خصوصیات طلا

خصوصیات طلا
از خصوصیات طلا به خاصیت تورق پذیری طلا و قابلیت انعطاف فوق العاده طلا است، بطوریکه اگر یک گرم طلا را به قطر 006/0 میلیمتر برسانیم بدون آنکه پاره شود طلا به طول یک کیلومتر می رسد و ضخامت نازکی از طلا را می توان تا حد 01/0 م م تهیه نمود.

خاصیت تورق پذیری طلا و قابلیت انعطاف آن فوق العاده است، بطوریکه اگر یک گرم طلا را به قطر 006/0 میلیمتر برسانیم بدون آنکه پاره شود به طول یک کیلومتر می رسد و ضخامت نازکی از طلا را می توان تا حد 01/0 م م تهیه نمود. 

طلا بهترین هادی الکتریسیته است، بطوریکه در بعضی از سیستمهای مخابراتی و فضایی از طلا به همین منظور استفاده می شود.
رنگ طلایی خالص زرد سیر است. ولی به علت ترکیبات با فلزهای دیگر (بارهای منفی) طلا به رنگهای زرد مایل به سبز، قرمز، ارغوانی، سفید و ... مشاهده می شود.
وزن مخصوص طلا معادل 3/19 گ.س م است. با دانستن وزن مخصوص طلا می توانیم وزن طلای ساخته شده را حدس بزنیم.
بطور مثال: اگر مدلی از نقره (8 گرم) باشد طلای ساخته شده از همان مدل چه وزنی را خواهد داشت با توجه به اینکه وزن مخصوص نقره 1/10 گ. س م است، از تناسب زیر استفاده می کنیم:

10/1   g/cm

8g

19/3     g/cm

X=15/287

 

وزن مدل ساخته شده از طلا
از نظر شیمیایی طلا یکی از کم فعال ترین فلزات بشمار می رود. در تماس با هوا کدر نمی شود و در قوی ترین محلولهای قلیایی پایدار است. تقریباً در مقابل تمام اسیدهای خالص مقاوم است، مگر اینکه از ترکیب دو یا چند اسید استفاده شود.

منبع خبر: سایت زر
  ۱۰ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵:۳۳ قبل از ظهر

نظرات (1)

کهنسال  ۲۷ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۴:۴:۲۴ قبل از ظهر

در زرگری برای زردکردن طلا از شوره ای به نام شوره سبز استفاده می شود. در صورت امکان خواهشمندم مشخصات این شوره و طرز تهیه آن را در صورت امکان بفرستید. متشکر

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد