیرماه ۱۳۹۹

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ، قیمت نیم سکه  ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

  ۲۲ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۹

   قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۹۶۲ هزار و ۶۴۴ تومان است

  ۲۱ تیر ۱۳۹۹
 • ربع سکه از ابتدای تیرماه ۳۹ درصد رشد کردربع سکه از ابتدای تیرماه ۳۹ درصد رشد کرد

  طول هفته چنان حکم‌فرما بود که در نهایت بازدهی‌های قابل توجهی به ثبت رسید. ...

  ۲۱ تیر ۱۳۹۹
 • حرکت سکه در مرز ۹ میلیون تومانحرکت سکه در مرز ۹ میلیون تومان

  ان رسید. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار در روزهای اخیر این است که نوسان قیمت در اسکناس کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند ریشه در بهبود عرضه در بازار باشد. همچنین روز گذشته آماری منتشر شد که نشان می‌دهد، در سه ماه نخست میزان عرضه نسبت به مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی داشته، اما در روزهای اخیر میزان فروش و تخصیص ارز در سامانه نیما بهبود یافته است....

  ۱۱ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یازدهم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یازدهم تیرماه ۱۳۹۹

  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان است ....

  ۱۱ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - نهم تیرماه ۱۳۹۹

   قیمت هرربع سکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هشتم تیرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۸۵۴ هزار و ۱۴۴ تومان است

  ۸ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - هفتم تیرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی ۱۷۷۱ دلار و ۴۷ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۸۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان است .

  ۷ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارم تیرماه ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارم تیرماه ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا  در بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دلار و ۴۸ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۸۲۸ هزار و ۷۵۱ تومان است .

  ۷ تیر ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی و یکم خرداد ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سی و یکم خرداد ۱۳۹۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۷۸ هزار و ۶۵۷ تومان است

  ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
 • ضربه دلار به سکه تمام ضربه دلار به سکه تمام

  ۷۰۰ تومانی برود، بلکه در معرض نزول قیمت قرار گرفت. ...

  ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • قیمت سکه در مرز ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومانقیمت سکه در مرز ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان

  و افزایش ۱۴ دلاری قیمت‌های جهانی، افزایشی پیش رفته و سکه به هفت میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسیده است....

  ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۳۱ دلار و ۱۳ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۲۴ هزار و ۸۶۹ تومان است .

  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

  روز یکشنبه) و قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز) است. ...

  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • روند نزولی قیمت سکه در ۱۴ اردیبهشت ۹۹روند نزولی قیمت سکه در ۱۴ اردیبهشت ۹۹

  غ ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان فروخته شد....

  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • نزول قیمت سکه ادامه یافت نزول قیمت سکه ادامه یافت

  ت کرد و سکه به زیر محدوده ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی رفت....

  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت نیم سکه ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، قیمت هرربع سکه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید.

  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دلایل کاهش قیمت سکه درروزهای اخیردلایل کاهش قیمت سکه درروزهای اخیر

  فت قیمت سکه شده است، گفت: طلافروشان اجازه فروش سکه ندارند....

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • مسیر مخالف سکه و دلار مسیر مخالف سکه و دلار

  انی رفت و با ۴۰ تومان افزایش به بهای ۱۵ هزار و ۶۳۰ تومان رسید. برخلاف حرکت افزایشی در بازار ارز، در معاملات سکه شاهد افت قیمت بودیم و این فلز گرانبها با ۶۰ هزار تومان کاهش به بهای ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید. روز یکشنبه نیز دلار افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود، ولی سکه در مسیر کاهشی حرکت کرد....

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۷۰ دلار و ۷۶ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۲۰ هزار و ۹۸۶ تومان است.

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، قیمت سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است

  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

  قیمت هرربع سکه ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است

  ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

  هراونس طلا در بازارهای جهانی 1723 دلار و 22 سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 634 هزار تومان است.

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

  قیمت سکه طرح جدید ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید.

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
 • ربع سکه در آستانه روز مادر گران شد ربع سکه در آستانه روز مادر گران شد

  ن تقویت کردند تا بهای این ارز به ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان برسد. در واکنش به این اتفاق، در بازار آزاد فروش‌های معامله‌گران بالا رفت و اسکناس آمریکایی با ۵۰ تومان افت به بهای ۱۳ هزار و ۹۴۰ تومان رسید. دیگر حادثه جالب توجه روز آخر هفته، افزایش قیمت ربع سکه بود که در آستانه روز مادر با افزایش تقاضا مواجه شد و با ۱۵ هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید....

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

  هراونس طلا در بازارهای جهانی 1570 دلار و 70 سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 515 هزار و 719 تومان است.

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

  مت هرربع سکه ۱ میلیون و 530 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 930 هزار تومان است....

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا -سه شنبه ۲۴ دی ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا -سه شنبه ۲۴ دی ۹۸

  میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است....

  ۱ بهمن ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۹۸

  ت هرربع سکه ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۹۲۰ هزار تومان است....

  ۲۰ آذر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه امامی، امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸، به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

  ۱۳ آذر ۱۳۹۸
 • رشد سکه و دلار بیشتر شد رشد سکه و دلار بیشتر شد

  ای را به ثبت رساندند. آخرین روز چنین هفته‌ای نیز با افزایش خریدها همراه بود....

  ۹ آذر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۵ آذرماه ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۵ آذرماه ۹۸

  هراونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۵۷ دلار و ۳۷ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان است.

  ۵ آذر ۱۳۹۸
 • سکه از مرز روانی فاصله بیشتری گرفت سکه از مرز روانی فاصله بیشتری گرفت

  ی ابتدایی هفته در بازار نبود و بیشتر صرافی‌ها خلوت بودند. کاهش تغییرات قیمتی دلار، کم شدن فاصله ارزش شاخص ارزی بازار با صرافی‌های بانکی و پایین آمدن حجم معاملات از جمله عواملی بودند که موجب می‌شد برخی فعالان از برقراری تعادل جدید در بازار سخن بگویند. البته دسته دیگری از معامله‌گران با تاکید بر متغیر تقاضای فصلی احتمال بازگشت قیمت‌ها را منتفی نمی‌دانند....

  ۲۹ آبان ۱۳۹۸
 • سکه یک کانال عقب‌نشینی کرد سکه یک کانال عقب‌نشینی کرد

  و ۲۰۰ تومانی بازگشت. همچنین حرکت دلار باعث شد تا سکه تمام بهار آزادی نیز از کانال ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کند. افت دیروز، به نظر ناشی از فروکش هیجانات بنزینی در بازار ارز بوده است. البته برخی معتقدند تقاضای فصلی، هنوز می‌تواند یک نیروی افزایشی در بازار باشد. با این حال همچنان کف جدید ۱۲ هزار تومانی از سوی بازارساز به رسمیت شناخته نشده است....

  ۲۸ آبان ۱۳۹۸
 • سکه همسو با شاخص ارزی حرکت نکرد سکه همسو با شاخص ارزی حرکت نکرد

  نال ۴ میلیونی را حفظ کرد. روز سه‌شنبه، شاخص ارزی ۳۵تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۱ هزار و ۵۳۰ تومان رسید. در حالی که فضای بازار آزاد ارز به کام افزایشی‌ها بود، در بازار سکه، این فلز گرانبها ۱۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی مرز ۴ میلیونی قرار گرفت. حتی برخی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که پس از ساعت ۴ بعدازظهر این فلز گران‌بها تا محدوده ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی هم سقوط کرده است....

  ۲۲ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

  قیمت اونس جهانی طلا 1451 دلار 69 سنت و قیمت طلای 18 عیار 405 هزار و نهصد تومان می باشد .

  ۲۱ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴64 دلار و 9۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰7 هزار و 2۰۰ تومان است.

  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
 • سکه تمام زیر مرز ۴ میلیونی باقی ماند سکه تمام زیر مرز ۴ میلیونی باقی ماند

  شاخص ارزی ۵ تومان افت قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۱ هزار و ۳۱۵ تومان رسید. این افت قیمتی در شرایطی به ثبت رسید که دلار سه افزایش متوالی را به ثبت رسانده بود و عده‌ای از معامله‌گران انتظار داشتند که حرکت این ارز به سوی مرز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کند. در واکنش به توقف رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز راه کاهشی را در پیش گرفت و ۱۶ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. این در حالی بود که فلز گرانبهای داخلی در مقطعی از روز یکشنبه توانسته بود بالای مرز ۴ میلیون تومانی نوسان کند. در کنار افت دلار، یکی از عوامل دیگری که زمینه‌ساز کاهش بهای سکه شد، نوسانات محدود طلای جهانی بود. در واقع می‌توان گفت روز دوشنبه هیچ عامل بنیادی وجود نداشت که سکه تمام بهار آزادی را تحریک به افزایش کند. ...

  ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۸ آبان ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۸ آبان ۹۸

  همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۹۰ دلار و ۵۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۹۹ هزار و ۱۳۹ تومان است.

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • سکه ۳۵ هزار تومان افزایش یافت سکه ۳۵ هزار تومان افزایش یافت

  تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ هزار و ۲۴۰ تومان رسید....

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۴ آبان ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۴ آبان ۹۸

  ن و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۸۲۰ هزار تومان است....

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنج شنبه ۲ آبان ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - پنج شنبه ۲ آبان ۹۸

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۹۳ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار و ۵۲۲ تومان است.

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸

  قیمت سکه طرح جدید امروز، سه شنبه، ۳۰ مهر ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید.

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸

  قیمت سکه طرح جدید، امروز ۲۹ مهر ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید.

  ۸ آبان ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید.

  ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.

  ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید.

  ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۲۰ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۲۰ مهر ۹۸

  قیمت ربع سکه یک میلیون و ۲۳۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزارتومان است

  ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸

  هر اونس طلا ۱۵۰۱ دلار و ۸۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۸ هزار و ۱۴۳ تومان است.

  ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۷ هزار و ۴۵۰ تومان

  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۱۴مهر ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون تومان رسید.

  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۸ مهر ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۸ مهر ۹۸

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۸۸ دلار و ۲۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۶۶ تومان است.

  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۶ مهر ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۶ مهر ۹۸

  یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان است....

  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲ مهر ۹۸قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - سه شنبه ۲ مهر ۹۸

  قیمت سکه طرح جدید امروز دوم مهرماه به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید.

  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱ مهر ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - دوشنبه ۱ مهر ۹۸

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۷ هزار و ۴۵۰ تومان است

  ۱ مهر ۱۳۹۸
 •  افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه

  از طریق سه متغیر، بازدهی، انحراف معیار و فاصله کف و سقف شاخص ارزی در دو مقطع زمانی مشابه می‌توان به وضوح مشاهده کرد. شاخص ارزی در نیم سال اول سال ۹۸، بازدهی منفی را تجربه کرده است، انحراف معیار بسیار کمتری را نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسانده و در دامنه نوسانی محدودتری نیز تغییرات قیمتی خود را ثبت کرده است....

  ۱ مهر ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

  قیمت سکه طرح جدید امروز، ۳۰ شهریور ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۶۵ هزار تومان رسید.

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت طلا - چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت طلا - چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸

  قیمت نیم سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 • قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸ قیمت روز سکه - قیمت روز طلا - یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸

  قیمت سکه طرح جدید امروز، ۲۴شهریور ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۷/۸قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۷/۸

  میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و ۲ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان رسید...

  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۷/۷قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۷/۷

  که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۵۰ هزار تومان کاهش، به ارزش ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان داد و ستد شد....

  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۶قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۶

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰ هزار تومان کاهش به نرخ ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۵قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۵

  تومان، ربع سکه ده هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰ هزار تومان گران شد...

  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۴ قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۲۴

  هر ربع سکه یک میلیون و ۱۰۲ هزار تومان و هر سکه یک گرمی ۶۲۲ هزار تومان است

  ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۹قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۹

  ون و ۱۰۴ هزار تومان، یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان و ۶۲۲ هزار تومان رسید....

  ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۸قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۸

  میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید....

  ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۷قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۱۷

  ون و ۳۵۵ هزار تومان به فروش رسید؛ ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به نرخ ۴ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان معامله شد....

  ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت ربع‌سکه رکورد زد قیمت ربع‌سکه رکورد زد

  پی ۳۰ هزار تومانی، ۵ هزار تومان افزایش دیگر را تجربه کرد تا روی قیمت ۹۷۵ هزار تومان قرار بگیرد....

  ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۳ قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۶/۳

  قیمت ربع سکه ۹۰۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۰۲ هزار تومان است

  ۳ شهریور ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۷قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲۷

  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۸۹ هزار و ۹۷۰ تومان است

  ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۷ قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۷

  نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

  ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۵قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۵/۱۵

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۰ هزار تومان کاهش به ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

  ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۵/۴قیمت سکه، قیمت طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۷/۵/۴

  قیمت هر قطعه نیم سکه یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان و قیمت هر قطعه ربع سکه ۸۶۱ هزار تومان معامله شد

  ۶ مرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۵/۲

  قیمت نیم سکه یک میلیون و ۶۶۱ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۸۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۶ مرداد ۱۳۹۷
 • بازار ارز و سکه زیر موج خبری بازار ارز و سکه زیر موج خبری

  ر موج‌های خبری بوده است. در این شرایط، ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و غیرقانونی شدن معاملات در بازار آزاد موجب شده است اثر روانی اخبار بر قیمت‌های غیررسمی بیشتر شود. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با عبور از سیاست‌های سلبی و خارج کردن بازار آزاد از فضای امنیتی، بازار دوم ارز را عمق بیشتری ببخشد تا اثرگذاری اخبار بر معاملات ارزی نیز کمتر شود....

  ۱ مرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۲۶قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۲۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۵۶ هزار تومان

  ۱ مرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۹قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۴/۱۹

  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳۳ هزار و ۴۱۰ تومان است

  ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • قیمت سکه ۳ میلیون تومان/بازار قابل پیش‌بینی نیستقیمت سکه ۳ میلیون تومان/بازار قابل پیش‌بینی نیست

  ان کاهش یافته بود اما از دیروز با توجه به افزایش تقاضای مجدد و همچنین قیمت ارز، قیمت طلا و سکه رو به افزایش گذاشت؛ به طوری که امروز قیمت سکه تمام به سه میلیون تومان هم رسیده است....

  ۱۱ تیر ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۴/۹قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۴/۹

  قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید با ۱۵ هزار تومان افزایش، به ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسید.

  ۱۱ تیر ۱۳۹۷
 • ۳ تیر ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳ قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۳

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار و ۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱۴ هزار و ۵۹۰ تومان است.

  ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
 • سکه از مرز مقاومتی عبور کرد و بازگشت سکه از مرز مقاومتی عبور کرد و بازگشت

  تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت سکه در این سطح با دلار بالای ۷ هزار و ۳۵۰ تومان مطابقت دارد. در این شرایط، ارزانی دلار نسبت به سکه تقاضا را به بازار ارز هدایت می‌کند. در کنار این، جهش قیمت مسکن موجب شده است برخی از متقاضیان آن بازار به‌دلیل ناتوانی در خرید واحد مورد تمایل، سرمایه خود را به بازار ارز منتقل کنند....

  ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۳/۲۰

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

  ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰ قیمت سکه، قیمت طلا روز پنجشنبه - ۱۳۹۷/۳/۱۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افت ۱۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورد.

  ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • سکه و دلار مرز شکستند سکه و دلار مرز شکستند

  کرد. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت دو میلیون و ۹۵ هزار تومان رشد کرد و تا ساعت ۳ بعدازظهر با ادامه روند افزایشی به قیمت ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. ...

  ۹ خرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹ قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۳/۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰1 دلار و 2 سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹6 هزار و 900 تومان است.

  ۹ خرداد ۱۳۹۷
 • ۹ خرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷ قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۳/۷

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۸ دلار و ۶۲ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹۱ هزار و ۸۵۰ تومان است.

  ۹ خرداد ۱۳۹۷
 • ۵ خرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۳/۱

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۴ دلار و ۳۵ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸۷ هزار و ۶۹۰ تومان است.

  ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳۰قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی به قیمت ۱۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان ارزشگذاری شد

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۹قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۹

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۳ دلار و ۱۴ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸۳ هزار و ۶۵۰ تومان است.

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۲ قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۲۲

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۸ دلار و ۲۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۹ هزار و ۲۱۴ تومان است

  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۹قیمت سکه، قیمت طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۹

  همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و ۹۰۴ هزار تومان معامله شد.

  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۸قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۸

  ومان و ۵۹۳ هزار تومان رسید....

  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت طلا و سکه کاهش می‌یابدقیمت طلا و سکه کاهش می‌یابد

  لا در بازار روبرو شدیم....

  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۷قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۷

  قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید با ۴۷ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان

  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۶قیمت سکه، قیمت طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۶

  هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۸ هزار و ۷۷۵ تومان

  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۱قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱۱

  امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان فروش رفت

  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۴قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۲/۴

  قیمت هرربع سکه و قیمت سکه یک گرمی هم به ترتیب به نرخ 540 هزار و 500 تومان و 353 هزار تومان

  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳قیمت سکه، قیمت طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۷/۲/۳

  و ۸۷۵ هزار تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵ هزار تومان افت، به یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان معامله شد....

  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • صرافی‌ها سکه هم نمی‌فروشند صرافی‌ها سکه هم نمی‌فروشند

  هیچ نوع ارز و سکه‌ای نه قیمت‌گذاری می‌کنند و نه می‌فروشند....

  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱قیمت سکه، قیمت طلا روز شنبه - ۱۳۹۷/۲/۱

  قیمت هرربع سکه و قیمت سکه یک گرمی هم به ترتیب به نرخ ۵۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۵۵ هزار تومان

  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۱/۲۱قیمت سکه، قیمت طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۷/۱/۲۱

  افت ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله شد و فروش سکه با تعداد بیش از پنج عدد متوقف شد. ...

  ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
 • قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱/۱۵قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱/۱۵

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۴۳ دلار و ۱۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶۰ هزار و ۷۵۱ تومان است.

  ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
 • قیمت سکه و طلا روز سه‌شنبه - ۱۳۹۷/۱/۷قیمت سکه و طلا روز سه‌شنبه - ۱۳۹۷/۱/۷

  همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۳۵۱ دلار و ۲۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۶۱ هزار و ۷۲۱ تومان رسید.

  ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
 • ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ قیمت سکه و طلا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

   قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و نرخ به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید.

  ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1322دلار و ۴ سنت و  قیمت طلای 18 عیار 149 هزار تومان است.

  ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

  بع سکه ۱۰ هزار تومان کاهش یافت. ...

  ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۷قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۷

   قیمت طلای 18 عیار 149 هزار و 250 تومان است

  ۷ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۶قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۶

  قیمت سکه یک گرمی با ۱۰ هزار تومان افزایش ۳۱۱ هزار تومان داد و ستد شد

  ۷ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۲

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۹ دلار و ۴ سنت و  قیمت طلای 18 عیار ۱۴۳ هزار و ۴۸۰ تومان است.

  ۵ اسفند ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰قیمت سکه و طلا روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

  قیمت نیم سکه ۷۳۶ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۴۴۴ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲۹۵ هزار تومان

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

  قیمت سکه یک گرمی تا کنون 301 هزار تومان معادل سیصد و یک هزار تومان

  ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

  قیمت سکه یک گرمی تا کنون 310 هزار تومان معادل سیصد و ده هزار تومان

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

  قیمت سکه طرح قدیم به یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و قیمت نیم سکه ۷۷۶ هزار تومان

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه تمام ۲ کانال رشد کرد قیمت سکه تمام ۲ کانال رشد کرد

  اشتن عرضه ارز ارزان به بازار بود. ...

  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

  قیمت ربع سکه 448 هزار تومان معادل چهارصد و چهل و هشت هزار تومان

  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ قیمت سکه و طلا روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

  قیمت هر اونس طلا 1333 دلار و 07 سنت و قیمت طلای 18 عیار 145 هزار وهفتصد هزار تومان می باشد.

  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲قیمت سکه و طلا روز پنج شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

  قیمت سکه یک گرمی تا کنون 290 هزار تومان معادل دویست و نود هزار تومان

  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۸قیمت سکه و طلا روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۸

  قیمت هر اونس طلا ۱۳۵۰ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۴ هزار و ۳۹۷ توما

  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 • ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۴قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۴

  قیمت نیم سکه بهار آزادی 747 هزار تومان معادل هفتصد و چهل و هفت هزار تومان

  ۴ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳قیمت سکه و طلا روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۳

  قیمت سکه یک گرمی تا کنون 290 هزار تومان معادل دویست و نود هزار تومان

  ۳ بهمن ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۱/۱قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۱/۱

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۲ هزار و ۸۰۳ تومان

  ۲ بهمن ۱۳۹۶
 • ۲۷ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۰ هزار و ۸۸۱ تومان است

  ۲۴ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

  قیمت ربع سکه با حدود ۱۵ هزار تومان کاهش ۴۲۵ هزار و ۶۵۹ تومان

  ۱۴ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با ۱۸ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۷۶ و ۲۲۴ تومان

  ۱۴ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

  قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۳۵۰۰ تومان

  ۱۱ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

  قیمت سکه یک گرمی ۲۷۴ هزار و ۲۱۰ تومان

  ۱۱ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۷

  قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی ۴۰۶ هزار و ۳۹۳ تومان

  ۹ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۱۰/۶

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۰ هزار و ۹۷۶ تومان

  ۹ دی ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۲۱

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۲۱۳ تومان

  ۲۶ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۳

  قیمت هر نیم سکه ۶۹۹ هزار و ۱۲۵ تومان

  ۱۳ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۱قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱۱

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ده هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۱۰ تومان

  ۱۳ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۵قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۵

  قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۲ هزار تومان کاهش، طرح جدید با ۲۰ هزار تومان کاهش

  ۱۱ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه‌های حراجی مشخص شدقیمت سکه‌های حراجی مشخص شد

  قیمت سکه تمام بهار یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان

  ۴ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۴قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۴

  قیمت هر سکه یک گرمی هم ۲۶۱ هزار و ۹۵۲ تومان است

  ۴ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۹/۱

  قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۷۵۰۰ تومانی، به یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۷۰۸ تومان

  ۴ آذر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۹

  قیمت هر نیم سکه ۷۰۲ هزار و ۱۹۶ تومان

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۴

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید حدود هزار تومان گران شد و نرخ آن به یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۸ تومان

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۲

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۹ دلار و ۴۰ سنت

  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۲۱ تومان

  ۲۰ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با هشت هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۸۱۵ تومان

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه در اوج ۵۳ ماهه قیمت سکه در اوج ۵۳ ماهه

  ردزنی فلز گرانبهای داخلی تحت‌تاثیر رشد جزئی اونس و دلار کلید خورد؛ ولی آنچه سرعت رشد قیمت را بالا برد به تحرکات معامله‌گران بزرگ بازار مربوط بود. به گفته شماری از فعالان، معامله‌گران بزرگ بازار، برای جلوگیری از ضرر خود در معاملات آتی خریدهای خود را افزایش دادند. برخی نیز انتظار برای افزایش تقاضا پس از اربعین حسینی را در رکوردزنی قیمت سکه موثر دانستند. ...

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۳

  قیمت هر نیم سکه ۶۷۵ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۳۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان

  ۱۶ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۰قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۱۰

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دلار و ۹۹ سنت

  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۸قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۸

  قیمت هر سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار و ۹۸۲ تومان

  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
 • ۱۱ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷۹۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۳قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۳

  هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار و ۴۹۷ تومان است

  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۸/۲

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار تومان

  ۳ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار تومان است

  ۱ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۷ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۷

  ش نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان دادوستد شد....

  ۱ آبان ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۶ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم با ۱۱۰۰ تومان افزایش قیمت، به یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان

  ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۳ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۳

  قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۲۵ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۲

  هر سکه طرح قدیم یک میلیون و ۲۷۲ هزار تومان

  ۲۲ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۰ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۲۰

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱۲۴ هزار و ۷۵۹ تومان

  ۲۲ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۹قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۹

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۲۲ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۸قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۸

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان

  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۷

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان

  ۱۷ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۶ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان

  ۱۷ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۳قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۳

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان

  ۱۵ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۲ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۱۲

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۶۶۶ تومان

  ۱۵ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۶ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۶

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان

  ۱۱ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۵ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۵

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۰۰۰ تومان کاهش به ۱۲۰ هزار و ۸۸۱ تومان

  ۱۱ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۷/۴

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان است

  ۴ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۹قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۹

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۵۹۷ تومان

  ۱ مهر ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۷قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۷

  قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۳۱۴ دلار و ۹۰ سنت

  ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۶قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۶

  قیمت هر نیم سکه ۶۴۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۵ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان است.

  ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
 • ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۱ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۱

  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۵ هزار و ۳۳۷ هزار تومان

  ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۰قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۲۰

  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هشت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان

  ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
 • ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۹ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۹

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان،

  ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۵ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۵

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۳۸ هزار تومان

  ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
 • قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۴ قیمت سکه و طلا در بازار امروز - ۱۳۹۶/۶/۱۴

  هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۲ دلار و ۵۰ سنت

  ۱۹ شهریور ۱۳۹۶